Юда 1
Bulgarian
1Юда, слуга Исус Христов, а брат Яковов, до призваните, възлюбени от Бога Отца и пазени в Исуса Христа: 2Милост, мир и любов да ви се умножат.

3Възлюбени, като показвах всяко усърдие да ви пиша за нашето общо спасение, счетох за нужно да ви пиша и да ви увещая да се подвизавате за вярата, която веднъж за винаги бе предадена на светиите. 4Защото са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били посочени, [че подлежат] на това осъждане, нечестивци, които обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и се отричат от единствения Владетел и Господ наш Исус Христос.

5А искам да ви напомня, (тъй като сте узнали [вече] всичко това), че Господ, като избави веднъж [Своя] народ от египетската земя, после погуби ония, които не повярваха, 6и че ангели, които не опазиха своето достойнство, но напуснаха собственото си жилище,- Той ги държи под мрак във вечни връзки за съда на великия ден; 7както и Содом, Гомор и околните им градове, които, подобно на тях, се предадоха на блудство и изпадваха в противоестествени пороци, са поставени за пример като носят наказанието на вечния огън.

8При все това, по същия начин и тия с бълнуванията си оскверняват плътта, презират властта и хулят славните [същества]. 9Но архангел Михаил, когато в борба с дявола се препираше за Моисеевото тяло, не смея да произнесе [против него] хулителна присъда, но рече: Господ да те смъмри. 10Тия, обаче, хулят всичко, което не знаят; а което знаят естествено, както животните без разум, в това развращават себе си. 11Горко им! защото ходят по Каиновия път, заради печалба се впускат във Валаамовата заблуда, и погиват в Кореевото упорство. 12Тия са подводни скали, когато пируват с вас в дружелюбните ви гощавки, и без страх напасват себе си; безводни облаци, носени от ветровете; есенни дървета, безплодни, дваж умрели, изкоренени; 13свирепи морски вълни; които изпущат като пяна своите безсрамни [дела]; скитащи звезди, за които се пази мрачна тъмнина до века.

14За тях пророкува и Енох, седмият от Адама, като рече: Ето Господ иде с десетки хиляди Свои светии, 15да извърши съдба над всички, и да обяви за виновни всичките нечестивци за всичките нечестиви дела, които в нечестие са сторили, и за всичките жестоки [думи], които нечестивите грешници са говорили против Него. 16Тия са роптатели, оплаквачи, които ходят по страстите си, (и устата им говорят надуто), и заради печалба ласкаят човеците.

17Но, вие, възлюбени, помнете думите изговорени по-напред от апостолите на нашия Господ Исус Христос, как ви казваха: 18В последно време ще има присмивачи, които ще ходят по своите нечестиви страсти. 19Тия са, които правят разцепления, плътски, които нямат Духа. 20А вие възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвета вяра и се молите на Светия Дух, 21пазете себе си в Божията любов, ожидайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот. 22И към едни, които са в съмнение, бивайте милостиви; 23други спасявайте, като ги изтръгвате из огъня; а към други показвайте милост, със страх, като се гнусите даже и от осквернената от плътта дреха.

24А на Онзи, Който може да ви пази от препъване, и да ви постави непорочни в радост пред Своята слава, 25на единствения Бог наш Спасител, чрез Исуса Христа нашия Господ, да бъде слава и величие, и преди всичките векове, и сега, и до всичките векове. Амин.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

3 John 1
Top of Page
Top of Page