Откровение 3
Bulgarian
1До ангела на сардикийската църква пиши: Това казва Оня, Който има седемте Божии духове и седемте звезди: Зная твоите дела, че на име си жив но си мъртъв. 2Бодърствувай и закрепи останалото, което е било близо до умиране; защото не намерих някои от твоите съвършени пред Моя Бог. 3Помни, прочее, как си приел и си чул, и пази [го] и покай се. И тъй, ако не бодърствуваш, ще дойда като крадец; и няма да знаеш в кой час ще дойда върху тебе. 4Но имаш няколко души в Сардис, които не са осквернили дрехите си и ще ходят с Мене в бели [дрехи] защото са достойни. 5Който победи, ще се облече така в бели дрехи; и Аз никога няма да излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името му пред Отца Си и пред Неговите ангели. 6Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите.

7До ангела на филаделфийската църква пиши: Това казва Светият, истинският, у Когото е Давидовият ключ; който отваря, и никой няма да затваря; и затваря, и никой не отваря.

8Зная твоите дела. Ето, поставих пред тебе отворени врата, които никой не може да затвори, понеже, имайки [само] малко сила, [пак] си опазил Моето слово, и не си се отрекъл от името Ми. 9Ето, давам [ти] някои от ония, [които са] от сатанинската синагога, които наричат себе си юдеи, а не са, но лъжат,- ето, ще ги накарам да дойдат и да се поклонят пред нозете ти, и да познаят, че Аз те възлюбих. 10Понеже си опазил Моята заповед да търпиш, то Аз ще опазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита ония, които живеят по земята. 11[[Ето]] ида скоро; дръж здраво това, което имаш, за да ти не отнеме никой венеца. 12Който победи, ще го направя стълб в храма на Моя Бог; отгдето няма вече да излезе вън; и ще напиша на него името на Моя Бог, [и името на града на Моя Бог], новия Ерусалим, който слиза от небето от Моя Бог; [ще напиша] и Моето ново име. 13Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите.

14До ангела на лаодикийската църква пиши: Това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на [всичко, което] Бог е създал.

15Зная делата ти, че не си студен нито топъл. Дано да беше ти студен, или топъл. 16Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна из устата Си. 17Понеже казваш: Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол, 18то съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да се не яви срамотата на твоята голота, и колурий, за да помажеш очите си, та да виждаш. 19Ония, които любя, Аз ги изобличавам и наказвам; затова бъди ревностен да се покаеш. 20Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене. 21На този, който победи ще дам да седне с Мене на Моя престол, както и Аз победих и седнах с Отца Си на Неговия престол. 22Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Revelation 2
Top of Page
Top of Page