Kunigø knyga 11
Lithuanian
1Viešpats kalbėjo Mozei ir Aaronui: 2“Paskelbkite izraelitams: ‘Tai žemės gyvuliai, kuriuos jums leista valgyti. 3Galite valgyti kiekvieną gyvulį, kuris turi skeltą nagą ir gromuliuoja; 4nevalgysite ir laikysite nešvariu tą, kuris gromuliuoja, bet turi neskeltą nagą kaip kupranugaris. Jis gromuliuoja, bet turi neskeltą nagą, todėl yra nešvarus. 5Nešvarus yra barsukas, nes jis gromuliuoja, bet turi neskeltą nagą; 6taip pat kiškis, nors jis gromuliuoja, bet turi neskeltą nagą. 7Ir kiaulė, nors ji turi skeltą nagą, bet negromuliuoja. 8Tų gyvulių mėsos nevalgysite ir neliesite jų maitos. Jie jums yra nešvarūs.

9Iš vandens gyvūnų jums leista valgyti visus, kurie turi pelekus ir žvynus, ar jie būtų jūroje, ar upėje, ar tvenkiniuose. 10Tais, kurie kruta ir gyvena vandenyje, bet neturi pelekų ir žvynų, jūs bjaurėsitės, 11nevalgysite jų mėsos ir nepaliesite jų maitos. 12Visi gyviai, kurie gyvena vandenyje ir neturi pelekų ir žvynų, bus jums nešvarūs.

13Paukščiai, kurių jūs nevalgysite, bet bjaurėsitės, yra: erelis, grifas, jūros erelis; 14peslys ir vanagėlis su visa jo gimine; 15visa varnų giminė; 16strutis ir pelėda, žuvėdra, vanagas ir jo giminė; 17apuokas, kormoranas ir ibis; 18gulbė, pelikanas ir gervė; 19gandras ir visa jo giminė; taip pat tutlys ir šikšnosparnis.

20Visais sparnuotais vabzdžiais, kurie vaikščioja keturiomis kojomis, jūs bjaurėsitės. 21Jums leista valgyti tuos keturkojus vabzdžius, kurių paskutinės kojos ilgesnės ir jie šokinėja ant žemės: 22visa skėrių giminė ir didieji žiogai su visomis jų giminėmis. 23Bet jūs nevalgysite kitų vabzdžių, kurie vaikščioja keturiomis kojomis.

24Jei kas paliestų juos negyvus, bus nešvarus iki vakaro; 25jei kam reikėtų nešti kurį nors iš jų negyvą, tas plaus savo rūbus ir bus nešvarus iki vakaro. 26Kiekvienas gyvulys, kuris turi neskeltą nagą ir negromuliuoja, bus laikomas nešvariu­kas prisiliestų jo maitos, bus nešvarus. 27Gyvuliai, kurie turi keturias kojas ir eina letenomis, bus jums nešvarūs­kas prisiliestų prie jų maitos, bus nešvarus iki vakaro; 28kas neštų jų maitą, plaus savo drabužius ir bus nešvarus iki vakaro, nes tai yra jums nešvaru.

29Iš roplių ir gyvūnų, kurie juda ant žemės, bus laikomi nešvariais šie: žebenkštis, pelė ir krokodilas su visa jo gimine; 30laukinė pelė ir chameleonas; salamandra, žaliasis driežas ir kurmis. 31Visi jie yra nešvarūs. Kas prisiliestų prie jų negyvų, bus nešvarus iki vakaro. 32Jei kas iš jų negyvas užkristų ant ko nors, ar tai būtų medinis indas, ar apdaras, ar kailis, ar ašutinė, ar šiaip kuriam nors reikalui vartojamas daiktas, tai bus sutepta. Jis bus panardintas vandenyje ir laikomas suteptu iki vakaro, po to bus švarus. 33Jei kas iš jų įkristų į molinį indą, jis bus suteptas ir turės būti sudaužytas. 34Kiekvienas maistas, kurį valgysite, jei ant jo bus užpilta iš tokio indo vandens, bus suteptas; kiekvienas skystis, geriamas iš tokio indo, bus nešvarus; 35visa, ant ko užkristų kas nors iš tokios maitos, bus sutepta; krosnis ir katilas turi būti sudaužyti, nes sutepti. 36Tik šaltiniai ir šuliniai bus nesutepti; bet kas prisiliestų iš jų išimtos maitos, bus nešvarus. 37Jei toks pastipęs gyvis užkristų ant sėklos, jos nesuteps, 38bet, jei sėklą kas apipiltų vandeniu ir po to ją paliestų maita, ji bus sutepta.

39Jei nustiptų gyvulys, kurį jums leista valgyti, kas jo prisiliestų, bus nešvarus iki vakaro. 40Kas valgytų ar neštų ką nors iš jo, plaus savo drabužius ir bus nešvarus iki vakaro.

41Visais gyvūnais, kurie šliaužia ant žemės, jūs bjaurėsitės ir jų nevalgysite. 42Nevalgysite šliaužiančių ant pilvo, nei ropojančių keturiomis, nei turinčių daugiau kojų, nes jie yra jums pasibjaurėjimas. 43Nesusitepkite jais ir nieko iš jų nepalieskite, kad nebūtumėte nešvarūs. 44Aš esu Viešpats, jūsų Dievas; būkite šventi, nes Aš esu šventas. Nesusitepkite jokiu ropliu, kuris kruta ant žemės. 45Aš esu Viešpats, kuris jus išvedžiau iš Egipto žemės, kad būčiau jūsų Dievas. Būkite šventi, nes Aš esu šventas.

46Tai yra įstatymas apie gyvulius, paukščius ir visus gyvius, kurie kruta vandenyje ir gyvena žemėje, 47kad žinotumėte skirtumą tarp švaraus ir nešvaraus, kas leista valgyti ir kas neleistina’ ”.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Leviticus 10
Top of Page
Top of Page