2 Йоаново 1
Bulgarian
1От Презвитера до избраната госпожа и до чадата й, които аз наистина любя, (и не само аз, но и всички, които са познали истината). 2заради истината, която пребъдва в нас, и ще бъде с нас до века, 3благодат, милост, мир да бъдат с нас от Бога Отца и от [[Господа]] Исуса Христа, Сина на Отца, в истина и любов.

4Много се възрадвах, че намерих някои от чадата ти да ходят в истината, както приехме заповед от Отца. 5И сега, госпожо, умолявам те, не като че ти пиша нова заповед, но тая, която имахме отначало; Да любим един другиго. 6И любовта е това: да ходим по Неговите заповеди. Тая е заповедта, в която трябва да ходите, както сте чули отначало.

7Защото много измамници излязоха в света, които не изповядват дохождането на Исуса Христа в плът. Такъв човек е измамник и антихрист. 8Внимавайте на себе си, да не изгубите онова, което сте изработили, но да получите пълна награда. 9Никой, който върви напред, и не пребъдва в Христовото учение, няма Бога; тоя, който пребъдва в учението, той има и Отца и Сина. 10Ако някой дойде при вас, и не носи това учение, недейте го приема в къщи, и не го поздравявайте, 11защото който го поздравява, става участник в неговите зли дела.

12Имам много да ви пиша, но не искам [да пиша] с книга и мастило, обаче надявам се да дойда при вас, и уста с уста да се разговорим, за да бъде радостта ви пълна.

13Поздравяват те чадата на твоята избрана сестра.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 John 5
Top of Page
Top of Page