3 Йоаново 1
Bulgarian
1От Презвитера до любезния Гаий, когото любя;

2Възлюбений, молитствувам да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти. 3Защото много се зарадвах, когато дойдоха някои братя и засвидетелствуваха за твоята вярност, според както ти ходиш в истината. 4По-голяма радост няма за мене от това, да слушам, че моите чада ходят в истината.

5Възлюбений, ти вършиш вярна работа в каквото правиш за братята, и то за чужденци; 6които свидетелствуваха пред църквата за твоята любов. Добре ще сториш да ги изпратиш както подобава пред Бога; 7защото за [Христовото] име излязоха, без да вземат нещо от езичниците. 8Ние, прочее, сме длъжни да посрещаме такива радостно, за да бъдем съработници с истината.

9Писах няколко думи до църквата; но Диотреф, който обича да първенствува между тях, не ни приема. 10Затова, ако дойда, ще му напомня за делата, които върши, като бръщолеви против нас лоши думи. И като не се задоволява с това, той не просто че сам не приема братята, но възпира и тия, които искат [да ги приемат], и [ги] пъди от църквата.

11Възлюбений, не подражавай злото, но доброто. Който върши добро, от Бога е; който върши зло, не е видял Бога. 12За Димитрия се свидетелствува [добро] от всички, и от самата истина; а още и ние свидетелствуваме; и ти знаеш, че нашето свидетелство е истинско.

13Имах много да ти пиша, но не ми се ще да ти пиша с мастило и перо;

14а надявам се скоро да те видя, и ще се разговорим уста с уста. Мир на тебе. Поздравяват те приятелите. Поздрави приятелите по име.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

2 John 1
Top of Page
Top of Page