μή¦γε
Englishman's Concordance
μή¦γε (mē¦ge) — 8 Occurrences

Matthew 6:1 Prtcl
GRK: εἰ δὲ μή¦γε μισθὸν οὐκ
KJV: of them: otherwise ye have
INT: if moreover lest reward no

Matthew 9:17 Prtcl
GRK: εἰ δὲ μή¦γε ῥήγνυνται οἱ
KJV: old bottles: else the bottles break,
INT: if moreover lest are burst the

Luke 5:36 Prtcl
GRK: εἰ δὲ μή¦γε καὶ τὸ
KJV: an old; if otherwise, then both
INT: if moreover not both the

Luke 5:37 Prtcl
GRK: εἰ δὲ μή¦γε ῥήξει ὁ
KJV: old bottles; else the new wine
INT: if moreover not will burst the

Luke 10:6 Prtcl
GRK: εἰ δὲ μή¦γε ἐφ' ὑμᾶς
KJV: upon it: if not, it shall turn to
INT: if however not so to you

Luke 13:9 Prtcl
GRK: εἰ δὲ μή¦γε ἐκκόψεις αὐτήν
KJV: fruit, [well]: and if not, [then] after that
INT: if however not you will cut down it

Luke 14:32 Prtcl
GRK: εἰ δὲ μή¦γε ἔτι αὐτοῦ
KJV: Or else, while the other is
INT: if moreover not still of him

2 Corinthians 11:16 Prtcl
GRK: εἰ δὲ μή¦γε κἂν ὡς
KJV: me a fool; if otherwise, yet as
INT: if however otherwise even as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page