3 John 1:6
New International Version
They have told the church about your love. Please send them on their way in a manner that honors God.

New Living Translation
They have told the church here of your loving friendship. Please continue providing for such teachers in a manner that pleases God.

English Standard Version
who testified to your love before the church. You will do well to send them on their journey in a manner worthy of God.

Berean Study Bible
They have testified to the church about your love. You will do well to send them on their way in a manner worthy of God.

New American Standard Bible
and they have testified to your love before the church. You will do well to send them on their way in a manner worthy of God.

King James Bible
Which have borne witness of thy charity before the church: whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well:

Holman Christian Standard Bible
They have testified to your love in front of the church. You will do well to send them on their journey in a manner worthy of God,

International Standard Version
They have testified before the church about your love. You will do well to send them on their way in a manner worthy of God.

NET Bible
They have testified to your love before the church. You will do well to send them on their way in a manner worthy of God.

Aramaic Bible in Plain English
Those who have testified of your love before all the churches. You did well when you gave them necessities, as is becoming to God.

GOD'S WORD® Translation
These believers have told the congregation about your love. You will do well to support them on their trip in a way that proves you belong to God.

Jubilee Bible 2000
who have borne witness of thy charity before the congregation {Gr. ekklesia – called out ones}, whom if thou wilt help them as is convenient according to God, thou shalt do well;

King James 2000 Bible
Who have borne witness of your love before the church: whom if you send forward on their journey in a godly manner, you shall do well:

American King James Version
Which have borne witness of your charity before the church: whom if you bring forward on their journey after a godly sort, you shall do well:

American Standard Version
who bare witness to thy love before the church: whom thou wilt do well to set forward on their journey worthily of God:

Douay-Rheims Bible
Who have given testimony to thy charity in the sight of the church: whom thou shalt do well to bring forward on their way in a manner worthy of God.

Darby Bible Translation
(who have witnessed of thy love before [the] assembly,) in setting forward whom on their journey worthily of God, thou wilt do well;

English Revised Version
who bare witness to thy love before the church: whom thou wilt do well to set forward on their journey worthily of God:

Webster's Bible Translation
Who have borne testimony of thy charity before the church: whom if thou shalt bring forward on their journey after a godly sort, thou wilt do well:

Weymouth New Testament
They have testified, in the presence of the Church, to your love; and you will do well to help them on their journey in a manner worthy of your fellowship with God.

World English Bible
They have testified about your love before the assembly. You will do well to send them forward on their journey in a way worthy of God,

Young's Literal Translation
who did testify of thy love before an assembly, whom thou wilt do well, having sent forward worthily of God,

3 Johannes 1:6 Afrikaans PWL
aan wie jy goed gedoen het en vir hulle, waardig voor God, voorsien het, wat van jou liefde voor die hele gemeente getuig het,

3 Gjonit 1:6 Albanian
Ata dëshmuan për dashurinë tënde përpara kishës; dhe ti të bësh mirë të gujdesësh për udhëtimin e tyre në mënyrë të denjë për Perëndinë,

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 1:6 Arabic: Smith & Van Dyke
الذين شهدوا بمحبتك امام الكنيسة. الذين تفعل حسنا اذا شيعتهم كما يحق للّه

3 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 1:6 Armenian (Western): NT
անոնք վկայեցին քու սիրոյդ մասին եկեղեցիին առջեւ: Եթէ ուղարկես զանոնք աստուածահաճոյ կերպով՝ լա՛ւ կ՚ընես.

3 S. Ioannec. 1:6 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ceinéc testificatu vkan baituté hire charitateaz Eliçaren presentián: hec baldin guida baditzac Iaincoari dagocan beçala, vngui daidiquec.

Dyr Johanns C 1:6 Bavarian
Sö habnd daader vor dyr Gmain von deiner Lieb verzölt. Hilf ien bittschoen aau ietzet weiter bei ienerner Rais, wie s yn n Herrgot würdig ist!

3 Йоаново 1:6 Bulgarian
които свидетелствуваха пред църквата за твоята любов. Добре ще сториш да ги изпратиш както подобава пред Бога;

中文標準譯本 (CSB Traditional)
他們在教會面前見證了你的愛。你如果以神喜悅的方式送他們上路,就做得很好了,

中文标准译本 (CSB Simplified)
他们在教会面前见证了你的爱。你如果以神喜悦的方式送他们上路,就做得很好了,

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
他們在教會面前證明了你的愛。你若配得過神,幫助他們往前行,這就好了。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
他们在教会面前证明了你的爱。你若配得过神,帮助他们往前行,这就好了。

約 翰 三 書 1:6 Chinese Bible: Union (Traditional)
他 們 在 教 會 面 前 證 明 了 你 的 愛 ; 你 若 配 得 過 神 , 幫 助 他 們 往 前 行 , 這 就 好 了 。

約 翰 三 書 1:6 Chinese Bible: Union (Simplified)
他 们 在 教 会 面 前 证 明 了 你 的 爱 ; 你 若 配 得 过 神 , 帮 助 他 们 往 前 行 , 这 就 好 了 。

Treæa Ivanova poslanica 1:6 Croatian Bible
Oni posvjedočiše tvoju ljubav pred Crkvom i dobro ćeš učiniti ako ih ispratiš Boga dostojno.

Třetí Janův 1:6 Czech BKR
Kteřížto svědectví vydali o lásce tvé před církví. Kteréžto vyprovodíš-li, tak jakž sluší na Boha, dobře učiníš.

3 Johannes 1:6 Danish
hvilke have vidnet for Menigheden om din Kærlighed; og du vil gøre vel i at fremme deres Rejse saaledes, som det er Gud værdigt.

3 Johannes 1:6 Dutch Staten Vertaling
Die getuigd hebben van uw liefde, in de tegenwoordigheid der Gemeente; welken indien gij geleide doet, gelijk het Gode waardig is, zo zult gij weldoen.

Nestle Greek New Testament 1904
οἳ ἐμαρτύρησάν σου τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλησίας, οὓς καλῶς ποιήσεις προπέμψας ἀξίως τοῦ Θεοῦ·

Westcott and Hort 1881
οἳ ἐμαρτύρησάν σου τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλησίας, οὓς καλῶς ποιήσεις προπέμψας ἀξίως τοῦ θεοῦ·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
οἳ ἐμαρτύρησάν σου τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλησίας, οὓς καλῶς ποιήσεις προπέμψας ἀξίως τοῦ θεοῦ·

RP Byzantine Majority Text 2005
οἳ ἐμαρτύρησάν σου τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλησίας· οὓς καλῶς ποιήσεις προπέμψας ἀξίως τοῦ θεοῦ.

Greek Orthodox Church 1904
οἳ ἐμαρτύρησάν σου τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλησίας, οὓς καλῶς ποιήσεις προπέμψας ἀξίως τοῦ Θεοῦ.

Tischendorf 8th Edition
ὅς μαρτυρέω σύ ὁ ἀγάπη ἐνώπιον ἐκκλησία ὅς καλῶς ποιέω προπέμπω ἀξίως ὁ θεός

Scrivener's Textus Receptus 1894
οἳ ἐμαρτύρησάν σου τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλησίας· οὓς καλῶς ποιήσεις προπέμψας ἀξίως τοῦ Θεοῦ.

Stephanus Textus Receptus 1550
οἳ ἐμαρτύρησάν σου τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλησίας οὓς καλῶς ποιήσεις προπέμψας ἀξίως τοῦ θεοῦ·

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
οι εμαρτυρησαν σου τη αγαπη ενωπιον εκκλησιας ους καλως ποιησεις προπεμψας αξιως του θεου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
οι εμαρτυρησαν σου τη αγαπη ενωπιον εκκλησιας ους καλως ποιησεις προπεμψας αξιως του θεου

Stephanus Textus Receptus 1550
οι εμαρτυρησαν σου τη αγαπη ενωπιον εκκλησιας ους καλως ποιησεις προπεμψας αξιως του θεου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
οι εμαρτυρησαν σου τη αγαπη ενωπιον εκκλησιας· ους καλως ποιησεις προπεμψας αξιως του Θεου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
οι εμαρτυρησαν σου τη αγαπη ενωπιον εκκλησιας ους καλως ποιησεις προπεμψας αξιως του θεου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
οι εμαρτυρησαν σου τη αγαπη ενωπιον εκκλησιας ους καλως ποιησεις προπεμψας αξιως του θεου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hoi emartyrēsan sou tē agapē enōpion ekklēsias, hous kalōs poiēseis propempsas axiōs tou Theou;

hoi emartyresan sou te agape enopion ekklesias, hous kalos poieseis propempsas axios tou Theou;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hoi emartyrēsan sou tē agapē enōpion ekklēsias, hous kalōs poiēseis propempsas axiōs tou theou;

hoi emartyresan sou te agape enopion ekklesias, hous kalos poieseis propempsas axios tou theou;

ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ 1:6 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
oi emarturēsan sou tē agapē enōpion ekklēsias ous kalōs poiēseis propempsas axiōs tou theou

oi emarturEsan sou tE agapE enOpion ekklEsias ous kalOs poiEseis propempsas axiOs tou theou

ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ 1:6 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
oi emarturēsan sou tē agapē enōpion ekklēsias ous kalōs poiēseis propempsas axiōs tou theou

oi emarturEsan sou tE agapE enOpion ekklEsias ous kalOs poiEseis propempsas axiOs tou theou

ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ 1:6 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
oi emarturēsan sou tē agapē enōpion ekklēsias ous kalōs poiēseis propempsas axiōs tou theou

oi emarturEsan sou tE agapE enOpion ekklEsias ous kalOs poiEseis propempsas axiOs tou theou

ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ 1:6 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
oi emarturēsan sou tē agapē enōpion ekklēsias ous kalōs poiēseis propempsas axiōs tou theou

oi emarturEsan sou tE agapE enOpion ekklEsias ous kalOs poiEseis propempsas axiOs tou theou

ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ 1:6 Westcott/Hort - Transliterated
oi emarturēsan sou tē agapē enōpion ekklēsias ous kalōs poiēseis propempsas axiōs tou theou

oi emarturEsan sou tE agapE enOpion ekklEsias ous kalOs poiEseis propempsas axiOs tou theou

ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ 1:6 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
oi emarturēsan sou tē agapē enōpion ekklēsias ous kalōs poiēseis propempsas axiōs tou theou

oi emarturEsan sou tE agapE enOpion ekklEsias ous kalOs poiEseis propempsas axiOs tou theou

3 János 1:6 Hungarian: Karoli
A kik bizonyságot tettek a te szeretetedrõl a gyülekezet elõtt; a kiket jól teszed, ha Istenhez méltóan bocsátasz útjokra.

De Johano 3 1:6 Esperanto
kiuj atestis vian amon antaux la eklezio; kaj vi faros bone, tiujn antauxenigante dece je Dio,

Jaakobin kirje 1:6 Finnish: Bible (1776)
Jotka myös sinun rakkaudestas seurakunnan edessä todistaneet ovat. Ja sinä teet hyvin, ettäs heidät kauniisti lähettänyt olet, Jumalan edessä.

3 Jean 1:6 French: Darby
qui ont rendu temoignage à ton amour devant l'assemblee; et tu feras bien de leur faire la conduite d'une maniere digne de Dieu,

3 Jean 1:6 French: Louis Segond (1910)
lesquels ont rendu témoignage de ta charité, en présence de l'Eglise. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu.

3 Jean 1:6 French: Martin (1744)
Qui en la présence de l'Eglise ont rendu témoignage de ta charité, et tu feras bien de les accompagner dignement, comme il est séant selon Dieu.

3 Johannes 1:6 German: Modernized
die von deiner Liebe gezeuget haben vor der Gemeinde; und du hast wohl getan, daß du sie abgefertiget hast würdiglich vor Gott.

3 Johannes 1:6 German: Luther (1912)
die von deiner Liebe gezeugt haben vor der Gemeinde; und du wirst wohl tun, wenn du sie abfertigst würdig vor Gott.

3 Johannes 1:6 German: Textbibel (1899)
die deiner Liebe angesichts der Gemeinde Zeugnis gegeben haben, und die du wohl thun wirst Gottes würdig zu befördern.

3 Giovanni 1:6 Italian: Riveduta Bible (1927)
Essi hanno reso testimonianza del tuo amore, dinanzi alla chiesa; e farai bene a provvedere al loro viaggio in modo degno di Dio;

3 Giovanni 1:6 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
I quali hanno reso testimonianza della tua carità nel cospetto della chiesa; i quali farai bene d’accomiatar degnamente, secondo Iddio.

3 YOH 1:6 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
yang sudah menyaksikan kasihmu di hadapan sidang jemaat; maka baik juga perbuatanmu jikalau engkau kelak mengantarkan mereka itu, sebagaimana yang berkenan kepada Allah.

3 John 1:6 Kabyle: NT
ḥkan-d zdat n tejmaɛt ɣef leḥmala-inek. ayen yelhan daɣen ma terniḍ tɛawneḍ-ten s wayen i tzemreḍ iwakken ad kemmlen abrid-nsen ;

요한3서 1:6 Korean
저희가 회 앞에서 너의 사랑을 증거하였느니라 네가 하나님께 합당하게 저희를 전송하면 가하리로다

III Ioannis 1:6 Latin: Vulgata Clementina
qui testimonium reddiderunt caritati tuæ in conspectu ecclesiæ : quos, benefaciens, deduces digne Deo.

Jāņa 3 vēstule 1:6 Latvian New Testament
Tie devuši liecību par tavu mīlestību draudzes priekšā. Viņus tu, labi darīdams, novadīsi, kā tas cienīgi Dieva priekšā.

Treèiasis Jono laiðkas 1:6 Lithuanian
Jie paliudijo bažnyčiai apie tavo meilę. Tu puikiai padarysi, išruošdamas juos į kelionę taip, kaip Dievui patinka,

3 John 1:6 Maori
E whakaatu na i tou aroha i te aroaro o te hahi: na kia rite ki ta te Atua tau kawe i a ratou, a ka pai tau mahi:

3 Johannes 1:6 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
og de har vidnet om din kjærlighet for menigheten. Du vil gjøre vel om du hjelper dem på vei, således som det sømmer sig for Gud;

3 Juan 1:6 Spanish: La Biblia de las Américas
pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios.

3 Juan 1:6 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios.

3 Juan 1:6 Spanish: Reina Valera Gómez
los cuales han dado testimonio de tu amor en presencia de la iglesia; a los cuales si encaminares en su jornada como es digno según Dios, harás bien.

3 Juan 1:6 Spanish: Reina Valera 1909
Los cuales han dado testimonio de tu amor en presencia de la iglesia: á los cuales si ayudares como conviene según Dios, harás bien.

3 Juan 1:6 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
los cuales han dado testimonio de tu caridad en presencia de la Iglesia; a los cuales si ayudares como conviene según Dios, harás bien.

3 João 1:6 Bíblia King James Atualizada Português
os quais, perante a igreja deram testemunho a respeito deste teu amor. Tu farás bem se os encaminhares na sua viagem de modo digno de Deus.

3 João 1:6 Portugese Bible
os quais diante da igreja testificaram do teu amor; aos quais, se os encaminhares na sua viagem de um modo digno de Deus, bem farás;   

3 Ioan 1:6 Romanian: Cornilescu
Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea Bisericii. Vei face bine să îngrijeşti de călătoria lor, într'un chip vrednic de Dumnezeu;

3-e Иоанна 1:6 Russian: Synodal Translation (1876)
Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога,

3-e Иоанна 1:6 Russian koi8r
Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога,

3 John 1:6 Shuar New Testament
Nu shuar ame nekas anenamun jui taar Yus-shuar iruntramunam etserkarai. Ataksha irauwenakui atsumainiana nu S·sam shiir akupkarta. PΘnker Wßinkiumka Yus shiir Enentßimtikrattame.

3 Johannesbrevet 1:6 Swedish (1917)
Dessa hava nu inför församlingen vittnat om din kärlek. Och du gör väl, om du på ett sätt som är värdigt Gud utrustar dem också för fortsättningen av deras resa.

3 Yohana 1:6 Swahili NT
Ndugu hao wamelieleza kanisa hapa habari za upendo wako. Tafadhali uwasaidie waendelee na safari yao kwa namna itakayompendeza Mungu,

3 Juan 1:6 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Na siyang nangagpapatotoo ng iyong pagibig sa harapan ng iglesia: na iyong gagawan ng magaling kung iyong tutulungan sila ng nararapat sa Dios, sa kanilang paglalakbay:

Širawt ta n karadat iktab Yaxya 1:6 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝntanay dak-ǝggǝyatnen dat Ǝlkǝnisat fǝl tara ta kay-tǝhat. Ad tagaɣ arat olaɣan as dasan-tǝsamataga ǝšikǝl-nasan s ǝmmǝk wa igrazan i Mǝššina.

3 ยอห์น 1:6 Thai: from KJV
เขาเหล่านั้นได้เป็นพยานต่อหน้าคริสตจักรในเรื่องความรักของท่าน ถ้าท่านจะช่วยจัดส่งเขาเหล่านั้นในการเดินทางของเขา ตามที่สมควรอย่างพระเจ้า ท่านก็จะกระทำดี

3 Yuhanna 1:6 Turkish
Onlar kilise önünde sevgine tanıklık ettiler. Onları Tanrıya yaraşır biçimde yardımlarınla birlikte uğurlarsan iyi edersin.

3 Йоаново 1:6 Ukrainian: NT
котрі сьвідкували про твою любов перед церквою; добре ти зробиш, одпровадивши їх достойно перед Богом.

3 John 1:6 Uma New Testament
Hira' toe-mi to mpotompo'wiwi ahi' -nu hi rehe'i hi hawe'ea ompi' hampepangalaa' -ta. Wae-pi, kusarumaka-ko mpope'ongko' lompe' -ra, bona ma'ala-ra mpokaliliu pomakoa' -ra. Pope'ongko' -ra hewa to natao hi suro Alata'ala, bona goe' -i Alata'ala.

3 Giaêng 1:6 Vietnamese (1934)
Các Anh em đã làm chứng về sự nhơn từ của anh ở trước mặt Hội thánh. Anh sẽ giúp đỡ sự đi đường cho các anh em một cách xứng đáng với Ðức Chúa Trời thì tốt lắm.

3 John 1:5
Top of Page
Top of Page