Откровение 20
Bulgarian
1И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. 2Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за хиляда години, 3и, като го хвърли в бездната, заключи и [я] запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат хилядата години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време.

4И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях бе дадено да съдят; [видях] и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелствуването [си] за Исуса, и поради Божието слово, и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христа хиляда години. 5Другите мъртви не оживяха докле не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение. 6Блажен и свет оня, който участвува в първото възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него хиляда години.

7И когато се свършат хилядата години, сатана ще бъде пуснат от тъмницата си, 8и ще излезе да мами народите в четирите краища на земята, Гога и Магога, да ги събере за войната,- чието число е като морския пясък. 9И те се разпростряха по [цялата] широчина на земята и обиколиха стана на светиите и обичния град; но огън падна от [[Бога из]] небето, та ги изпояде. 10И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупелно езеро, гдето са и звярът и лъжепророкът; и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове.

11След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях. 12Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и [едни] книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е [книгата] на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите. 13И морето предаде мъртвите, които бяха в него; и смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бидоха съдени всеки според делата си. 14И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това- [присъдата за в огненото езеро] е втората смърт. 15И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Revelation 19
Top of Page
Top of Page