Matthew 19:29
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3956 [e]πᾶς
pas
everyoneAdj-NMS
3748 [e]ὅστις
hostis
whoRelPro-NMS
863 [e]ἀφῆκεν
aphēken
has leftV-AIA-3S
3614 [e]οἰκίας
oikias
houses,N-AFP
2228 [e]
ē
orConj
80 [e]ἀδελφοὺς
adelphous
brothers,N-AMP
2228 [e]
ē
orConj
79 [e]ἀδελφὰς
adelphas
sisters,N-AFP
2228 [e]
ē
orConj
3962 [e]πατέρα
patera
father,N-AMS
2228 [e]
ē
orConj
3384 [e]μητέρα
mētera
mother,N-AFS
2228 [e]‹ἢ
ē
orConj
1135 [e]γυναῖκα›
gynaika
wife,N-AFS
2228 [e]
ē
orConj
5043 [e]τέκνα
tekna
children,N-ANP
2228 [e]
ē
orConj
68 [e]ἀγροὺς
agrous
lands,N-AMP
1752 [e]ἕνεκεν
heneken
for the sake ofPrep
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GNS
1473 [e]μου* ⇔
mou
MyPPro-G1S
3686 [e]ὀνόματός,
onomatos
name,N-GNS
1542 [e]ἑκατονταπλασίονα*
hekatontaplasiona
a hundredfoldAdj-ANP
2983 [e]λήμψεται
lēmpsetai
will receive,V-FIM-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2222 [e]ζωὴν
zōēn
lifeN-AFS
166 [e]αἰώνιον
aiōnion
eternalAdj-AFS
2816 [e]κληρονομήσει.
klēronomēsei
will inherit.V-FIA-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:29 Greek NT: Nestle 1904
καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ἐμοῦ ὀνόματός, πολλαπλασίονα λήμψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:29 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ἐμοῦ ὀνόματος, πολλαπλασίονα λήμψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:29 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ἐμοῦ / μου ⇔ ὀνόματος, πολλαπλασίονα / ἑκατονταπλασίονα λήμψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:29 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰκίας, ἢ ἀδελφούς, ἢ ἀδελφάς, ἢ πατέρα, ἢ μητέρα, ἢ γυναῖκα, ἢ τέκνα, ἢ ἀγρούς, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται, καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:29 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ πᾶς ὅς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναίκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:29 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἢ οἰκίας ἕνεκα τοῦ ἐμοῦ ὀνόματός, πολλαπλασίονα λήμψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:29 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ πᾶς ὅς ἀφῆκεν οἰκίας, ἢ ἀδελφοὺς, ἢ ἀδελφάς, ἢ πατέρα, ἢ μητέρα, ἢ γυναῖκα, ἢ τέκνα, ἢ ἀγρούς, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται, καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:29 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ πᾶς ὅς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκά ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει

Matthew 19:29 Hebrew Bible
וכל איש אשר עזב את בתיו ואת אחיו ואת אחיותיו ואת אביו ואת אמו ואת אשתו ואת בניו ואת שדותיו למען שמי הוא יקח מאה שערים וחיי עולמים יירש׃

Matthew 19:29 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܠܢܫ ܕܫܒܩ ܒܬܐ ܐܘ ܐܚܐ ܐܘ ܐܚܘܬܐ ܐܘ ܐܒܐ ܐܘ ܐܡܐ ܐܘ ܐܢܬܬܐ ܐܘ ܒܢܝܐ ܐܘ ܩܘܪܝܐ ܡܛܠ ܫܡܝ ܚܕ ܒܡܐܐ ܢܩܒܠ ܘܚܝܐ ܕܠܥܠܡ ܢܐܪܬ ܀ 30 ܤܓܝܐܐ ܕܝܢ ܩܕܡܝܐ ܕܢܗܘܘܢ ܐܚܪܝܐ ܘܐܚܪܝܐ ܩܕܡܝܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or farms for My name's sake, will receive many times as much, and will inherit eternal life.

King James Bible
And every one that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive an hundredfold, and shall inherit everlasting life.

Holman Christian Standard Bible
And everyone who has left houses, brothers or sisters, father or mother, children, or fields because of My name will receive 100 times more and will inherit eternal life.
Treasury of Scripture Knowledge

every.

Matthew 16:25 For whoever will save his life shall lose it: and whoever will lose …

Mark 10:29,30 And Jesus answered and said, Truly I say to you, There is no man …

Luke 18:29,30 And he said to them, Truly I say to you, There is no man that has …

1 Corinthians 2:9 But as it is written, Eye has not seen, nor ear heard, neither have …

or brethren.

Matthew 8:21,22 And another of his disciples said to him, Lord, suffer me first to …

Matthew 10:37,38 He that loves father or mother more than me is not worthy of me: …

Luke 14:26 If any man come to me, and hate not his father, and mother, and wife, …

2 Corinthians 5:16 Why from now on know we no man after the flesh: yes, though we have …

Philippians 3:8 Yes doubtless, and I count all things but loss for the excellency …

my.

Matthew 5:11 Blessed are you, when men shall revile you, and persecute you, and …

Matthew 10:22 And you shall be hated of all men for my name's sake: but he that …

Luke 6:22 Blessed are you, when men shall hate you, and when they shall separate …

John 15:19 If you were of the world, the world would love his own: but because …

Acts 9:16 For I will show him how great things he must suffer for my name's sake.

1 Peter 4:14 If you be reproached for the name of Christ, happy are you; for the …

3 John 1:7 Because that for his name's sake they went forth, taking nothing …

an.

Matthew 13:8,23 But other fell into good ground, and brought forth fruit, some an …

inherit.

Matthew 19:16 And, behold, one came and said to him, Good Master, what good thing …

Matthew 25:34,46 Then shall the King say to them on his right hand, Come, you blessed …

Links
Matthew 19:29Matthew 19:29 NIVMatthew 19:29 NLTMatthew 19:29 ESVMatthew 19:29 NASBMatthew 19:29 KJVMatthew 19:29 Bible AppsMatthew 19:29 Biblia ParalelaMatthew 19:29 Chinese BibleMatthew 19:29 French BibleMatthew 19:29 German BibleBible Hub
Matthew 19:28
Top of Page
Top of Page