Откровение 1
Bulgarian
1Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите Си онова, което има да стане скоро; а [Христос] прати та [го] яви чрез ангела Си на Своя слуга Иоан, 2който възвести Божието слово и свидетелството Исус Христово- и всичко що е видял. 3Блажен, който прочита, и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него; защото времето е близо.

4Иоан до седемте църкви, които са в Азия: Благодат и мир да бъде на вас от Онзи, Който е, и Който е бил, и Който иде, и от седемте духове, които са пред неговия престол, 5и от Исуса Христа, [който е] верният свидетел, първороденият от мъртвите и началникът на земните царе. На този, Който ни люби, и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта Си, 6[и Който] ни е направил Царство от свещеници на своя Бог и Отец, на Него [да бъде] слава и господство във вечни векове. Амин. 7Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и ония, които го прободоха; и всички земни племена ще възридаят за Него. Така е. Амин.

8Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, Който е, и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият.

9Аз Иоан, ваш брат и съучастник в неволите и в царството и в търпението, които са чрез Исуса [[Христа]], бях на острова, наречен Патмос, за Божието слово и свидетелството за Исуса [[Христа]]. 10В Господния ден бях в [изстъпление чрез] Духа; и чух зад себе си силен глас като от тръба, който казваше: 11Каквото виждаш напиши на книга, и прати [го] до седемте църкви: до Ефес, до Смирна, до Пергам, до Тиатир, до Сардис, до Филаделфия и до Лаодикия.

12И обърнах се да видя Този, Който ми проговори; и като се обърнах, видях седем златни светилника; 13и всред светилниците [видях] Един, Който приличаше на Човешкия Син, облечен в дълга дреха и препасан около гърдите със златен пояс; 14а главата и косата Му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите Му, като огнен пламък; 15и нозете Му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена: а гласът Му [беше] като на много води; 16и имаше в десницата Си седем звезди; и от устата му излизаше меч остър и от двете страни; и лицето Му [светеше], както свети слънцето в силата си.

17И когато Го видях, паднах при нозете Му като мъртъв; а Той тури десницата Си върху мене и каза: Не бой се, Аз съм първият и последният и живият; 18бях мъртъв, и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада. 19Напиши, прочее, това, което си видял, и що значи, и това, което има да стане подире, 20тайната на седемте звезди, които видя в десницата Ми, и седемте златни светилника. Седемте звезди са ангелите на седемте църкви; и седемте светилника са седемте църкви.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Jude 1
Top of Page
Top of Page