Koheleto knyga 7
Lithuanian
1Geras vardas yra geriau negu brangus tepalas ir mirties diena negu gimimo diena.

2Geriau eiti į gedulo negu į puotos namus, nes tai visų žmonių galas ir gyvieji susimąsto.

3Geriau yra liūdėti negu juoktis, nes liūdnas veidas daro širdį geresnę.

4Išmintingųjų širdis yra gedulo namuose, o kvailių­linksmybės namuose.

5Geriau yra išgirsti išmintingo barimą negu klausytis kvailųjų giedojimo.

6Kvailio juokas yra kaip deginamų erškėčių spragsėjimas po puodu. Ir tai yra tuštybė.

7Priespauda ir išmintingą padaro beprotį, o kyšiai sugadina širdį.

8Pabaiga geriau negu pradžia; kantrumas geriau negu išdidumas.

9Nebūk greitas pykti, nes pyktis yra kvailio antyje.

10Nesakyk: “Kodėl seniau buvo geriau negu dabar?” Tai neišmintingas klausimas.

11Gerai yra išmintis su paveldėjimu, ypač tiems, kurie mato saulę.

12Išmintis yra tokia pat apsauga kaip pinigai, bet pažinimo pranašumas tas, kad išmintis suteikia gyvenimą tam, kuris ją turi.

13Pažvelk į Dievo darbus! Kas galėtų ištiesinti tai, ką Jis padarė kreivą?

14Gerą dieną džiaukis, o nelaimės dieną susimąstyk: Dievas padarė vieną ir kitą, kad žmogus nežinotų, kas jo laukia.

15Per savo beprasmes dienas mačiau, kaip teisusis žūva savo teisume, o nedorėlis ilgai gyvena, darydamas pikta. 16Nebūk per daug teisus nė per daug išmintingas; nepakenk pats sau. 17Nebūk per daug nedoras nė kvailas, kad nemirtum prieš laiką. 18Gera laikytis vieno ir nepaleisti kito, nes bijantis Dievo išvengs viso to.

19Išmintingas yra stipresnis už dešimt galiūnų. 20Nėra žemėje teisaus žmogaus, kuris visad gera darytų ir niekad nenusidėtų. 21Nekreipk dėmesio į visas kalbas, kad neišgirstum savo tarno tave keikiant. 22Nes tavo širdis žino, kad ir tu dažnai keiki kitus.

23Aš viską išmintingai tyrinėjau ir galvojau, kad būsiu išmintingesnis, bet tai buvo toli nuo manęs. 24Visa tai yra toli ir labai giliai. Kas visa tai ištirs? 25Aš nusprendžiau savo širdyje pažinti, ištirti ir surasti išmintį bei priežastis, suprasti kvailumo, beprotystės ir neišmanymo pragaištingumą. 26Aš supratau, kad kartesnė už mirtį yra moteris, kurios širdyje yra spąstai ir tinklai, o rankose­ virvės. Kas patinka Dievui, tas pabėgs nuo jos, bet nusidėjėlį ji sugauna.

27Tai aš supratau,­sako pamokslininkas,­lygindamas vieną dalyką su kitu, kol radau atsakymą. 28Ko mano siela ieškojo, bet aš neradau? Suradau vieną vyrą iš tūkstančio, bet moters tarp visų neradau nė vienos. 29Štai ką aš supratau: Dievas sukūrė visus žmones teisius, bet jie patys daug dalykų prasimano.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Ecclesiastes 6
Top of Page
Top of Page