ᾔδεις
Englishman's Concordance
ᾔδεις (ēdeis) — 3 Occurrences

Matthew 25:26 V-LIA-2S
GRK: καὶ ὀκνηρέ ᾔδεις ὅτι θερίζω
KJV: servant, thou knewest that
INT: and lazy you knew that I reap

Luke 19:22 V-LIA-2S
GRK: πονηρὲ δοῦλε ᾔδεις ὅτι ἐγὼ
KJV: servant. Thou knewest that
INT: evil servant you knew that I

John 4:10 V-LIA-2S
GRK: αὐτῇ Εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν
KJV: If thou knewest the gift
INT: to her If you had known the gift

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page