Revelation 2:12
New International Version
"To the angel of the church in Pergamum write: These are the words of him who has the sharp, double-edged sword.

New Living Translation
"Write this letter to the angel of the church in Pergamum. This is the message from the one with the sharp two-edged sword:

English Standard Version
“And to the angel of the church in Pergamum write: ‘The words of him who has the sharp two-edged sword.

Berean Study Bible
To the angel of the church in Pergamum write: These are the words of the One who holds the sharp, double-edged sword.

New American Standard Bible
"And to the angel of the church in Pergamum write: The One who has the sharp two-edged sword says this:

King James Bible
And to the angel of the church in Pergamos write; These things saith he which hath the sharp sword with two edges;

Holman Christian Standard Bible
"Write to the angel of the church in Pergamum: "The One who has the sharp, double-edged sword says:

International Standard Version
"To the messenger of the church in Pergamum, write: 'The one who holds the sharp, two-edged sword, says this:

NET Bible
"To the angel of the church in Pergamum write the following: "This is the solemn pronouncement of the one who has the sharp double-edged sword:

Aramaic Bible in Plain English
And to The Messenger who is in the assembly of Pergamum, write: 'Thus says he who has the sharp sword of two edges.'”

GOD'S WORD® Translation
"To the messenger of the church in Pergamum, write: The one who holds the sharp two-edged sword says:

Jubilee Bible 2000
And to the angel of the congregation {Gr. ekklesia – called out ones} in Pergamos write; These things, saith he, who has the sharp sword with two edges:

King James 2000 Bible
And to the angel of the church in Pergamum write; These things says he who has the sharp sword with two edges;

American King James Version
And to the angel of the church in Pergamos write; These things said he which has the sharp sword with two edges;

American Standard Version
and to the angel of the church in Pergamum write: These things saith he that hath the sharp two-edged sword:

Douay-Rheims Bible
And to the angel of the church of Pergamus write: These things, saith he, that hath the sharp two edged sword:

Darby Bible Translation
And to the angel of the assembly in Pergamos write: These things says he that has the sharp two-edged sword:

English Revised Version
And to the angel of the church in Pergamum write; These things saith he that hath the sharp two-edged sword:

Webster's Bible Translation
And to the angel of the church in Pergamos write; These things saith he who hath the sharp sword with two edges;

Weymouth New Testament
"To the minister of the Church at Pergamum write as follows: "'This is what He who has the sharp, two-edged sword says. I know where you dwell.

World English Bible
"To the angel of the assembly in Pergamum write: "He who has the sharp two-edged sword says these things:

Young's Literal Translation
'And to the messenger of the assembly in Pergamos write: These things saith he who is having the sharp two-edged sword:

Openbaring 2:12 Afrikaans PWL
Skryf vir die boodskapper wat in die gemeente in Pergamos is: ‘Dít sê Hy wat die skerp swaard met twee snykante het:

Zbulesa 2:12 Albanian
''Dhe engjëllit të kishës në Pergam, shkruaji: Këto gjëra thotë ai që ka shpatën e mprehtë me dy tehë:

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺭﺅﻳﺎ 2:12 Arabic: Smith & Van Dyke
واكتب الى ملاك الكنيسة التي في برغامس. هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين.

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 2:12 Armenian (Western): NT
«Գրէ՛ նաեւ Պերգամոնի եկեղեցիին հրեշտակին.- “Սա՛ կ՚ըսէ ա՛ն՝ որ ունի սրած երկսայրի թուրը.

Apocacalypsea. 2:12 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Pergamen den Eliçaco Aingueruäri-ere scriba ieçóc, Bi ahotaco ezpata çorrotza duenac, gauça hauc erraiten citic,

D Offnbarung 2:12 Bavarian
Und yn n Hai'n von dyr Pergymoner Gmain schreibst: 'Yso spricht er, der wo dös scharffe Ritterschwert tragt:

Откровение 2:12 Bulgarian
До ангела на пергамската църква пиши: Това казва Тоя, Който има двуострия меч:

中文標準譯本 (CSB Traditional)
「你要給那在佩爾伽馬教會的使者寫信說:「那位有雙刃利劍的,這樣說:

中文标准译本 (CSB Simplified)
“你要给那在佩尔伽马教会的使者写信说:“那位有双刃利剑的,这样说:

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
「你要寫信給別迦摩教會的使者說:『那有兩刃利劍的說:

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
“你要写信给别迦摩教会的使者说:‘那有两刃利剑的说:

启 示 录 2:12 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 要 寫 信 給 別 迦 摩 教 會 的 使 者 , 說 : 那 有 兩 刃 利 劍 的 , 說 :

启 示 录 2:12 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 要 写 信 给 别 迦 摩 教 会 的 使 者 , 说 : 那 有 两 刃 利 剑 的 , 说 :

Otkrivenje 2:12 Croatian Bible
I anđelu Crkve u Pergamu napiši: Ovo govori Onaj u koga je mač dvosjek, oštar:

Zjevení Janovo 2:12 Czech BKR
Andělu pak Pergamenské církve piš: Totoť praví ten, kterýž má ten meč s obou stran ostrý:

Aabenbaringen 2:12 Danish
Og skriv til Menighedens Engel i Pergamus: Dette siger han, som har det tveæggede, skarpe Sværd:

Openbaring 2:12 Dutch Staten Vertaling
En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Pergamus is: Dit zegt Hij, Die het tweesnijdend scherp zwaard heeft:

Nestle Greek New Testament 1904
Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν

Westcott and Hort 1881
Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον, Tάδε λέγει ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν·

Greek Orthodox Church 1904
Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν·

Tischendorf 8th Edition
καί ὁ ἄγγελος ὁ ἐν Πέργαμος ἐκκλησία γράφω ὅδε λέγω ὁ ἔχω ὁ ῥομφαία ὁ δίστομος ὁ ὀξύς

Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον, Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν·

Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν·

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και τω αγγελω της εν περγαμω εκκλησιας γραψον ταδε λεγει ο εχων την ρομφαιαν την διστομον την οξειαν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και τω αγγελω της εν περγαμω εκκλησιας γραψον ταδε λεγει ο εχων την ρομφαιαν την διστομον την οξειαν

Stephanus Textus Receptus 1550
και τω αγγελω της εν περγαμω εκκλησιας γραψον ταδε λεγει ο εχων την ρομφαιαν την διστομον την οξειαν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Και τω αγγελω της εν Περγαμω εκκλησιας γραψον, Ταδε λεγει ο εχων την ρομφαιαν την διστομον την οξειαν·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και τω αγγελω της εν περγαμω εκκλησιας γραψον ταδε λεγει ο εχων την ρομφαιαν την διστομον την οξειαν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και τω αγγελω της εν περγαμω εκκλησιας γραψον ταδε λεγει ο εχων την ρομφαιαν την διστομον την οξειαν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Kai tō angelō tēs en Pergamō ekklēsias grapson Tade legei ho echōn tēn rhomphaian tēn distomon tēn oxeian

Kai to angelo tes en Pergamo ekklesias grapson Tade legei ho echon ten rhomphaian ten distomon ten oxeian

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Kai tō angelō tēs en Pergamō ekklēsias grapson Tade legei ho echōn tēn rhomphaian tēn distomon tēn oxeian

Kai to angelo tes en Pergamo ekklesias grapson Tade legei ho echon ten rhomphaian ten distomon ten oxeian

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:12 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai tō angelō tēs en pergamō ekklēsias grapson tade legei o echōn tēn romphaian tēn distomon tēn oxeian

kai tO angelO tEs en pergamO ekklEsias grapson tade legei o echOn tEn romphaian tEn distomon tEn oxeian

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:12 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai tō angelō tēs en pergamō ekklēsias grapson tade legei o echōn tēn romphaian tēn distomon tēn oxeian

kai tO angelO tEs en pergamO ekklEsias grapson tade legei o echOn tEn romphaian tEn distomon tEn oxeian

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:12 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai tō angelō tēs en pergamō ekklēsias grapson tade legei o echōn tēn romphaian tēn distomon tēn oxeian

kai tO angelO tEs en pergamO ekklEsias grapson tade legei o echOn tEn romphaian tEn distomon tEn oxeian

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:12 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai tō angelō tēs en pergamō ekklēsias grapson tade legei o echōn tēn romphaian tēn distomon tēn oxeian

kai tO angelO tEs en pergamO ekklEsias grapson tade legei o echOn tEn romphaian tEn distomon tEn oxeian

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:12 Westcott/Hort - Transliterated
kai tō angelō tēs en pergamō ekklēsias grapson tade legei o echōn tēn romphaian tēn distomon tēn oxeian

kai tO angelO tEs en pergamO ekklEsias grapson tade legei o echOn tEn romphaian tEn distomon tEn oxeian

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:12 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai tō angelō tēs en pergamō ekklēsias grapson tade legei o echōn tēn romphaian tēn distomon tēn oxeian

kai tO angelO tEs en pergamO ekklEsias grapson tade legei o echOn tEn romphaian tEn distomon tEn oxeian

Jelenések 2:12 Hungarian: Karoli
A Pergámumbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezt mondja az, a kinél a kétélû éles kard van:

Apokalipso de sankta Johano 2:12 Esperanto
Kaj al la angxelo de la eklezio en Pergamo skribu: Tiele diras la portanto de la akra dutrancxa glavo:

Johanneksen ilmestys 2:12 Finnish: Bible (1776)
Ja Pergamon seurakunnan enkelille kirjoita: näitä sanoo se, jolla on kaksiteräinen terävä miekka:

Apocalypse 2:12 French: Darby
Et à l'ange de l'assemblee qui est à Pergame, ecris: Voici ce que dit celui qui a l'epee aigue à deux tranchants:

Apocalypse 2:12 French: Louis Segond (1910)
Ecris à l'ange de l'Eglise de Pergame: Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, à deux tranchants:

Apocalypse 2:12 French: Martin (1744)
Ecris aussi à l'Ange de l'Eglise de Pergame : Celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, dit ces choses.

Offenbarung 2:12 German: Modernized
Und dem Engel der Gemeinde zu Pergamus schreibe: Das saget, der da hat das scharfe, zweischneidige Schwert:

Offenbarung 2:12 German: Luther (1912)
Und dem Engel der Gemeinde zu Pergamus schreibe: Das sagt, der da hat das scharfe, zweischneidige Schwert:

Offenbarung 2:12 German: Textbibel (1899)
Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe:

Apocalisse 2:12 Italian: Riveduta Bible (1927)
E all’angelo della chiesa di Pergamo scrivi: Queste cose dice colui che ha la spada acuta a due tagli:

Apocalisse 2:12 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E ALL’ANGELO della chiesa di Pergamo scrivi: Queste cose dice colui che ha la spada a due tagli, acuta:

WAHYU 2:12 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Suratkanlah kepada malaekat sidang jemaat yang di Pergamus seperti yang demikian: Inilah sabda daripada Dia yang berpedang tajam bermata dua itu:

Revelation 2:12 Kabyle: NT
Aru ayagi i lmelk n tejmaɛt n temdint n Birɣamus : atah wayen i d-yeqqaṛ Win yesɛan ajenwi iqeḍɛen di snat leǧwahi :

요한계시록 2:12 Korean
버가모 교회의 사자에게 편지하기를 좌우에 날선 검을 가진 이가 가라사대

Apocalypsis 2:12 Latin: Vulgata Clementina
Et angelo Pergami ecclesiæ scribe : Hæc dicit qui habet rhomphæam utraque parte acutam :

Atklāsmes grāmata 2:12 Latvian New Testament
Un Pergamas baznīcas eņģelim saki: Tā saka Tas, kam zobens abpusēji ass:

Apreiðkimo Jonui knyga 2:12 Lithuanian
“Pergamo bažnyčios angelui rašyk: ‘Tai sako Tas, kuris turi aštrų dviašmenį kalaviją.

Revelation 2:12 Maori
Tuhituhi atu hoki ki te anahera o te hahi i Perekamu; Ko nga kupu enei a te kaimau i te hoari koi, i te mea matarua;

Apenbaring 2:12 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og skriv til engelen for menigheten i Pergamum: Dette sier han som har det tveeggede skarpe sverd:

Apocalipsis 2:12 Spanish: La Biblia de las Américas
Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: ``El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto:

Apocalipsis 2:12 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: 'El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto:

Apocalipsis 2:12 Spanish: Reina Valera Gómez
Y escribe al ángel de la iglesia en PÉRGAMO: El que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas:

Apocalipsis 2:12 Spanish: Reina Valera 1909
Y escribe al ángel de la iglesia en PÉRGAMO: El que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas:

Apocalipsis 2:12 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y escribe al ángel de la Iglesia que está en Pérgamo: El que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas:

Apocalipse 2:12 Bíblia King James Atualizada Português
“Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: ‘Assim declara Aquele que tem a espada de dois gumes afiados:

Apocalipse 2:12 Portugese Bible
Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de dois gumes:   

Apocalipsa 2:12 Romanian: Cornilescu
Îngerului Bisericii din Pergam scrie -i: ,,Iată ce zice Cel ce are sabia ascuţită cu două tăişuri:

Откровение 2:12 Russian: Synodal Translation (1876)
И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Имеющий острый с обеих сторон меч:

Откровение 2:12 Russian koi8r
И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Имеющий острый с обеих сторон меч:

Revelation 2:12 Shuar New Testament
Nuyß turutmiai `Pφrkamunmaya Yus-shuaran Wßinin ju Aatratß: Puniß ainis tsakatskat mai ere awajsamun takakna nu, tawai:

Uppenbarelseboken 2:12 Swedish (1917)
Och skriv till Pergamus' församlings ängel: »Så säger han som har det skarpa tveeggade svärdet:

Ufunua was Yohana 2:12 Swahili NT
Kwa malaika wa kanisa la Pergamoni andika hivi: Huu ndio ujumbe wake yeye aliye na upanga mkali wenye kuwili.

Pahayag 2:12 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sa anghel ng iglesia sa Pergamo ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may matalas na tabak na may dalawang talim:

Ǝlkǝttab wa n Ǝnǝfilal 2:12 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝktǝb y angalos n Ǝlkǝnisat ta n Fergamos as: «Arat da wa inna wa ilan takoba ta tǝknât tawala fǝl ǝššin fayyan-net:

วิวรณ์ 2:12 Thai: from KJV
จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัมว่า `พระองค์ผู้ทรงถือดาบสองคมที่คมกริบตรัสดังนี้ว่า

Vahiy 2:12 Turkish
‹‹Bergamadaki kilisenin meleğine yaz. İki ağızlı keskin kılıca sahip olan şöyle diyor:

Откровение 2:12 Ukrainian: NT
І ангелові церкви, що в Пергамі, напиши: Се глаголе Той, що має меч обоюдний, гострий:

Revelation 2:12 Uma New Testament
Oti toe na'uli' wo'o-mi Pue' Yesus mpo'uli' -ka: "Uki' hewa tohe'i hi mala'eka to mpewili' topetuku' -ku hi ngata Pergamus: "Ohe'i lolita-na Pue' Yesus, Hi'a to ngkakamu piho' to baka' ntimalia.

Khaûi-huyeàn 2:12 Vietnamese (1934)
Cùng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Bẹt-găm rằng: Nầy là lời phán của Ðấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi:

Revelation 2:11
Top of Page
Top of Page