εἰδέναι
Englishman's Concordance
εἰδέναι (eidenai) — 11 Occurrences

Luke 20:7 V-RNA
GRK: ἀπεκρίθησαν μὴ εἰδέναι πόθεν
KJV: not tell whence
INT: they answered not they knew from where

Luke 22:34 V-RNA
GRK: με ἀπαρνήσῃ εἰδέναι
KJV: deny that thou knowest me.
INT: me you will deny knowing

John 14:5 V-RNA
GRK: τὴν ὁδόν εἰδέναι
KJV: how can we know the way?
INT: the way know

1 Corinthians 2:2 V-RNA
GRK: ἔκρινά τι εἰδέναι ἐν ὑμῖν
KJV: not to know any thing
INT: I decided anything to know among you

1 Corinthians 11:3 V-RNA
GRK: δὲ ὑμᾶς εἰδέναι ὅτι παντὸς
KJV: I would have you know, that the head
INT: moreover you to know that of every

Ephesians 1:18 V-RNA
GRK: εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς τίς
KJV: that ye may know what is
INT: in order to know you what

Colossians 2:1 V-RNA
GRK: γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα
KJV: that ye knew what great
INT: indeed you to know how great conflict

Colossians 4:6 V-RNA
GRK: ἅλατι ἠρτυμένος εἰδέναι πῶς δεῖ
KJV: with salt, that ye may know how
INT: with salt seasoned to know how it behoves

1 Thessalonians 4:4 V-RNA
GRK: εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν
KJV: of you should know how to possess
INT: to know each of you [how]

1 Thessalonians 5:12 V-RNA
GRK: ὑμᾶς ἀδελφοί εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας
KJV: brethren, to know them which
INT: you brothers to know those who toil

Titus 1:16 V-RNA
GRK: θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι τοῖς δὲ
KJV: They profess that they know God; but
INT: God they profess to know in the however

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page