εἰδήσουσίν
Englishman's Concordance
εἰδήσουσίν (eidēsousin) — 1 Occurrence

Hebrews 8:11 V-FIA-3P
GRK: ὅτι πάντες εἰδήσουσίν με ἀπὸ
KJV: for all shall know me, from
INT: because all will know me from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page