Acts 5:7
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1096 [e]Ἐγένετο
Egeneto
It came to passV-AIM-3S
1161 [e]δὲ
de
nowConj
5613 [e]ὡς
hōs
aboutAdv
5610 [e]ὡρῶν
hōrōn
hoursN-GFP
5140 [e]τριῶν
triōn
threeAdj-GFP
1292 [e]διάστημα
diastēma
afterward,N-NNS
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
3588 [e]
theArt-NFS
1135 [e]γυνὴ
gynē
wifeN-NFS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of him,PPro-GM3S
3361 [e]μὴ
notAdv
1492 [e]εἰδυῖα
eiduia
knowingV-RPA-NFS
3588 [e]τὸ
to
thatArt-ANS
1096 [e]γεγονὸς
gegonos
having come to pass,V-RPA-ANS
1525 [e]εἰσῆλθεν.
eisēlthen
came in.V-AIA-3S

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 5:7 Greek NT: Nestle 1904
Ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 5:7 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 5:7 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 5:7 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα, καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 5:7 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς, εἰσῆλθεν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 5:7 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 5:7 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα, καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 5:7 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν

Acts 5:7 Hebrew Bible
ויהי כמשלש שעות ותבא אשתו והיא לא ידעה את הנעשה׃

Acts 5:7 Aramaic NT: Peshitta
ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܝ ܬܠܬ ܫܥܝܢ ܐܦ ܐܢܬܬܗ ܥܠܬ ܟܕ ܠܐ ܝܕܥܐ ܗܘܬ ܡܢܐ ܗܘܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now there elapsed an interval of about three hours, and his wife came in, not knowing what had happened.

King James Bible
And it was about the space of three hours after, when his wife, not knowing what was done, came in.

Holman Christian Standard Bible
There was an interval of about three hours; then his wife came in, not knowing what had happened. "
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Acts 5:7Acts 5:7 NIVActs 5:7 NLTActs 5:7 ESVActs 5:7 NASBActs 5:7 KJVActs 5:7 Bible AppsActs 5:7 Biblia ParalelaActs 5:7 Chinese BibleActs 5:7 French BibleActs 5:7 German BibleBible Hub
Acts 5:6
Top of Page
Top of Page