2 John 1:5
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3568 [e]νῦν
nyn
nowAdv
2065 [e]ἐρωτῶ
erōtō
I imploreV-PIA-1S
4771 [e]σε,
se
you,PPro-A2S
2959 [e]κυρία,
kyria
lady,N-VFS
3756 [e]οὐχ
ouch
notAdv
5613 [e]ὡς
hōs
asAdv
1785 [e]ἐντολὴν
entolēn
a commandmentN-AFS
1125 [e]««γράφων
graphōn
I am writingV-PPA-NMS
4771 [e]σοι» ⇔
soi
to youPPro-D2S
2537 [e]καινὴν,
kainēn
new,Adj-AFS
235 [e]ἀλλὰ
alla
butConj
3739 [e]ἣν
hēn
that whichRelPro-AFS
2192 [e]εἴχομεν*
eichomen
we have hadV-IIA-1P
575 [e]ἀπ’
ap’
fromPrep
746 [e]ἀρχῆς,
archēs
[the] beginning,N-GFS
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
25 [e]ἀγαπῶμεν
agapōmen
we should loveV-PSA-1P
240 [e]ἀλλήλους.
allēlous
one another.RecPro-AMP

Greek Texts
ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1:5 Greek NT: Nestle 1904
καὶ νῦν ἐρωτῶ σε, κυρία, οὐχ ὡς ἐντολὴν γράφων σοι καινὴν, ἀλλὰ ἣν εἴχαμεν ἀπ’ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους.

ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1:5 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ νῦν ἐρωτῶ σε, κυρία, οὐχ ὡς ἐντολὴν γράφων σοι καινὴν ἀλλὰ ἣν εἴχαμεν ἀπ' ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους.

ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1:5 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ νῦν ἐρωτῶ σε, κυρία, οὐχ ὡς ἐντολὴν «γράφων σοι» ⇔ καινὴν ἀλλὰ ἣν εἴχαμεν / εἴχομεν ἀπ' ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους.

ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1:5 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ νῦν ἐρωτῶ σε, κυρία, οὐχ ὡς ἐντολὴν γράφων σοι καινήν, ἀλλὰ ἣν εἴχομεν ἀπ’ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους.

ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1:5 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ νῦν ἐρωτῶ σε, κυρία, οὐχ ὡς ἐντολὴν γράφων σοι καινὴν, ἀλλὰ ἣν εἴχομεν ἀπ’ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους.

ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1:5 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί νῦν ἐρωτάω σύ Κυρία οὐ ὡς ἐντολή καινός γράφω σύ ἀλλά ὅς εἲκω ἀπό ἀρχή ἵνα ἀγαπάω ἀλλήλων

ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1:5 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ νῦν ἐρωτῶ σε, κυρία, οὐχ ὡς ἐντολὴν γράφων σοι καινήν, ἀλλὰ ἣν εἴχομεν ἀπ’ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους.

ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1:5 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ νῦν ἐρωτῶ σε κυρία οὐχ ὡς ἐντολὴν γράφω σοι καινὴν ἀλλὰ ἣν εἴχομεν ἀπ' ἀρχῆς ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους

2 John 1:5 Hebrew Bible
ועתה מבקש אני ממך הגבירה ולא ככתב אליך מצוה חדשה כי אם את אשר היתה לנו מראש לאהבה איש את רעהו׃

2 John 1:5 Aramaic NT: Peshitta
ܘܗܫܐ ܡܦܝܤ ܐܢܐ ܠܟܝ ܩܘܪܝܐ ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ ܚܕܬܐ ܟܬܒ ܐܢܐ ܠܟܝ ܐܠܐ ܗܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܢ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕܢܚܒ ܚܕ ܠܚܕ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now I ask you, lady, not as though I were writing to you a new commandment, but the one which we have had from the beginning, that we love one another.

King James Bible
And now I beseech thee, lady, not as though I wrote a new commandment unto thee, but that which we had from the beginning, that we love one another.

Holman Christian Standard Bible
So now I urge you, dear lady--not as if I were writing you a new command, but one we have had from the beginning--that we love one another.
Treasury of Scripture Knowledge

not.

1 John 2:7,8 Brothers, I write no new commandment to you, but an old commandment …

1 John 3:11 For this is the message that you heard from the beginning, that we …

that we.

John 13:34,35 A new commandment I give to you, That you love one another; as I …

John 15:12 This is my commandment, That you love one another, as I have loved you.

Galatians 5:22 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, …

Ephesians 5:2 And walk in love, as Christ also has loved us…

1 Thessalonians 4:9 But as touching brotherly love you need not that I write to you: …

Hebrews 13:1 Let brotherly love continue.

1 Peter 1:22,23 Seeing you have purified your souls in obeying the truth through …

1 Peter 4:8 And above all things have fervent charity among yourselves: for charity …

2 Peter 1:7 And to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity.

1 John 3:14-18,23 We know that we have passed from death to life, because we love the …

1 John 4:7-12,20 Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one …

Links
2 John 1:52 John 1:5 NIV2 John 1:5 NLT2 John 1:5 ESV2 John 1:5 NASB2 John 1:5 KJV2 John 1:5 Bible Apps2 John 1:5 Biblia Paralela2 John 1:5 Chinese Bible2 John 1:5 French Bible2 John 1:5 German BibleBible Hub
2 John 1:4
Top of Page
Top of Page