Romans 4:16
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1223 [e]Διὰ
Dia
ThereforePrep
3778 [e]τοῦτο
touto
it [is]DPro-ANS
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
4102 [e]πίστεως,
pisteōs
faith,N-GFS
2443 [e]ἵνα
hina
that [it may be]Conj
2596 [e]κατὰ
kata
according toPrep
5485 [e]χάριν,
charin
grace,N-AFS
1519 [e]εἰς
eis
forPrep
3588 [e]τὸ
to
- Art-ANS
1510 [e]εἶναι
einai
to beV-PNA
949 [e]βεβαίαν
bebaian
sureAdj-AFS
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1860 [e]ἐπαγγελίαν
epangelian
promiseN-AFS
3956 [e]παντὶ
panti
to allAdj-DNS
3588 [e]τῷ
theArt-DNS
4690 [e]σπέρματι,
spermati
seed,N-DNS
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
3588 [e]τῷ
to thatArt-DNS
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
3551 [e]νόμου
nomou
lawN-GMS
3440 [e]μόνον
monon
only,Adv
235 [e]ἀλλὰ
alla
butConj
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
3588 [e]τῷ
to thatArt-DNS
1537 [e]ἐκ
ek
of [the]Prep
4102 [e]πίστεως
pisteōs
faithN-GFS
11 [e]Ἀβραάμ,
Abraam
of Abraham,N-GMS
3739 [e]ὅς
hos
whoRelPro-NMS
1510 [e]ἐστιν
estin
isV-PIA-3S
3962 [e]πατὴρ
patēr
[the] fatherN-NMS
3956 [e]πάντων
pantōn
of allAdj-GMP
1473 [e]ἡμῶν,
hēmōn
of us — PPro-G1P

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 4:16 Greek NT: Nestle 1904
Διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως, ἵνα κατὰ χάριν, εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρματι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ πίστεως Ἀβραάμ, (ὅς ἐστιν πατὴρ πάντων ἡμῶν,

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 4:16 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως, ἵνα κατὰ χάριν, εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρματι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ πίστεως Ἀβραάμ, ὅς ἐστιν πατὴρ πάντων ἡμῶν,

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 4:16 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως, ἵνα κατὰ χάριν, εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρματι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ πίστεως Ἀβραάμ, ὅς ἐστιν πατὴρ πάντων ἡμῶν,

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 4:16 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως, ἵνα κατὰ χάριν, εἰς τὸ εἴναι βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρματι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ πίστεως Ἀβραάμ, ὅς ἐστιν πατὴρ πάντων ἡμῶν―

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 4:16 Greek NT: Greek Orthodox Church
Διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως, ἵνα κατὰ χάριν, εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρματι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ πίστεως Ἀβραάμ, ὅς ἐστι πατὴρ πάντων ἡμῶν,

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 4:16 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως, ἵνα κατὰ χάριν, εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρματι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ πίστεως Ἀβραάμ ὅς ἐστιν πατὴρ πάντων ἡμῶν,

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 4:16 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως, ἵνα κατὰ χάριν, εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρματι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ πίστεως Ἀβραάμ, ὅς ἐστι πατὴρ πάντων ἡμῶν

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 4:16 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως ἵνα κατὰ χάριν εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρματι οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ πίστεως Ἀβραάμ ὅς ἐστιν πατὴρ πάντων ἡμῶν

Romans 4:16 Hebrew Bible
על כן מתוך אמונה למען לפי חסד למען תחיה ההבטחה קימת לכל זרעו לא לבני התורה לבדם כי גם לבני אמונת אברהם אשר הוא אב לכלנו׃

Romans 4:16 Aramaic NT: Peshitta
ܡܛܠ ܗܢܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܢܙܕܕܩ ܘܢܗܘܐ ܫܪܝܪ ܡܘܠܟܢܐ ܠܟܠܗ ܙܪܥܗ ܠܐ ܠܐܝܢܐ ܕܡܢ ܢܡܘܤܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܐܦ ܠܐܝܢܐ ܕܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܘ ܕܐܒܪܗܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܒܐ ܕܟܠܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For this reason it is by faith, in order that it may be in accordance with grace, so that the promise will be guaranteed to all the descendants, not only to those who are of the Law, but also to those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all,

King James Bible
Therefore it is of faith, that it might be by grace; to the end the promise might be sure to all the seed; not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham; who is the father of us all,

Holman Christian Standard Bible
This is why the promise is by faith, so that it may be according to grace, to guarantee it to all the descendants--not only to those who are of the law but also to those who are of Abraham's faith. He is the father of us all
Treasury of Scripture Knowledge

of faith.

Romans 3:24-26 Being justified freely by his grace through the redemption that is …

Romans 5:1 Therefore being justified by faith, we have peace with God through …

Galatians 3:7-12,22 Know you therefore that they which are of faith, the same are the …

Ephesians 2:5,8 Even when we were dead in sins, has quickened us together with Christ, …

Titus 3:7 That being justified by his grace, we should be made heirs according …

the promise.

Hebrews 6:13-19 For when God made promise to Abraham, because he could swear by no …

2 Peter 1:10 Why the rather, brothers, give diligence to make your calling and …

but to. See on ver.

Romans 4:11 And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness …

the father.

Romans 9:8 That is, They which are the children of the flesh, these are not …

Isaiah 51:2 Look to Abraham your father, and to Sarah that bore you: for I called …

Links
Romans 4:16Romans 4:16 NIVRomans 4:16 NLTRomans 4:16 ESVRomans 4:16 NASBRomans 4:16 KJVRomans 4:16 Bible AppsRomans 4:16 Biblia ParalelaRomans 4:16 Chinese BibleRomans 4:16 French BibleRomans 4:16 German BibleBible Hub
Romans 4:15
Top of Page
Top of Page