Откровение 2
Bulgarian
1До ангела на ефеската църква пиши: Това казва Оня, Който държи седемте звезди в десницата Си, Който ходи всред седемте златни светилника;

2Зная твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш злите човеци, и си изпитал ония, които наричат себе си апостоли, (а не са), и си ги намерил лъжливи; 3и имаш търпение, и за Моето име си издържал, и не си се уморил. 4Но имам [това] против тебе, че си оставил първата си любов. 5И тъй, спомни си от къде си изпаднал, и покай се, и върши първите си дела; и ако не, ще дойда при тебе [[скоро]] и ще дигна светилника ти от мястото му, ако се не покаеш. 6Но имаш това, че мразиш делата на николаитите, които и Аз мразя, 7Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите: На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е [[всред]] Божия рай.

8До ангела на смирненската църква пиши: Това казва първият и последният, Който стана мъртъв и оживя.

9Зная [[твоите дела]], твоята скръб и сиромашия, (но [пак] си богат), и как те клеветят ония които наричат себе си юдеи, а не са, но са сатанинската синагога. 10Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще тури някои от вас в тъмницата, за да бъдете под изпитание, и ще имате скръб десет дни. Бъди верен до смърт, и Аз ще ти дам венеца на живота. 11Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите: Който победи, няма да бъде повреден от втората смърт.

12До ангела на пергамската църква пиши: Това казва Тоя, Който има двуострия меч:

13Зная, где живееш, [там] гдето е престолът на сатана; и държиш здраво името Ми, и не си се отрекъл от вярата в Мене, даже в дните на Моя верен свидетел Антипа, когото убиха между вас, гдето живее сатана. 14Но имам малко нещо против тебе, защото имаш там някои, които държат учението на Валаама, който учеше Валака да постави съблазън пред израилтяните, та да ядат идоложертвено и да блудствуват. 15Така също имаш и ти някои, които държат, подобно [на ония], учението на николаитите. 16Затова покай се; и ако не, ще дойда при тебе скоро и ще воювам против тях с меча, [който излиза] от устата Ми. 17Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите: На тогова, който победи, ще дам от скритата манна; ще му дам и бяло камъче, и на камъчето ново име написано, което никой не познава, освен оня, който го получава.

18До ангела на тиатирската църква пиши: Това казва Божият Син, Който има очи като огнен пламък, и Чиито нозе приличат на лъскава мед:

19Зная твоите дела и любовта, вярата, служението и търпението ти, и че последните ти дела са по-много от първите. 20Но имам против тебе [това], че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и която учи и прилъгва Моите слуги да блудствуват и да ядат идоложертвено. 21И дадох й време да се покае, но не иска да се покае от блудството си. 22Ето, Аз скоро ще я тръшна на [болно] легло: и [ще туря] в голяма скръб ония, които прелюбодействуват с нея, ако се не покаят от нейните [с тях] дела. 23И чадата й ще убия с мор. И всичките църкви ще познаят, че Аз съм Който изпитвам вътрешности и сърца; и ще въздам на всеки от вас според делата му. 24А на вас, останалите в Тиатир, които не държат това учение, и които не са познали дълбоките работи (както [те ги] наричат) на сатана, казвам: Няма да наложа на вас друг товар; 25но дръжте онова, което имате, докле дойда. 26И на този, който победи, и който се пази до край, за да върши дела [чисти като] Моите, ще дам власт над народите,- 27(и той "Ще ги управлява с желязна тояга; Те ще се строшат като грънчарски съдове",-) както и Аз получих от Отца Си. 28И ще му дам зорницата. 29Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Revelation 1
Top of Page
Top of Page