Revelation 21
Kabyle: NT
1 Walaɣ igenni d lqaɛa ijdiden, igenni aqdim d lqaɛa taqdimt xfan, lebḥur ur d-qqimen ara. 2Walaɣ tamdint iqedsen tṣubb-ed seg igenni tekka-d s ɣuṛ Sidi Ṛebbi, ț-țagi i ț-țamdint n Lquds tajdiṭ, thegga am teslit icebbḥen iman-is i yesli. 3Sliɣ i yiwet taɣect tenṭeq-ed s ṣṣut eɛlayen seg ukersi-nni n lḥekma tenna-d : Tura Sidi Ṛebbi yezdeɣ ger yemdanen, nutni ad ilin d agdud-is nețța s yiman-is ad yili yid-sen. 4 A sen-yesfeḍ imeṭṭawen, ur tețțili lmut, ur yețțili leḥzen, ur yețțili umeǧǧed ur yețțili lqeṛḥ axaṭer leḥwayeǧ timezwura ɛeddant ur țɛawadent ara a d-țuɣalent.

5Win akken yeqqimen ɣef wukersi n lḥekma yenna : Tura rriɣ-ed kullec d ajdid. Yenna daɣen : Aru imeslayen-agi, axaṭer imeslayen-iw ṣeḥḥan yerna deg-sen lețkal. 6Yerna yenna-yi-d : Dayen ! Kullec yețwakemmel ! D nekk i d alfa d nekk i d umiga yeɛni d nekk i d lḥeṛf amezwaru, d nekk i d lḥeṛf aneggaru. Lliɣ si tazwara alamma ț-țaggara. Win iffuden, a s-d-fkeɣ aman si lɛinseṛ n tudert yerna baṭel. 7Win yeṭṭfen deg-i ur yeɣli ara a t-kafiɣ s wayen yuklal ; nekk ad iliɣ d Illu-ines, nețța ad yili d mmi ; 8ma d ixeddaɛen, wid ur nețțamen ara, imejhal akk-d wid ineqqen timegṛaḍ, wid ixeddmen ticmatin akk d iseḥḥaren, wid iɛebden lmeṣnuɛat d ssadaț, imeskaddaben, wigi meṛṛa ad yili umur-nsen di temda n tmes ireqqen d ukebri. ?-țagi i d lmut tis snat.

9Yiwen si sebɛa lmalayekkat-nni yeṭṭfen sebɛa teqbucin yeččuṛen d sebɛa lmuṣibat tineggura yusa-d yenna-yi-d : Eyya-d a k-d-sekneɣ tislit, tameṭṭut n Izimer.

10Imiren irfed-iyi Ṛṛuḥ n Sidi Ṛebbi, ufiɣ-ed iman-iw ɣef yiwen wedrar ɛlayen. Isken-iyi-d tamdint n Lquds tețṣubbu-d seg igenni s ɣuṛ Sidi Ṛebbi. 11Tecceɛceɛ am lyaman yeṣfan yețṛeqṛiqen am djaj, ț-țamanegt n Sidi Ṛebbi i gersen fell-as. 12Zzin-as-d leswaṛ ɛlayen yesɛan tnac tewwura, mkul yiwet ibedd zdat-es yiwen lmelk, uran ɣef tewwura-agi yismawen n tnac leɛṛac n wat Isṛail. 13Tlata tewwura wehhant ɣer cceṛq, tlata ɣer lɣeṛb, tlata ɣer usammer, tlata nniḍen ɣer umalu. 14Leswaṛ-nni ersen ɣef tnac lsisan i ɣef uran tnac yismawen n ṛṛusul n Izimer n Ṛebbi.

15Win akken i yi-d-ițmeslayen yeṭṭef aɣanim n ddheb iwakken ad yektil tamdint, tiwwura-ines d leswaṛ-is. 16Tuɣzi ț-țehri n leḥyuḍ n temdint-nni ɛedlen. Yektal tamdint-nni, yufa lqis n tnac alef n wannaren ama di tuɣzi-ines, ama di tehri-ines, ama di leɛli-ines. 17Lmelk yektal daɣen leɛli n leswaṛ n temdint s uɣanim-nni, yufa meyya uṛebɛa uṛebɛin alef n iɣallen. 18Leswaṛ-is bnan s lyaman, ma ț-țamdint tebna s ddheb iṣfan yecban djaj yețṛeqṛiqen. 19Lsisan n leswaṛ-is ṛeqqmen s yezṛa ɣlayen n mkul ṣṣenf. Amezwaru s Lyaman n Jasb, wis sin n Safir, wis tlata s lyaman n Agat, wis ṛebɛa n ?umṛud, 20wis xemsa n Sardwan, wis sețța n Kurnalin, wis sebɛa n Krizulit, wis tmanya n Biril, wis tesɛa n Tubaz, wis ɛecṛa n Krisubraz, wis ḥdac n Turkwaz, wis tnac n Amitist. 21Tnac n tewwura-nni țwaxedment s tɛeqcin, mkul tawwurt ț-țaɛeqquct tameqqrant. Abṛaḥ n temdint-nni yessa s ddheb yeṣfan am djaj yețṛeqṛiqen.

22Ur walaɣ ara lǧameɛ di temdint-nni axaṭer d Sidi Ṛebbi Bab n tezmert s yiman-is akk-d Izimer i d lǧameɛ-ines. 23Tamdint-agi ur teḥwaǧ iṭij, ur teḥwaǧ agur iwakken a s-d-fken tafat axaṭer ț-țamanegt n Sidi Ṛebbi i ț-ițnewwiṛen, yerna d Izimer i d lmeṣbeḥ-ines. 24Leǧnas meṛṛa ad lḥun di tafat-is, igelliden n ddunit a d-asen ad seǧǧden, ad anzen zdat-es. 25Tiwwura-ines ur ɣelqent ara maḍi axaṭer dinna ur d-yețțili ara yiḍ. 26Leǧnas meṛṛa yesɛan ccan a d-asen ad seǧǧden zdat-es. 27Ur ikeččem ɣuṛ-es wayen ineǧsen, ur ikeččem ɣuṛ-es win ixeddmen cceṛ neɣ win yeskiddiben ; anagar wid yețțujerden di tektabt n tudert n Izimer ara ikecmen ɣer dinna.Kabyle: NT

Bible Hub

Revelation 20
Top of Page
Top of Page