εἰδυῖα
Englishman's Concordance
εἰδυῖα (eiduia) — 2 Occurrences

Mark 5:33 V-RPA-NFS
GRK: καὶ τρέμουσα εἰδυῖα ὃ γέγονεν
KJV: and trembling, knowing what was done
INT: and trembling knowing what had been done

Acts 5:7 V-RPA-NFS
GRK: αὐτοῦ μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς
KJV: not knowing what was done,
INT: of him not knowing what had come to pass

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page