Luke 24
Estonian: Genesis and NT

1Aga nädala esimesel päeval puhteajal läksid naised hauale, viies ühes l 2Ja nad leidsid kivi haualt ära veeretatud. 3Siis nad läksid sisse, kuid ei leidnud mitte Issanda Jeesuse ihu. 4Ja kui nad selle pärast kahevahel olid, vaata, siis seisis kaks meest nende k 5Aga kui naised hakkasid kartma ja oma silmad maha l 6Tema ei ole siin, vaid on üles t 7kui Ta teile ütles, et Inimese Poeg antakse patuste inimeste kätte ja lüüakse risti ja kolmandal päeval Ta t 8Siis nad tuletasid meele Tema s 9ja läksid tagasi haua juurest ja kuulutasid seda k 10Aga Maarja Magdaleena ja Johanna ja Maarja, Jakoobuse ema, ja teised nende kaaslased jutustasid seda Apostlitele. 11Ent need k 12Aga Peetrus v

13Ja vaata, kaks nende seast olid minemas selsamal päeval külasse, mis on ligi kuuskümmend vagu maad Jeruusalemast ja mille nimi on Emmaus. 14Ja nad k 15Ja nende k 16Aga nende silmad peeti, nii et nad Teda ei tunnud. 17Ja Ta ütles neile: „Mis k 18Aga teine, nimega Kleopas, vastas ning ütles Temale: „Sinaks üksi elad kui v 19Ta küsis neilt: „Mis?” Aga nad ütlesid Temale: „See, mis sündis Jeesus Naatsaretlasega, Kes oli prohvet, vägev teolt ja s 20kuidas meie ülempreestrid ja vanemad on annud Ta surma m 21Ent meie lootsime Tema olevat Selle, Kes Iisraeli rahva lunastab; aga peale selle k 22Ka m 23kui nad Tema ihu ei leidnud, tulid nad ja ütlesid endid näinud olevat ka Inglite nägemust, kes ütlevad Tema elavat! 24Ja m

25Tema ütles neile: „Oh te m 26Eks Kristus pidanud seda kannatama ja Oma auhiilgusesse minema?” 27Ja Ta hakkas peale Moosesest ja k

28Ja kui nad lähenesid külale, kuhu nad olid minemas, tegi Ta Enese eemale minema. 29Ja nad käisid Temale peale ning ütlesid: „Jää meie juure, sest 30Ja sündis, kui Ta nendega lauas istus, et Ta v 31Siis nende silmad läksid lahti ja nad tundsid Tema ära! Ja Tema kadus nende silmist. 32Ja nad ütlesid üksteisele: „Eks meie süda p 33Ja nad t 34kes ütlesid: „Issand on t 35Ja nemad ise jutustasid, mis teel oli sündinud ja kuidas nad Tema olid leiva murdmisest ära tunnud.

36Aga kui nad seda rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel ja ütles neile: „Rahu olgu teile!” 37Nemad kohkusid ja l 38Ent Tema ütles neile: „Miks te olete nii väga ehmunud? Ja mispärast t 39Vaadake Mu käsi ja jalgu, et Mina see olen! Katsuge Mind kätega ja nähke, sest vaimul ei ole liha ega luid, n 40Ja seda üteldes näitas Ta neile Oma käsi ja jalgu. 41Aga kui nad r 42Ja nad panid Tema ette pala küpsetatud kala. 43Ja Tema v

44Siis Ta ütles neile: „Need on k 45Siis Ta avas nende m 46Ja ta ütles neile: „N 47ja Tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andekssaamiseks k 48Teie olete nende asjade tunnistajad! 49Ja vaata, Mina läkitan teie peale Oma Isa t

50Siis Ta viis nad välja Betaania lähedale ja t 51Ja sündis, et Ta neid 52Ja nemad kummardasid Teda ning läksid tagasi Jeruusalemma suure r 53ja olid alati pühakojas, tänades Jumalat!

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

Luke 23
Top of Page
Top of Page