John 14:5
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]Λέγει
Legei
SaysV-PIA-3S
846 [e]αὐτῷ
autō
to HimPPro-DM3S
2381 [e]Θωμᾶς
Thōmas
Thomas,N-NMS
2962 [e]Κύριε,
Kyrie
Lord,N-VMS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1492 [e]οἴδαμεν
oidamen
we knowV-RIA-1P
4226 [e]ποῦ
pou
whereAdv
5217 [e]ὑπάγεις·
hypageis
You are going;V-PIA-2S
4459 [e]πῶς
pōs
howAdv
1410 [e]δυνάμεθα*
dynametha
can weV-PIM/P-1P
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
3598 [e]ὁδὸν;
hodon
wayN-AFS
1492 [e]‹εἰδέναι›
eidenai
know?V-RNA

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:5 Greek NT: Nestle 1904
Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς Κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις· πῶς οἴδαμεν τὴν ὁδὸν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:5 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς Κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις· πῶς οἴδαμεν τὴν ὁδόν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:5 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς Κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις· πῶς οἴδαμεν / δυνάμεθα τὴν ὁδόν; [εἰδέναι]

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:5 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς, Κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις· καὶ πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:5 Greek NT: Greek Orthodox Church
Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς· Κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις· καὶ πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:5 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς· κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις, καὶ πῶς οἴδαμεν τὴν ὁδόν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:5 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγει αὐτῷ Θωμᾶς, Κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις· καὶ πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:5 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς Κύριε οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις· καὶ πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι

John 14:5 Hebrew Bible
ויאמר אליו תומא אדני לא ידענו אנה אתה הלך ואיככה נדע את הדרך׃

John 14:5 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܠܗ ܬܐܘܡܐ ܡܪܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢܢ ܠܐܝܟܐ ܐܙܠ ܐܢܬ ܘܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܝܢ ܚܢܢ ܐܘܪܚܐ ܠܡܕܥ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Thomas said to Him, "Lord, we do not know where You are going, how do we know the way?"

King James Bible
Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest; and how can we know the way?

Holman Christian Standard Bible
Lord," Thomas said, "we don't know where You're going. How can we know the way?"
Treasury of Scripture Knowledge

Thomas.

John 20:25-28 The other disciples therefore said to him, We have seen the LORD. …

we know not.

John 15:12 This is my commandment, That you love one another, as I have loved you.

Mark 8:17,18 And when Jesus knew it, he said to them, Why reason you, because …

Mark 9:19 He answers him, and said, O faithless generation, how long shall …

Luke 24:25 Then he said to them, O fools, and slow of heart to believe all that …

Hebrews 5:11,12 Of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing …

Links
John 14:5John 14:5 NIVJohn 14:5 NLTJohn 14:5 ESVJohn 14:5 NASBJohn 14:5 KJVJohn 14:5 Bible AppsJohn 14:5 Biblia ParalelaJohn 14:5 Chinese BibleJohn 14:5 French BibleJohn 14:5 German BibleBible Hub
John 14:4
Top of Page
Top of Page