Treèiasis Jono laiðkas 1
Lithuanian
1Vyresnysis mylimajam Gajui, kurį myliu tiesoje.

2Mylimasis, aš meldžiu, kad tau visame kame gerai sektųsi, kad būtum sveikas,­taip, kaip gerai sekasi tavo sielai. 3Aš labai apsidžiaugiau, kai atvykę broliai paliudijo apie tavo tiesą, kaip tu vaikščioji tiesoje. 4Neturiu didesnio džiaugsmo, kaip girdėti, jog mano vaikai gyvena tiesoje.

5Mielasis, tu ištikimai elgiesi, pagelbėdamas broliams ir atvykstantiems iš kitur. 6Jie paliudijo bažnyčiai apie tavo meilę. Tu puikiai padarysi, išruošdamas juos į kelionę taip, kaip Dievui patinka, 7nes jie išvyko Jo vardo labui, nieko neimdami iš pagonių. 8Mes turime tokius priimti, kad taptume tiesos bendradarbiais.

9Aš parašiau bažnyčiai, bet mėgstantis jiems vadovauti Diotrefas nepriima mūsų. 10Todėl, jei atvyksiu, priminsiu jo darbus, kuriuos jis daro, skleisdamas apie mus piktas kalbas; maža to, nei pats nepriima brolių, nei kitiems, kurie norėtų priimti, neleidžia ir išmeta juos iš bažnyčios.

11Mielasis, nesek tuo, kas pikta, bet tuo, kas gera. Kuris daro gera, yra iš Dievo, o kuris pikta, nėra matęs Dievo. 12Apie Demetriją gerai liudija visi ir pati tiesa. Ir mes liudijame, o tu žinai, kad mūsų liudijimas tikras.

13Dar daug ką turėčiau tau parašyti, bet nenoriu rašyti rašalu ir plunksna.

14Tikiuosi greitai pamatyti tave ir pasikalbėti iš lūpų į lūpas. Ramybė tau! Sveikina tave bičiuliai. Sveikink draugus pavardžiui!Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

2 John 1
Top of Page
Top of Page