3 Gjonit 1
Albanian
1Plaku, Gajit shumë të dashur, të cilin unë e dua në të vërtetë.

2Shumë i dashur, unë dëshiroj të kesh mbarësi në çdo gjë dhe të gëzosh shëndet të mirë, ashtu si ka mbarësi shpirti yt. 3Sepse u gëzova shumë kur erdhën disa vëllezër dhe dëshmuan për besnikërinë tënde ndaj së vërtetës, se si ecën ti në të vërtetën. 4Nuk kam gëzim më të madh nga ky: të dëgjoj se bijtë e mi ecin në të vërtetën.

5Shumë i dashur, ti vepron me besnikëri në të gjitha ato që bën për vëllezërit dhe të huajt. 6Ata dëshmuan për dashurinë tënde përpara kishës; dhe ti të bësh mirë të gujdesësh për udhëtimin e tyre në mënyrë të denjë për Perëndinë, 7sepse ata dolën për emrin e tij, pa marrë asgjë nga johebrenjtë. 8Ne e kemi për detyrë, pra, t'i presim këta njerëz, që të jemi bashkëpunëtorë në çështjen e së vërtetës.

9I shkrova kishës, por Diotrefi, që do të jetë i pari ndër ta, nuk na pret. 10Prandaj, po të vij, do t'i kujtoj atij veprat që bën, duke folur fjalë të liga kundër nesh; dhe duke mos u mjaftuar me këto, ai vetë nuk i pret vëllezërit dhe i ndalon ata që duan t'i presin e i përjashton nga kisha.

11Shumë i dashur, mos imito të keqen, por të mirën. Ai që bën të mirën është nga Perëndia, por ai që bën të keqen nuk e ka parë Perëndinë. 12Për Demetrin të gjithë dëshmojnë, madje edhe vetë e vërteta; edhe ne dëshmojmë për të, dhe ti e di se dëshmia jonë është e vërtetë.

13Kisha shumë për të të shkruar, por nuk dua të të shkruaj me bojë e penë;

14por shpresoj të të shoh së shpejti dhe do të flasim gojarisht. 15 Paqja me ty. Të përshëndesin miqtë. Përshëndeti miqtë një për një.Albanian

Bible Hub

2 John 1
Top of Page
Top of Page