Откровение 21
Bulgarian
1И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече. 2Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си. 3И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. 4Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина.

5И Седящият на престола рече: Ето, подновявам всичко. И каза: Напиши, защото тия думи са верни и истинни. 6И рече ми: Сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота. 7Който побеждава, ще наследи тия неща; Аз ще му бъда Бог, и той ще Ми бъде син. 8А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците, идолопоклонниците и всичките лъжци, тяхната участ [ще бъде] в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт.

9Тогава дойде един от седемте ангела, които бяха натоварени със седемте последни язви и държаха седемте чаши и ми проговори, казвайки: Дойди, ще ти покажа невестата, жената на Агнето.

10И отведе ме чрез Духа на една голяма и висока планина, и показа ми светия град, Ерусалим, който слизаше от небето от Бога, 11и имаше божествена слава като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал. 12[Градът] имаше голяма и висока стена, с дванадесет порти, и на портите дванадесет ангела, и надписани [над портите] имена, които са [имената] на дванадесетте племена на израилтяните: 13откъм изток три порти, откъм север три порти, откъм юг три порти, и откъм запад три порти. 14И градската стена имаше дванадесет основни [камъка] с дванадесет имена на тях, [имената на] дванадесетте апостоли на Агнето.

15И тоя, който говореше с мене, имаше за мярка златна тръст, за да измери града, портите и стената му. 16Градът беше четвъртит, с дължина равна на широчината му; и като измери града с тръста, [излезе] дванадесет хиляди стадии. Дължината, широчината и височината му са еднакви. 17Измери и стената му, [която излезе] сто и четиридесет и четири лакти; [а това беше] човешка мярка, [употребена] от ангела. 18Стената му беше съградена от яспис, а [самият] град от чисто злато, подобно на чисто стъкло. 19Основните [камъни] на градските стени бяха украсени с всякакви скъпоценни камъни: първият основен [камък] беше яспис, вторият сапфир, третият халкидон, четвъртият смарагд, 20петият сардоникс, шестият сард, седмият хрисолит, осмият вирил, деветият топаз, десетият хрисопрас, единадесетият яцинт, дванадесетият аметист. 21И дванадесетте порти бяха дванадесет бисера; всяка порта бе от един бисер; и улицата на града беше от чисто злато, прозрачно като стъкло.

22И храм не видях в него, защото неговият храм е Господ Бог Всемогъщият и Агнето. 23И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше, и неговото светило е Агнето. 24И народите ще ходят по неговата светлина: земните царе ще донасят в него своите славни [неща]. 25Портите му не ще се затварят денем, (а нощ не ще има там); 26па и народите ще донасят в него славните си и ценни [неща]. 27И в него никак няма да влезе нещо нечисто, нито оня, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнето.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Revelation 20
Top of Page
Top of Page