יהושע 19
Hebrew Bible OT and NT

1ויצא הגורל השני לשמעון למטה בני שמעון למשפחותם ויהי נחלתם בתוך נחלת בני יהודה׃ 2ויהי להם בנחלתם באר שבע ושבע ומולדה׃ 3וחצר שועל ובלה ועצם׃ 4ואלתולד ובתול וחרמה׃ 5וצקלג ובית המרכבות וחצר סוסה׃ 6ובית לבאות ושרוחן ערים שלש עשרה וחצריהן׃ 7עין רמון ועתר ועשן ערים ארבע וחצריהן׃ 8וכל החצרים אשר סביבות הערים האלה עד בעלת באר ראמת נגב זאת נחלת מטה בני שמעון למשפחתם׃ 9מחבל בני יהודה נחלת בני שמעון כי היה חלק בני יהודה רב מהם וינחלו בני שמעון בתוך נחלתם׃

10ויעל הגורל השלישי לבני זבולן למשפחתם ויהי גבול נחלתם עד שריד׃ 11ועלה גבולם לימה ומרעלה ופגע בדבשת ופגע אל הנחל אשר על פני יקנעם׃ 12ושב משריד קדמה מזרח השמש על גבול כסלת תבר ויצא אל הדברת ועלה יפיע׃ 13ומשם עבר קדמה מזרחה גתה חפר עתה קצין ויצא רמון המתאר הנעה׃ 14ונסב אתו הגבול מצפון חנתן והיו תצאתיו גי יפתח אל׃ 15וקטת ונהלל ושמרון וידאלה ובית לחם ערים שתים עשרה וחצריהן׃ 16זאת נחלת בני זבולן למשפחותם הערים האלה וחצריהן׃

17ליששכר יצא הגורל הרביעי לבני יששכר למשפחותם׃ 18ויהי גבולם יזרעאלה והכסולת ושונם׃ 19וחפרים ושיאן ואנחרת׃ 20והרבית וקשיון ואבץ׃ 21ורמת ועין גנים ועין חדה ובית פצץ׃ 22ופגע הגבול בתבור ושחצומה ובית שמש והיו תצאות גבולם הירדן ערים שש עשרה וחצריהן׃ 23זאת נחלת מטה בני יששכר למשפחתם הערים וחצריהן׃

24ויצא הגורל החמישי למטה בני אשר למשפחותם׃ 25ויהי גבולם חלקת וחלי ובטן ואכשף׃ 26ואלמלך ועמעד ומשאל ופגע בכרמל הימה ובשיחור לבנת׃ 27ושב מזרח השמש בית דגן ופגע בזבלון ובגי יפתח אל צפונה בית העמק ונעיאל ויצא אל כבול משמאל׃ 28ועברן ורחב וחמון וקנה עד צידון רבה׃ 29ושב הגבול הרמה ועד עיר מבצר צר ושב הגבול חסה ויהיו תצאתיו הימה מחבל אכזיבה׃ 30ועמה ואפק ורחב ערים עשרים ושתים וחצריהן׃ 31זאת נחלת מטה בני אשר למשפחתם הערים האלה וחצריהן׃

32לבני נפתלי יצא הגורל הששי לבני נפתלי למשפחתם׃ 33ויהי גבולם מחלף מאלון בצעננים ואדמי הנקב ויבנאל עד לקום ויהי תצאתיו הירדן׃ 34ושב הגבול ימה אזנות תבור ויצא משם חוקקה ופגע בזבלון מנגב ובאשר פגע מים וביהודה הירדן מזרח השמש׃ 35וערי מבצר הצדים צר וחמת רקת וכנרת׃ 36ואדמה והרמה וחצור׃ 37וקדש ואדרעי ועין חצור׃ 38ויראון ומגדל אל חרם ובית ענת ובית שמש ערים תשע עשרה וחצריהן׃ 39זאת נחלת מטה בני נפתלי למשפחתם הערים וחצריהן׃

40למטה בני דן למשפחתם יצא הגורל השביעי׃ 41ויהי גבול נחלתם צרעה ואשתאול ועיר שמש׃ 42ושעלבין ואילון ויתלה׃ 43ואילון ותמנתה ועקרון׃ 44ואלתקה וגבתון ובעלת׃ 45ויהד ובני ברק וגת רמון׃ 46ומי הירקון והרקון עם הגבול מול יפו׃ 47ויצא גבול בני דן מהם ויעלו בני דן וילחמו עם לשם וילכדו אותה ויכו אותה לפי חרב וירשו אותה וישבו בה ויקראו ללשם דן כשם דן אביהם׃ 48זאת נחלת מטה בני דן למשפחתם הערים האלה וחצריהן׃

49ויכלו לנחל את הארץ לגבולתיה ויתנו בני ישראל נחלה ליהושע בן נון בתוכם׃ 50על פי יהוה נתנו לו את העיר אשר שאל את תמנת סרח בהר אפרים ויבנה את העיר וישב בה׃

51אלה הנחלת אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות למטות בני ישראל בגורל בשלה לפני יהוה פתח אהל מועד ויכלו מחלק את הארץ׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Joshua 18
Top of Page
Top of Page