ᾔδειτε
Englishman's Concordance
ᾔδειτε (ēdeite) — 3 Occurrences

Luke 2:49 V-LIA-2P
GRK: με οὐκ ᾔδειτε ὅτι ἐν
KJV: ye sought me? wist ye not that
INT: me not knew you that in

John 8:19 V-LIA-2P
GRK: εἰ ἐμὲ ᾔδειτε καὶ τὸν
KJV: Father: if ye had known me,
INT: If me you had known also the

John 8:19 V-LIA-2P
GRK: μου ἂν ᾔδειτε
KJV: me, ye should have known my Father
INT: of me anyhow you would have known

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page