Revelation 2:7
New International Version
Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God.

New Living Translation
"Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he is saying to the churches. To everyone who is victorious I will give fruit from the tree of life in the paradise of God.

English Standard Version
He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquers I will grant to eat of the tree of life, which is in the paradise of God.’

New American Standard Bible
'He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will grant to eat of the tree of life which is in the Paradise of God.'

King James Bible
He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God.

Holman Christian Standard Bible
"Anyone who has an ear should listen to what the Spirit says to the churches. I will give the victor the right to eat from the tree of life, which is in God's paradise.

International Standard Version
Let everyone listen to what the Spirit says to the churches. To everyone who conquers I will give the privilege of eating from the tree of life that is in God's paradise.'"

NET Bible
The one who has an ear had better hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquers, I will permit him to eat from the tree of life that is in the paradise of God.'

Aramaic Bible in Plain English
He who has an ear to hear, let him hear what The Spirit is speaking to the assemblies, and I shall give to the victor to eat of the tree of life, which is in The Paradise of God.

GOD'S WORD® Translation
"Let the person who has ears listen to what the Spirit says to the churches. I will give the privilege of eating from the tree of life, which stands in the paradise of God, to everyone who wins the victory.

Jubilee Bible 2000
He that has an ear let him hear what the Spirit saith unto the congregations {Gr. ekklesia – called out ones}; To him that overcomes I will give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God.

King James 2000 Bible
He that has an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches; To him that overcomes will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God.

American King James Version
He that has an ear, let him hear what the Spirit said to the churches; To him that overcomes will I give to eat of the tree of life, which is in the middle of the paradise of God.

American Standard Version
He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches. To him that overcometh, to him will I give to eat of the tree of life, which is in the Paradise of God.

Douay-Rheims Bible
He, that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches: To him, that overcometh, I will give to eat of the tree of life, which is in the paradise of my God.

Darby Bible Translation
He that has an ear, let him hear what the Spirit says to the assemblies. To him that overcomes, I will give to him to eat of the tree of life which is in the paradise of God.

English Revised Version
He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches. To him that overcometh, to him will I give to eat of the tree of life, which is in the Paradise of God.

Webster's Bible Translation
He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches; To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God.

Weymouth New Testament
"'Let all who have ears give heed to what the Spirit is saying to the Churches. To him who overcomes I will give the privilege of eating the fruit of the Tree of Life, which is in the Paradise of God.'

World English Bible
He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the assemblies. To him who overcomes I will give to eat of the tree of life, which is in the Paradise of my God.

Young's Literal Translation
He who is having an ear -- let him hear what the Spirit saith to the assemblies: To him who is overcoming -- I will give to him to eat of the tree of life that is in the midst of the paradise of God.

Openbaring 2:7 Afrikaans PWL
Hy wat ore het, luister wat die Gees vir die gemeentes sê: “Aan die wat die oorwinning behaal, sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat in God se paradys is”.’ wat dood was en lewe:

Zbulesa 2:7 Albanian
Kush ka veshë, le të dëgjojë atë që u thotë Fryma kishave: kujt fiton do t'i jap të hajë nga pema e jetës, që është në mes të parajsës së Perëndisë''.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺭﺅﻳﺎ 2:7 Arabic: Smith & Van Dyke
من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. من يغلب فسأعطيه ان يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 2:7 Armenian (Western): NT
Ա՛ն որ ականջ ունի, թող լսէ թէ Հոգին ի՛նչ կ՚ըսէ եկեղեցիներուն: Ո՛վ որ յաղթէ՝ անոր ուտել պիտի տամ կեանքի ծառէն, որ Աստուծոյ դրախտին մէջ է»:

Apocacalypsea. 2:7 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Beharriric duenac ençun beça cer Spirituac erraiten drauen Elicey, Victoriosoari emanen draucat iatera vicitzeco arboretic cein baita Iaincoaren paradisoaren erdian.

D Offnbarung 2:7 Bavarian
Wer hoert, der sollt aau lustern drauf, was dyr Geist yn de Gmainn sait: Wer überwinddt, dönn speis i umbb n Baaum von n Löbn, der was in n Wang von n Herrgot steet.'

Откровение 2:7 Bulgarian
Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите: На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е [[всред]] Божия рай.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
「凡是有耳的,就應當聽聖靈向各教會所說的話!那得勝的,我將要准許他吃神樂園中生命樹的果子。

中文标准译本 (CSB Simplified)
“凡是有耳的,就应当听圣灵向各教会所说的话!那得胜的,我将要准许他吃神乐园中生命树的果子。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
聖靈向眾教會所說的話,凡有耳的,就應當聽!得勝的,我必將神樂園中生命樹的果子賜給他吃。』

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
圣灵向众教会所说的话,凡有耳的,就应当听!得胜的,我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。’

启 示 录 2:7 Chinese Bible: Union (Traditional)
聖 靈 向 眾 教 會 所 說 的 話 , 凡 有 耳 的 , 就 應 當 聽 ! 得 勝 的 , 我 必 將 神 樂 園 中 生 命 樹 的 果 子 賜 給 他 吃 。

启 示 录 2:7 Chinese Bible: Union (Simplified)
圣 灵 向 众 教 会 所 说 的 话 , 凡 有 耳 的 , 就 应 当 听 ! 得 胜 的 , 我 必 将 神 乐 园 中 生 命 树 的 果 子 赐 给 他 吃 。

Otkrivenje 2:7 Croatian Bible
Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama! Pobjedniku ću dati jesti od stabla života koje je u raju Božjem.

Zjevení Janovo 2:7 Czech BKR
Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdož zvítězí, dám jísti z dřeva života, kteréž jest uprostřed ráje Božího.

Aabenbaringen 2:7 Danish
Den, som har Øre, høre, hvad Aanden siger til Menighederne! Den, som sejrer, ham vil jeg give at æde af Livets Træ, som er i Guds Paradis.

Openbaring 2:7 Dutch Staten Vertaling
Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.

Nestle Greek New Testament 1904
Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν τῷ Παραδείσῳ τοῦ Θεοῦ.

Westcott and Hort 1881
Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ θεοῦ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ θεοῦ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Tῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ θεοῦ μου.

Greek Orthodox Church 1904
Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ Θεοῦ μου.

Tischendorf 8th Edition
ὁ ἔχω οὖς ἀκούω τίς ὁ πνεῦμα λέγω ὁ ἐκκλησία ὁ νικάω δίδωμι αὐτός φάγω ἐκ ὁ ξύλον ὁ ζωή ὅς εἰμί ἐν ὁ παράδεισος ὁ θεός

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν μέσῶ τοῦ παραδείσου τοῦ Θεοῦ.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς ὅ ἐστιν ἐν μέσῶ τοῦ παραδείσου τοῦ θεοῦ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ο εχων ους ακουσατω τι το πνευμα λεγει ταις εκκλησιαις τω νικωντι δωσω αυτω φαγειν εκ του ξυλου της ζωης ο εστιν εν τω παραδεισω του θεου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ο εχων ους ακουσατω τι το πνευμα λεγει ταις εκκλησιαις τω νικωντι δωσω αυτω φαγειν εκ του ξυλου της ζωης ο εστιν εν τω παραδεισω του θεου

Stephanus Textus Receptus 1550
ο εχων ους ακουσατω τι το πνευμα λεγει ταις εκκλησιαις τω νικωντι δωσω αυτω φαγειν εκ του ξυλου της ζωης ο εστιν εν μεσω του παραδεισου του θεου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ο εχων ους ακουσατω τι το Πνευμα λεγει ταις εκκλησιαις. Τω νικωντι δωσω αυτω φαγειν εκ του ξυλου της ζωης, ο εστιν εν μεσω του παραδεισου του Θεου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ο εχων ους ακουσατω τι το πνευμα λεγει ταις εκκλησιαις τω νικωντι δωσω αυτω φαγειν εκ του ξυλου της ζωης ο εστιν εν μεσω του παραδεισου του θεου μου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ο εχων ους ακουσατω τι το πνευμα λεγει ταις εκκλησιαις τω νικωντι δωσω αυτω φαγειν εκ του ξυλου της ζωης ο εστιν εν τω παραδεισω του θεου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
HO echōn ous akousatō ti to Pneuma legei tais ekklēsiais. Tō nikōnti dōsō autō phagein ek tou xylou tēs zōēs, ho estin en tō Paradeisō tou Theou.

HO echon ous akousato ti to Pneuma legei tais ekklesiais. To nikonti doso auto phagein ek tou xylou tes zoes, ho estin en to Paradeiso tou Theou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
HO echōn ous akousatō ti to pneuma legei tais ekklēsiais. Tō nikōnti dōsō autō phagein ek tou xylou tēs zōēs, ho estin en tō paradeisō tou theou.

HO echon ous akousato ti to pneuma legei tais ekklesiais. To nikonti doso auto phagein ek tou xylou tes zoes, ho estin en to paradeiso tou theou.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:7 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
o echōn ous akousatō ti to pneuma legei tais ekklēsiais tō nikōnti dōsō autō phagein ek tou xulou tēs zōēs o estin en tō paradeisō tou theou

o echOn ous akousatO ti to pneuma legei tais ekklEsiais tO nikOnti dOsO autO phagein ek tou xulou tEs zOEs o estin en tO paradeisO tou theou

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:7 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
o echōn ous akousatō ti to pneuma legei tais ekklēsiais tō nikōnti dōsō autō phagein ek tou xulou tēs zōēs o estin en mesō tou paradeisou tou theou mou

o echOn ous akousatO ti to pneuma legei tais ekklEsiais tO nikOnti dOsO autO phagein ek tou xulou tEs zOEs o estin en mesO tou paradeisou tou theou mou

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:7 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
o echōn ous akousatō ti to pneuma legei tais ekklēsiais tō nikōnti dōsō autō phagein ek tou xulou tēs zōēs o estin en mesō tou paradeisou tou theou

o echOn ous akousatO ti to pneuma legei tais ekklEsiais tO nikOnti dOsO autO phagein ek tou xulou tEs zOEs o estin en mesO tou paradeisou tou theou

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:7 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
o echōn ous akousatō ti to pneuma legei tais ekklēsiais tō nikōnti dōsō autō phagein ek tou xulou tēs zōēs o estin en mesō tou paradeisou tou theou

o echOn ous akousatO ti to pneuma legei tais ekklEsiais tO nikOnti dOsO autO phagein ek tou xulou tEs zOEs o estin en mesO tou paradeisou tou theou

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:7 Westcott/Hort - Transliterated
o echōn ous akousatō ti to pneuma legei tais ekklēsiais tō nikōnti dōsō autō phagein ek tou xulou tēs zōēs o estin en tō paradeisō tou theou

o echOn ous akousatO ti to pneuma legei tais ekklEsiais tO nikOnti dOsO autO phagein ek tou xulou tEs zOEs o estin en tO paradeisO tou theou

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:7 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
o echōn ous akousatō ti to pneuma legei tais ekklēsiais tō nikōnti dōsō autō phagein ek tou xulou tēs zōēs o estin en tō paradeisō tou theou

o echOn ous akousatO ti to pneuma legei tais ekklEsiais tO nikOnti dOsO autO phagein ek tou xulou tEs zOEs o estin en tO paradeisO tou theou

Jelenések 2:7 Hungarian: Karoli
A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A gyõzedelmesnek enni adok az élet fájáról, a mely az Isten paradicsomának közepette van.

Apokalipso de sankta Johano 2:7 Esperanto
Kiu havas orelon, tiu auxskultu, kion la Spirito diras al la eklezioj. Al la venkanto mi donos mangxi el la arbo de vivo, kiu estas en la Paradizo de Dio.

Johanneksen ilmestys 2:7 Finnish: Bible (1776)
Jolla korva on, se kuulkaan, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, annan minä elämän puusta syödä, joka keskellä Jumalan paradisia on.

Apocalypse 2:7 French: Darby
Que celui qui a des oreilles ecoute ce que l'Esprit dit aux assemblees. A celui qui vaincra, je lui donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu.

Apocalypse 2:7 French: Louis Segond (1910)
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Eglises: A celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu.

Apocalypse 2:7 French: Martin (1744)
Que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux Eglises. A celui qui vaincra je lui donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est au milieu du paradis de Dieu.

Offenbarung 2:7 German: Modernized
Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt: Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Holz des Lebens, das im Paradies Gottes ist.

Offenbarung 2:7 German: Luther (1912)
Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt: Wer überwindet, dem will ich zu essen geben vom Holz des Lebens, das im Paradies Gottes ist.

Offenbarung 2:7 German: Textbibel (1899)
Wer ein Ohr hat, höre was der Geist den Gemeinden sagt: dem Sieger will ich geben zu essen vom Baum des Lebens, der da ist im Paradiese Gottes.

Apocalisse 2:7 Italian: Riveduta Bible (1927)
Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò a mangiare dell’albero della vita, che sta nel paradiso di Dio.

Apocalisse 2:7 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese: A chi vince io darò a mangiare dell’albero della vita, che è in mezzo del paradiso dell’Iddio mio.

WAHYU 2:7 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Barangsiapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar kata Roh itu kepada segala sidang jemaat. Maka kepada orang yang menang, kepadanyalah Aku akan memberi makan buah pohon hayat yang di dalam Firdaus Allah."

Revelation 2:7 Kabyle: NT
Win yesɛan imeẓẓuɣen, ad ismeḥses i wayen i d-iqqaṛ Ṛṛuḥ n Ṛebbi i tejmuyaɛ n watmaten : win ara yeṭṭfen deg-i alamma ț-țaggara, a s-fkeɣ ad yečč si ttejṛa n tudert yellan di lǧennet.

요한계시록 2:7 Korean
귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 과실을 주어 먹게 하리라

Apocalypsis 2:7 Latin: Vulgata Clementina
Qui habet aurem, audiat quid Spiritus dicat ecclesiis : Vincenti dabo edere de ligno vitæ, quod est in paradiso Dei mei.

Atklāsmes grāmata 2:7 Latvian New Testament
Kam ausis, tas dzird, ko Gars saka baznīcām: uzvarētājam es došu ēst no dzīvības koka, kas ir mana Dieva paradīzē.

Apreiðkimo Jonui knyga 2:7 Lithuanian
Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia sako bažnyčioms: ‘Nugalėtojui Aš duosiu valgyti nuo gyvybės medžio, esančio Dievo rojaus viduryje’ ”.

Revelation 2:7 Maori
Ko te tangata he taringa tona, kia rongo ia ki ta te Wairua e mea nei ki nga hahi: Ko te tangata i a ia te wikitoria, ka hoatu e ahau mana e kai to te rakau o te ora, e tu ana i waenganui o te Paraiha o te Atua.

Apenbaring 2:7 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene: Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livsens tre, som er i Guds Paradis!

Apocalipsis 2:7 Spanish: La Biblia de las Américas
`El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios.'

Apocalipsis 2:7 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios."'"

Apocalipsis 2:7 Spanish: Reina Valera Gómez
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.

Apocalipsis 2:7 Spanish: Reina Valera 1909
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice á las iglesias. Al que venciere, daré á comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.

Apocalipsis 2:7 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias: Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del Paraíso de Dios.

Apocalipse 2:7 Bíblia King James Atualizada Português
Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas: ‘Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus’.” 6 Carta à igreja em Esmirna

Apocalipse 2:7 Portugese Bible
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus.   

Apocalipsa 2:7 Romanian: Cornilescu
Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: ,,Celui ce va birui, îi voi da să mănînce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.``

Откровение 2:7 Russian: Synodal Translation (1876)
Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия.

Откровение 2:7 Russian koi8r
Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия.

Revelation 2:7 Shuar New Testament
Kuφshtinia nu shuar Yusa Wakani Ashφ Yus-shuaran timian antukti: Nupetmakunka tuke iwiaaku pujutai numi neren Y·atniun tsankatkattajai. Nu numi Yus pujana nui wajaawai." Tu Aartß' turutmiai.

Uppenbarelseboken 2:7 Swedish (1917)
Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna. Den som vinner seger, åt honom skall jag giva att äta av livets träd, som står i Guds paradis.»

Ufunua was Yohana 2:7 Swahili NT
Aliye na masikio, basi, na asikie yale Roho anayoyaambia makanisa! Wale wanaoshinda nitawapa haki ya kula matunda ya mti wa uzima ulioko ndani ya bustani ya Mungu.

Pahayag 2:7 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay, ay siya kong pakakanin ng punong kahoy ng buhay, na nasa Paraiso ng Dios.

วิวรณ์ 2:7 Thai: from KJV
ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลาย ผู้ใดมีชัยชนะ เราจะให้ผู้นั้นกินผลจากต้นไม้แห่งชีวิต ที่อยู่ในท่ามกลางอุทยานสวรรค์ของพระเจ้า'

Vahiy 2:7 Turkish
Kulağı olan, Ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelene Tanrının cennetinde bulunan yaşam ağacından yeme hakkını vereceğim.› ››

Откровение 2:7 Ukrainian: NT
Хто має ухо, нехай слухає, що Дух глаголе церквам: Хто побідить, тому дам поживати від дерева життя, що по середині раю Божого.

Revelation 2:7 Uma New Testament
Hema to tilingaa, pe'epei mpu'u-e' napa to na'uli' Inoha' Tomoroli' hi topetuku' -ku hi butu ngata-na. Hema to medagi, kupiliu-ra ngkoni' wua' kaju katuwua' to hi Bonea Alata'ala."

Khaûi-huyeàn 2:7 Vietnamese (1934)
Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong Ba-ra-đi của Ðức Chúa Trời.

Revelation 2:6
Top of Page
Top of Page