2 John 1:6
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3778 [e]αὕτη
hautē
thisDPro-NFS
1510 [e]ἐστὶν
estin
isV-PIA-3S
3588 [e]
- Art-NFS
26 [e]ἀγάπη,
agapē
love,N-NFS
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
4043 [e]περιπατῶμεν
peripatōmen
we should walkV-PSA-1P
2596 [e]κατὰ
kata
according toPrep
3588 [e]τὰς
tas
theArt-AFP
1785 [e]ἐντολὰς
entolas
commandmentsN-AFP
846 [e]αὐτοῦ·
autou
of Him.PPro-GM3S
3778 [e]αὕτη
hautē
ThisDPro-NFS
3588 [e]
theArt-NFS
1785 [e]ἐντολή
entolē
commandmentN-NFS
1510 [e]ἐστιν,
estin
isV-PIA-3S
2531 [e]καθὼς
kathōs
just asAdv
191 [e]ἠκούσατε
ēkousate
you have heardV-AIA-2P
575 [e]ἀπ’
ap’
fromPrep
746 [e]ἀρχῆς,
archēs
[the] beginning,N-GFS
2443 [e]ἵνα
hina
so thatConj
1722 [e]ἐν
en
inPrep
846 [e]αὐτῇ
autē
itPPro-DF3S
4043 [e]περιπατῆτε.
peripatēte
you should walk.V-PSA-2P

Greek Texts
ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1:6 Greek NT: Nestle 1904
καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ· αὕτη ἡ ἐντολή ἐστιν, καθὼς ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατῆτε.

ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1:6 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ· αὕτη ἡ ἐντολή ἐστιν, καθὼς ἠκούσατε ἀπ' ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατῆτε.

ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1:6 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ· αὕτη ἡ ἐντολή ἐστιν, καθὼς ἠκούσατε ἀπ' ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατῆτε.

ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1:6 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ. Αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολή, καθὼς ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατῆτε.

ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1:6 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ. αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολή, καθὼς ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατῆτε.

ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1:6 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί οὗτος εἰμί ὁ ἀγάπη ἵνα περιπατέω κατά ὁ ἐντολή αὐτός οὗτος ὁ ἐντολή εἰμί ἵνα καθώς ἀκούω ἀπό ἀρχή ἵνα ἐν αὐτός περιπατέω

ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1:6 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ. αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολή, καθὼς ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατῆτε.

ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1:6 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ· αὕτη ἐστιν ἡ ἐντολή καθὼς ἠκούσατε ἀπ' ἀρχῆς ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατῆτε

2 John 1:6 Hebrew Bible
וזאת היא האהבה אשר נתהלך במצותיו זאת היא המצוה אשר שמעתם מראש להתהלך בה׃

2 John 1:6 Aramaic NT: Peshitta
ܘܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܘܒܐ ܕܢܗܠܟ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܘܗܝ ܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܡܐ ܕܫܡܥܬܘܢ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕܒܗ ܗܘܝܬܘܢ ܡܗܠܟܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And this is love, that we walk according to His commandments. This is the commandment, just as you have heard from the beginning, that you should walk in it.

King James Bible
And this is love, that we walk after his commandments. This is the commandment, That, as ye have heard from the beginning, ye should walk in it.

Holman Christian Standard Bible
And this is love: that we walk according to His commands. This is the command as you have heard it from the beginning: you must walk in love.
Treasury of Scripture Knowledge

this is love.

John 14:15,21 If you love me, keep my commandments…

John 15:10,14 If you keep my commandments, you shall abide in my love; even as …

Romans 13:8,9 Owe no man any thing, but to love one another: for he that loves …

Galatians 5:13,14 For, brothers, you have been called to liberty; only use not liberty …

1 John 5:3,15 For this is the love of God, that we keep his commandments: and his …

This is the. See on ver.

2 John 1:5 And now I beseech you, lady, not as though I wrote a new commandment …

1 John 2:24 Let that therefore abide in you, which you have heard from the beginning…

Links
2 John 1:62 John 1:6 NIV2 John 1:6 NLT2 John 1:6 ESV2 John 1:6 NASB2 John 1:6 KJV2 John 1:6 Bible Apps2 John 1:6 Biblia Paralela2 John 1:6 Chinese Bible2 John 1:6 French Bible2 John 1:6 German BibleBible Hub
2 John 1:5
Top of Page
Top of Page