Exodus 34
Interlinear Bible
The Tablets are Replaced
559 [e]   1
way·yō·mer   1
וַיֹּ֤אמֶר   1
And said   1
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   1
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָה֙
Yahweh
N‑proper‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 4872 [e]
mō·šeh,
מֹשֶׁ֔ה
Moses
N‑proper‑ms
6458 [e]
pə·sāl-
פְּסָל־
Cut
V‑Qal‑Imp‑ms
 
lə·ḵā
לְךָ֛
to you
Prep | 2ms
8147 [e]
šə·nê-
שְׁנֵֽי־
two
Number‑mdc
3871 [e]
lu·ḥōṯ
לֻחֹ֥ת
tablets
N‑mpc
68 [e]
’ă·ḇā·nîm
אֲבָנִ֖ים
of stone
N‑fp
  
 

 
 
 7223 [e]
kā·ri·šō·nîm;
כָּרִאשֹׁנִ֑ים
like the first [ones]
Prep‑k, Art | Adj‑mp
3789 [e]
wə·ḵā·ṯaḇ·tî
וְכָתַבְתִּי֙
and I will write
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑1cs
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
3871 [e]
hal·lu·ḥōṯ,
הַלֻּחֹ֔ת
[these] tablets
Art | N‑mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
1697 [e]
had·də·ḇā·rîm,
הַדְּבָרִ֔ים
the words
Art | N‑mp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
that
Pro‑r
1961 [e]
hā·yū
הָי֛וּ
were
V‑Qal‑Perf‑3cp
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
3871 [e]
hal·lu·ḥōṯ
הַלֻּחֹ֥ת
the tablets
Art | N‑mp
  
 

 
 
 7223 [e]
hā·ri·šō·nîm
הָרִאשֹׁנִ֖ים
first
Art | Adj‑mp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
which
Pro‑r
  
 
.
 
 
 7665 [e]
šib·bar·tā.
שִׁבַּֽרְתָּ׃
you broke
V‑Piel‑Perf‑2ms
1961 [e]   2
weh·yêh   2
וֶהְיֵ֥ה   2
So be   2
Conj‑w | V‑Qal‑Imp‑ms   2
3559 [e]
nā·ḵō·wn
נָכ֖וֹן
ready
V‑Nifal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 1242 [e]
lab·bō·qer;
לַבֹּ֑קֶר
in the morning
Prep‑l, Art | N‑ms
5927 [e]
wə·‘ā·lî·ṯā
וְעָלִ֤יתָ
and come up
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑2ms
1242 [e]
ḇab·bō·qer
בַבֹּ֙קֶר֙
in the morning
Prep‑b, Art | N‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
2022 [e]
har
הַ֣ר
Mount
N‑msc
  
 

 
 
 5514 [e]
sî·nay,
סִינַ֔י
Sinai
N‑proper‑fs
5324 [e]
wə·niṣ·ṣaḇ·tā
וְנִצַּבְתָּ֥
and present yourself
Conj‑w | V‑Nifal‑ConjPerf‑2ms
 

לִ֛י
to Me
Prep | 1cs
8033 [e]
šām
שָׁ֖ם
there
Adv
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
7218 [e]
rōš
רֹ֥אשׁ
the top
N‑msc
  
 
.
 
 
 2022 [e]
hā·hār.
הָהָֽר׃
of the mountain
Art | N‑ms
376 [e]   3
wə·’îš   3
וְאִישׁ֙   3
And man   3
Conj‑w | N‑ms   3
3808 [e]
lō-
לֹֽא־
no
Adv‑NegPrt
5927 [e]
ya·‘ă·leh
יַעֲלֶ֣ה
shall come up
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 5973 [e]
‘im·māḵ,
עִמָּ֔ךְ
with you
Prep | 2fs
1571 [e]
wə·ḡam-
וְגַם־
and
Conj‑w | Conj
376 [e]
’îš
אִ֥ישׁ
man
N‑ms
408 [e]
’al-
אַל־
no
Adv
7200 [e]
yê·rā
יֵרָ֖א
let be seen
V‑Nifal‑Imperf.Jus‑3ms
3605 [e]
bə·ḵāl
בְּכָל־
throughout all
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 2022 [e]
hā·hār;
הָהָ֑ר
the mountain
Art | N‑ms
1571 [e]
gam-
גַּם־
neither
Conj
6629 [e]
haṣ·ṣōn
הַצֹּ֤אן
flocks
Art | N‑cs
1241 [e]
wə·hab·bā·qār
וְהַבָּקָר֙
nor herds
Conj‑w, Art | N‑ms
408 [e]
’al-
אַל־
neither
Adv
7462 [e]
yir·‘ū,
יִרְע֔וּ
let feed
V‑Qal‑Imperf‑3mp
413 [e]
’el-
אֶל־
before
Prep
4136 [e]
mūl
מ֖וּל
the front of
Prep
2022 [e]
hā·hār
הָהָ֥ר
mountain
Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 1931 [e]
ha·hū.
הַהֽוּא׃
that
Art | Pro‑3ms
6458 [e]   4
way·yip̄·sōl   4
וַיִּפְסֹ֡ל   4
So he cut   4
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   4
8147 [e]
šə·nê-
שְׁנֵֽי־
two
Number‑mdc
3871 [e]
lu·ḥōṯ
לֻחֹ֨ת
tablets
N‑mpc
68 [e]
’ă·ḇā·nîm
אֲבָנִ֜ים
of stone
N‑fp
  
 

 
 
 7223 [e]
kā·ri·šō·nîm,
כָּרִאשֹׁנִ֗ים
like the first [ones]
Prep‑k, Art | Adj‑mp
7925 [e]
way·yaš·kêm
וַיַּשְׁכֵּ֨ם
and rose early
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֤ה
Moses
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1242 [e]
ḇab·bō·qer
בַבֹּ֙קֶר֙
in the morning
Prep‑b, Art | N‑ms
5927 [e]
way·ya·‘al
וַיַּ֙עַל֙
and went up
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
413 [e]
’el-
אֶל־
unto
Prep
2022 [e]
har
הַ֣ר
Mount
N‑msc
  
 

 
 
 5514 [e]
sî·nay,
סִינַ֔י
Sinai
N‑proper‑fs
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּאֲשֶׁ֛ר
as
Prep‑k | Pro‑r
6680 [e]
ṣiw·wāh
צִוָּ֥ה
had commanded
V‑Piel‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 853 [e]
’ō·ṯōw;
אֹת֑וֹ
him
DirObjM | 3ms
3947 [e]
way·yiq·qaḥ
וַיִּקַּ֣ח
and he took
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
3027 [e]
bə·yā·ḏōw,
בְּיָד֔וֹ
in his hand
Prep‑b | N‑fsc | 3ms
8147 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֖י
two
Number‑mdc
3871 [e]
lu·ḥōṯ
לֻחֹ֥ת
the tablets
N‑mpc
  
 
.
 
 
 68 [e]
’ă·ḇā·nîm.
אֲבָנִֽים׃
of stone
N‑fp
3381 [e]   5
way·yê·reḏ   5
וַיֵּ֤רֶד   5
And descended   5
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   5
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָה֙
Yahweh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 6051 [e]
be·‘ā·nān,
בֶּֽעָנָ֔ן
in the cloud
Prep‑b, Art | N‑ms
3320 [e]
way·yiṯ·yaṣ·ṣêḇ
וַיִּתְיַצֵּ֥ב
and stood
Conj‑w | V‑Hitpael‑ConsecImperf‑3ms
5973 [e]
‘im·mōw
עִמּ֖וֹ
with him
Prep | 3ms
  
 

 
 
 8033 [e]
šām;
שָׁ֑ם
there
Adv
7121 [e]
way·yiq·rā
וַיִּקְרָ֥א
and proclaimed
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
8034 [e]
ḇə·šêm
בְשֵׁ֖ם
the name
Prep‑b | N‑msc
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
יְהוָֽה׃
of Yahweh
N‑proper‑ms
5674 [e]   6
way·ya·‘ă·ḇōr   6
וַיַּעֲבֹ֨ר   6
And passed   6
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   6
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֥ה ׀
Yahweh
N‑proper‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
before
Prep
6440 [e]
pā·nāw
פָּנָיו֮
him
N‑cpc | 3ms
  
 

 
 
 7121 [e]
way·yiq·rā
וַיִּקְרָא֒
and proclaimed
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֣ה ׀
Yahweh
N‑proper‑ms
3068 [e]
Yah·weh,
יְהוָ֔ה
Yahweh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 410 [e]
’êl
אֵ֥ל
God
N‑ms
7349 [e]
ra·ḥūm
רַח֖וּם
merciful
Adj‑ms
  
 

 
 
 2587 [e]
wə·ḥan·nūn;
וְחַנּ֑וּן
and gracious
Conj‑w | Adj‑ms
750 [e]
’e·reḵ
אֶ֥רֶךְ
slow
Adj‑msc
  
 

 
 
 639 [e]
’ap·pa·yim
אַפַּ֖יִם
to anger
N‑md
7227 [e]
wə·raḇ-
וְרַב־
and abounding
Conj‑w | Adj‑msc
2617 [e]
ḥe·seḏ
חֶ֥סֶד
in goodness
N‑ms
  
 

 
 
 571 [e]
we·’ĕ·meṯ.
וֶאֱמֶֽת ׀‪‬
and truth
Conj‑w | N‑fs
5341 [e]   7
nō·ṣêr   7
נֹצֵ֥ר   7
keeping   7
V‑Qal‑Prtcpl‑ms   7
2617 [e]
ḥe·seḏ
חֶ֙סֶד֙
mercy
N‑ms
  
 

 
 
 505 [e]
lā·’ă·lā·p̄îm,
לָאֲלָפִ֔ים
for thousands
Prep‑l, Art | Number‑mp
5375 [e]
nō·śê
נֹשֵׂ֥א
forgiving
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
5771 [e]
‘ā·wōn
עָוֺ֛ן
iniquity
N‑cs
6588 [e]
wā·p̄e·ša‘
וָפֶ֖שַׁע
and transgression
Conj‑w | N‑ms
  
 

 
 
 2403 [e]
wə·ḥaṭ·ṭā·’āh;
וְחַטָּאָ֑ה
and sin
Conj‑w | N‑fs
5352 [e]
wə·naq·qêh
וְנַקֵּה֙
and clearing [the guilty]
Conj‑w | V‑Piel‑InfAbs
3808 [e]

לֹ֣א
no
Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 5352 [e]
yə·naq·qeh,
יְנַקֶּ֔ה
by means
V‑Piel‑Imperf‑3ms
6485 [e]
pō·qêḏ
פֹּקֵ֣ד ׀
visiting
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
5771 [e]
‘ă·wōn
עֲוֺ֣ן
the iniquity
N‑csc
1 [e]
’ā·ḇō·wṯ,
אָב֗וֹת
of the fathers
N‑mp
5921 [e]
‘al-
עַל־
upon
Prep
  
 

 
 
 1121 [e]
bā·nîm
בָּנִים֙
the sons
N‑mp
5921 [e]
wə·‘al-
וְעַל־
and
Conj‑w | Prep
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
children
N‑mpc
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇā·nîm,
בָנִ֔ים
of the sons
N‑mp
5921 [e]
‘al-
עַל־
to
Prep
8029 [e]
šil·lê·šîm
שִׁלֵּשִׁ֖ים
the third
N‑mp
5921 [e]
wə·‘al-
וְעַל־
and
Conj‑w | Prep
  
 
.
 
 
 7256 [e]
rib·bê·‘îm.
רִבֵּעִֽים׃
the fourth [generation]
N‑mp
4116 [e]   8
way·ma·hêr   8
וַיְמַהֵ֖ר   8
So made haste   8
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms   8
  
 

 
 
 4872 [e]
mō·šeh;
מֹשֶׁ֑ה
Moses
N‑proper‑ms
6915 [e]
way·yiq·qōḏ
וַיִּקֹּ֥ד
and bowed his head
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 

 
 
 776 [e]
’ar·ṣāh
אַ֖רְצָה
toward the earth
N‑fs | 3fs
  
 
.
 
 
 7812 [e]
way·yiš·tā·ḥū.
וַיִּשְׁתָּֽחוּ׃
and worshiped
Conj‑w | V‑Hitpael‑ConsecImperf‑3ms
  
 

 
 
 559 [e]   9
way·yō·mer   9
וַיֹּ֡אמֶר   9
And he said   9
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   9
518 [e]
’im-
אִם־
if
Conj
4994 [e]

נָא֩
now
Interjection
4672 [e]
mā·ṣā·ṯî
מָצָ֨אתִי
I have found
V‑Qal‑Perf‑1cs
2580 [e]
ḥên
חֵ֤ן
grace
N‑ms
  
 

 
 
 5869 [e]
bə·‘ê·ne·ḵā
בְּעֵינֶ֙יךָ֙
in Your sight
Prep‑b | N‑cdc | 2ms
  
 

 
 
 136 [e]
’ă·ḏō·nāy,
אֲדֹנָ֔י
Lord
N‑proper‑ms
1980 [e]
yê·leḵ-
יֵֽלֶךְ־
let go
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 4994 [e]

נָ֥א
I pray
Interjection
  
 

 
 
 136 [e]
’ă·ḏō·nāy
אֲדֹנָ֖י
my Lord
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 7130 [e]
bə·qir·bê·nū;
בְּקִרְבֵּ֑נוּ
among us
Prep‑b | N‑msc | 1cp
3588 [e]

כִּ֤י
even though
Conj
5971 [e]
‘am-
עַם־
a people
N‑ms
7186 [e]
qə·šêh-
קְשֵׁה־
stiff
Adj‑msc
6203 [e]
‘ō·rep̄
עֹ֙רֶף֙
of necked
N‑ms
  
 

 
 
 1931 [e]
hū,
ה֔וּא
[we] are
Pro‑3ms
5545 [e]
wə·sā·laḥ·tā
וְסָלַחְתָּ֛
and pardon
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑2ms
5771 [e]
la·‘ă·wō·nê·nū
לַעֲוֺנֵ֥נוּ
our iniquity
Prep‑l | N‑csc | 1cp
  
 

 
 
 2403 [e]
ū·lə·ḥaṭ·ṭā·ṯê·nū
וּלְחַטָּאתֵ֖נוּ
and our sin
Conj‑w, Prep‑l | N‑fsc | 1cp
  
 
.
 
 
 5157 [e]
ū·nə·ḥal·tā·nū.
וּנְחַלְתָּֽנוּ׃
and take us as Your inheritance
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑2ms | 1cp2
The Lord Renews the Covenant
  
 

 
 
 559 [e]   10
way·yō·mer,   10
וַיֹּ֗אמֶר   10
And He said   10
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   10
  
 

 
 
 2009 [e]
hin·nêh
הִנֵּ֣ה
behold
Interjection
595 [e]
’ā·nō·ḵî
אָנֹכִי֮
I
Pro‑1cs
3772 [e]
kō·rêṯ
כֹּרֵ֣ת
make
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
1285 [e]
bə·rîṯ
בְּרִית֒
a covenant
N‑fs
5048 [e]
ne·ḡeḏ
נֶ֤גֶד
Before
Prep
3605 [e]
kāl-
כָּֽל־
all
N‑msc
  
 
.
 
 
 5971 [e]
‘am·mə·ḵā
עַמְּךָ֙
your people
N‑msc | 2ms
6213 [e]
’e·‘ĕ·śeh
אֶעֱשֶׂ֣ה
I will do
V‑Qal‑Imperf‑1cs
  
 

 
 
 6381 [e]
nip̄·lā·’ōṯ,
נִפְלָאֹ֔ת
marvels
V‑Nifal‑Prtcpl‑fp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֛ר
such as
Pro‑r
3808 [e]
lō-
לֹֽא־
not
Adv‑NegPrt
1254 [e]
niḇ·rə·’ū
נִבְרְא֥וּ
have been done
V‑Nifal‑Perf‑3cp
3605 [e]
ḇə·ḵāl-
בְכָל־
in all
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָאָ֖רֶץ
the earth
Art | N‑fs
3605 [e]
ū·ḇə·ḵāl
וּבְכָל־
nor in any
Conj‑w, Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 1471 [e]
hag·gō·w·yim;
הַגּוֹיִ֑ם
nation
Art | N‑mp
7200 [e]
wə·rā·’āh
וְרָאָ֣ה
and shall see
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
3605 [e]
ḵāl
כָל־
all
N‑msc
5971 [e]
hā·‘ām
הָ֠עָם
the people
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
whom
Pro‑r
859 [e]
’at·tāh
אַתָּ֨ה
you [are]
Pro‑2ms
7130 [e]
ḇə·qir·bōw
בְקִרְבּ֜וֹ
among
Prep‑b | N‑msc | 3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4639 [e]
ma·‘ă·śêh
מַעֲשֵׂ֤ה
the work
N‑msc
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
יְהוָה֙
of Yahweh
N‑proper‑ms
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
for
Conj
3372 [e]
nō·w·rā
נוֹרָ֣א
an awesome thing
V‑Nifal‑Prtcpl‑ms
1931 [e]
hū,
ה֔וּא
it [is]
Pro‑3ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
that
Pro‑r
589 [e]
’ă·nî
אֲנִ֖י
I
Pro‑1cs
6213 [e]
‘ō·śeh
עֹשֶׂ֥ה
will do
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 
.
 
 
 5973 [e]
‘im·māḵ.
עִמָּֽךְ׃
with you
Prep | 2ms
8104 [e]   11
šə·mār-   11
שְׁמָ֨ר־   11
Observe   11
V‑Qal‑Imp‑ms   11
 
lə·ḵā,
לְךָ֔
to you
Prep | 2ms
853 [e]
’êṯ
אֵ֛ת
 - 
DirObjM
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
what
Pro‑r
595 [e]
’ā·nō·ḵî
אָנֹכִ֖י
I
Pro‑1cs
6680 [e]
mə·ṣaw·wə·ḵā
מְצַוְּךָ֣
command you
V‑Piel‑Prtcpl‑msc | 2ms
  
 

 
 
 3117 [e]
hay·yō·wm;
הַיּ֑וֹם
this day
Art | N‑ms
2005 [e]
hin·nî
הִנְנִ֧י
behold
Interjection | 1cs
1644 [e]
ḡō·rêš
גֹרֵ֣שׁ
I am driving out
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
6440 [e]
mip·pā·ne·ḵā,
מִפָּנֶ֗יךָ
from before you
Prep‑m | N‑cpc | 2ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 567 [e]
hā·’ĕ·mō·rî
הָאֱמֹרִי֙
the Amorite
Art | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3669 [e]
wə·hak·kə·na·‘ă·nî,
וְהַֽכְּנַעֲנִ֔י
and the Canaanite
Conj‑w, Art | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2850 [e]
wə·ha·ḥit·tî
וְהַחִתִּי֙
and the Hittite
Conj‑w, Art | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 6522 [e]
wə·hap·pə·riz·zî,
וְהַפְּרִזִּ֔י
and the Perizzite
Conj‑w, Art | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2340 [e]
wə·ha·ḥiw·wî
וְהַחִוִּ֖י
and the Hivite
Conj‑w, Art | N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 2983 [e]
wə·hay·ḇū·sî.
וְהַיְבוּסִֽי׃
and the Jebusite
Conj‑w, Art | N‑proper‑ms
8104 [e]   12
hiš·šā·mer   12
הִשָּׁ֣מֶר   12
Take heed   12
V‑Nifal‑Imp‑ms   12
  
 

 
 
  
lə·ḵā,
לְךָ֗
to yourself
Prep | 2ms
6435 [e]
pen-
פֶּן־
lest
Conj
3772 [e]
tiḵ·rōṯ
תִּכְרֹ֤ת
you make
V‑Qal‑Imperf‑2ms
1285 [e]
bə·rîṯ
בְּרִית֙
a covenant
N‑fs
3427 [e]
lə·yō·wō·šêḇ
לְיוֹשֵׁ֣ב
with the inhabitants
Prep‑l | V‑Qal‑Prtcpl‑msc
776 [e]
hā·’ā·reṣ,
הָאָ֔רֶץ
of the land
Art | N‑fs
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
where
Pro‑r
859 [e]
’at·tāh
אַתָּ֖ה
you
Pro‑2ms
935 [e]

בָּ֣א
are going
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 5921 [e]
‘ā·le·hā;
עָלֶ֑יהָ
 - 
Prep | 3fs
6435 [e]
pen-
פֶּן־
lest
Conj
1961 [e]
yih·yeh
יִהְיֶ֥ה
it be
V‑Qal‑Imperf‑3ms
4170 [e]
lə·mō·w·qêš
לְמוֹקֵ֖שׁ
a snare
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 7130 [e]
bə·qir·be·ḵā.
בְּקִרְבֶּֽךָ׃
in your midst
Prep‑b | N‑msc | 2ms
3588 [e]   13
   13
כִּ֤י   13
But   13
Conj   13
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4196 [e]
miz·bə·ḥō·ṯām
מִזְבְּחֹתָם֙
their altars
N‑mpc | 3mp
  
 

 
 
 5422 [e]
tit·tō·ṣūn,
תִּתֹּצ֔וּן
you shall destroy
V‑Qal‑Imperf‑2mp | Pn
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
4676 [e]
maṣ·ṣê·ḇō·ṯām
מַצֵּבֹתָ֖ם
their [sacred] pillars
N‑fpc | 3mp
  
 

 
 
 7665 [e]
tə·šab·bê·rūn;
תְּשַׁבֵּר֑וּן
break
V‑Piel‑Imperf‑2mp | Pn
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
842 [e]
’ă·šê·rāw
אֲשֵׁרָ֖יו
their [wooden] images
N‑fpc | 3ms
  
 
.
 
 
 3772 [e]
tiḵ·rō·ṯūn.
תִּכְרֹתֽוּן׃
cut down
V‑Qal‑Imperf‑2mp | Pn
3588 [e]   14
   14
כִּ֛י   14
For   14
Conj   14
3808 [e]

לֹ֥א
no
Adv‑NegPrt
7812 [e]
ṯiš·ta·ḥă·weh
תִֽשְׁתַּחֲוֶ֖ה
you shall worship
V‑Hitpael‑Imperf‑2ms
410 [e]
lə·’êl
לְאֵ֣ל
god
Prep‑l | N‑ms
  
 

 
 
 312 [e]
’a·ḥêr;
אַחֵ֑ר
other
Adj‑ms
3588 [e]

כִּ֤י
for
Conj
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
יְהוָה֙
Yahweh
N‑proper‑ms
7067 [e]
qan·nā
קַנָּ֣א
Jealous
Adj‑ms
  
 

 
 
 8034 [e]
šə·mōw,
שְׁמ֔וֹ
whose name [is]
N‑msc | 3ms
410 [e]
’êl
אֵ֥ל
God
N‑ms
7067 [e]
qan·nā
קַנָּ֖א
a jealous
Adj‑ms
  
 
.
 
 
 1931 [e]
hū.
הֽוּא׃
is
Pro‑3ms
6435 [e]   15
pen-   15
פֶּן־   15
Lest   15
Conj   15
3772 [e]
tiḵ·rōṯ
תִּכְרֹ֥ת
you make
V‑Qal‑Imperf‑2ms
1285 [e]
bə·rîṯ
בְּרִ֖ית
a covenant
N‑fs
3427 [e]
lə·yō·wō·šêḇ
לְיוֹשֵׁ֣ב
with the inhabitants
Prep‑l | V‑Qal‑Prtcpl‑msc
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ;
הָאָ֑רֶץ
of the land
Art | N‑fs
2181 [e]
wə·zā·nū
וְזָנ֣וּ ׀
and they play the harlot
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3cp
310 [e]
’a·ḥă·rê
אַחֲרֵ֣י
with
Prep
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hê·hem,
אֱלֹֽהֵיהֶ֗ם
their gods
N‑mpc | 3mp
2076 [e]
wə·zā·ḇə·ḥū
וְזָבְחוּ֙
and make sacrifice
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3cp
  
 

 
 
 430 [e]
lê·lō·hê·hem,
לֵאלֹ֣הֵיהֶ֔ם
to their gods
Prep‑l | N‑mpc | 3mp
7121 [e]
wə·qā·rā
וְקָרָ֣א
and [one of them] invites
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
  
 

 
 
  
lə·ḵā,
לְךָ֔
you
Prep | 2ms
398 [e]
wə·’ā·ḵal·tā
וְאָכַלְתָּ֖
and you eat
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑2ms
  
 

 
 
 2077 [e]
miz·ziḇ·ḥōw.
מִזִּבְחֽוֹ׃
of his sacrifice
Prep‑m | N‑msc | 3ms
3947 [e]   16
wə·lā·qaḥ·tā   16
וְלָקַחְתָּ֥   16
and you take   16
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑2ms   16
1323 [e]
mib·bə·nō·ṯāw
מִבְּנֹתָ֖יו
of his daughters
Prep‑m | N‑fpc | 3ms
  
 

 
 
 1121 [e]
lə·ḇā·ne·ḵā;
לְבָנֶ֑יךָ
for your sons
Prep‑l | N‑mpc | 2ms
2181 [e]
wə·zā·nū
וְזָנ֣וּ
and play the harlot
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3cp
1323 [e]
ḇə·nō·ṯāw,
בְנֹתָ֗יו
his daughters
N‑fpc | 3ms
310 [e]
’a·ḥă·rê
אַחֲרֵי֙
with
Prep
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hê·hen,
אֱלֹ֣הֵיהֶ֔ן
their gods
N‑mpc | 3fp
2181 [e]
wə·hiz·nū
וְהִזְנוּ֙
and play the harlot
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3cp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
make
DirObjM
1121 [e]
bā·ne·ḵā,
בָּנֶ֔יךָ
your sons
N‑mpc | 2ms
310 [e]
’a·ḥă·rê
אַחֲרֵ֖י
with
Prep
  
 
.
 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hê·hen.
אֱלֹהֵיהֶֽן׃
their gods
N‑mpc | 3fp
430 [e]   17
’ĕ·lō·hê   17
אֱלֹהֵ֥י   17
Gods   17
N‑mpc   17
4541 [e]
mas·sê·ḵāh
מַסֵּכָ֖ה
molded
N‑fs
3808 [e]

לֹ֥א
no
Adv‑NegPrt
6213 [e]
ṯa·‘ă·śeh-
תַעֲשֶׂה־
You shall make
V‑Qal‑Imperf‑2ms
  
 
.
 
 
  
lāḵ.
לָּֽךְ׃
for yourselves
Prep | 2ms
853 [e]   18
’eṯ-   18
אֶת־   18
 -    18
DirObjM   18
2282 [e]
ḥaḡ
חַ֣ג
The Feast
N‑msc
4682 [e]
ham·maṣ·ṣō·wṯ
הַמַּצּוֹת֮
of Unleavened Bread
Art | N‑fp
  
 
.
 
 
 8104 [e]
tiš·mōr
תִּשְׁמֹר֒
you shall keep
V‑Qal‑Imperf‑2ms
7651 [e]
šiḇ·‘aṯ
שִׁבְעַ֨ת
Seven
Number‑msc
3117 [e]
yā·mîm
יָמִ֜ים
days
N‑mp
398 [e]
tō·ḵal
תֹּאכַ֤ל
you shall eat
V‑Qal‑Imperf‑2ms
  
 

 
 
 4682 [e]
maṣ·ṣō·wṯ
מַצּוֹת֙
unleavened bread
N‑fp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
as
Pro‑r
6680 [e]
ṣiw·wî·ṯi·ḵā,
צִוִּיתִ֔ךָ
I commanded you
V‑Piel‑Perf‑1cs | 2ms
4150 [e]
lə·mō·w·‘êḏ
לְמוֹעֵ֖ד
in the appointed time
Prep‑l | N‑msc
2320 [e]
ḥō·ḏeš
חֹ֣דֶשׁ
of the month
N‑msc
  
 

 
 
 24 [e]
hā·’ā·ḇîḇ;
הָאָבִ֑יב
of Abib
Art | N‑ms
3588 [e]

כִּ֚י
for
Conj
2320 [e]
bə·ḥō·ḏeš
בְּחֹ֣דֶשׁ
in the month
Prep‑b | N‑msc
24 [e]
hā·’ā·ḇîḇ,
הָֽאָבִ֔יב
of Abib
Art | N‑ms
3318 [e]
yā·ṣā·ṯā
יָצָ֖אתָ
you came out
V‑Qal‑Perf‑2ms
  
 
.
 
 
 4714 [e]
mim·miṣ·rā·yim.
מִמִּצְרָֽיִם׃
from Egypt
Prep‑m | N‑proper‑fs
3605 [e]   19
kāl-   19
כָּל־   19
All [are]   19
N‑msc   19
6363 [e]
pe·ṭer
פֶּ֥טֶר
that open
N‑msc
7358 [e]
re·ḥem
רֶ֖חֶם
the womb
N‑ms
  
 

 
 
  
lî;
לִ֑י
Mine
Prep | 1cs
3605 [e]
wə·ḵāl
וְכָֽל־
and every
Conj‑w | N‑msc
4735 [e]
miq·nə·ḵā
מִקְנְךָ֙
your livestock
N‑msc | 2ms
2142 [e]
tiz·zā·ḵār,
תִּזָּכָ֔ר
 - 
V‑Nifal‑Imperf‑3fs
  
 

 
 
 6363 [e]
pe·ṭer
פֶּ֖טֶר
male firstborn among
N‑msc
7794 [e]
šō·wr
שׁ֥וֹר
[whether] ox
N‑ms
  
 

 
 
 7716 [e]
wā·śeh.
וָשֶֽׂה׃
or sheep
Conj‑w | N‑ms
6363 [e]   20
ū·p̄e·ṭer   20
וּפֶ֤טֶר   20
but the firstborn   20
Conj‑w | N‑msc   20
2543 [e]
ḥă·mō·wr
חֲמוֹר֙
of a donkey
N‑ms
6299 [e]
tip̄·deh
תִּפְדֶּ֣ה
you shall redeem
V‑Qal‑Imperf‑2ms
  
 

 
 
 7716 [e]
ḇə·śeh,
בְשֶׂ֔ה
with a lamb
Prep‑b | N‑ms
518 [e]
wə·’im-
וְאִם־
and if
Conj‑w | Conj
3808 [e]

לֹ֥א
not
Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 6299 [e]
ṯip̄·deh
תִפְדֶּ֖ה
you will redeem [him]
V‑Qal‑Imperf‑2ms
  
 
.
 
 
 6202 [e]
wa·‘ă·rap̄·tōw;
וַעֲרַפְתּ֑וֹ
then you shall break his neck
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑2ms | 3ms
3605 [e]
kōl
כֹּ֣ל
All
N‑msc
1060 [e]
bə·ḵō·wr
בְּכ֤וֹר
the firstborn
N‑msc
1121 [e]
bā·ne·ḵā
בָּנֶ֙יךָ֙
of your sons
N‑mpc | 2ms
  
 
.
 
 
 6299 [e]
tip̄·deh,
תִּפְדֶּ֔ה
you shall redeem
V‑Qal‑Imperf‑2ms
3808 [e]
wə·lō-
וְלֹֽא־
And none
Conj‑w | Adv‑NegPrt
7200 [e]
yê·rā·’ū
יֵרָא֥וּ
shall appear
V‑Nifal‑Imperf‑3mp
6440 [e]
p̄ā·nay
פָנַ֖י
before Me
N‑mpc | 1cs
  
 
.
 
 
 7387 [e]
rê·qām.
רֵיקָֽם׃
empty-handed
Adv
8337 [e]   21
šê·šeṯ   21
שֵׁ֤שֶׁת   21
Six   21
Number‑msc   21
3117 [e]
yā·mîm
יָמִים֙
days
N‑mp
  
 

 
 
 5647 [e]
ta·‘ă·ḇōḏ,
תַּעֲבֹ֔ד
you shall work
V‑Qal‑Imperf‑2ms
3117 [e]
ū·ḇay·yō·wm
וּבַיּ֥וֹם
but on the day
Conj‑w, Prep‑b, Art | N‑ms
7637 [e]
haš·šə·ḇî·‘î
הַשְּׁבִיעִ֖י
seventh
Art | Number‑oms
  
 

 
 
 7673 [e]
tiš·bōṯ;
תִּשְׁבֹּ֑ת
you shall rest
V‑Qal‑Imperf‑2ms
2758 [e]
be·ḥā·rîš
בֶּחָרִ֥ישׁ
in plowing time
Prep‑b, Art | N‑ms
7105 [e]
ū·ḇaq·qā·ṣîr
וּבַקָּצִ֖יר
and in harvest
Conj‑w, Prep‑b, Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 7673 [e]
tiš·bōṯ.
תִּשְׁבֹּֽת׃
you shall rest
V‑Qal‑Imperf‑2ms
2282 [e]   22
wə·ḥaḡ   22
וְחַ֤ג   22
And the Feast   22
Conj‑w | N‑msc   22
  
 

 
 
 7620 [e]
šā·ḇu·‘ōṯ
שָׁבֻעֹת֙
of Weeks
N‑mp
6213 [e]
ta·‘ă·śeh
תַּעֲשֶׂ֣ה
shall observe
V‑Qal‑Imperf‑2ms
 
lə·ḵā,
לְךָ֔
you
Prep | 2ms
1061 [e]
bik·kū·rê
בִּכּוּרֵ֖י
of the firstfruits
N‑mpc
7105 [e]
qə·ṣîr
קְצִ֣יר
of harvest
N‑msc
  
 

 
 
 2406 [e]
ḥiṭ·ṭîm;
חִטִּ֑ים
wheat
N‑fp
2282 [e]
wə·ḥaḡ
וְחַג֙
and the Feast
Conj‑w | N‑msc
614 [e]
hā·’ā·sîp̄,
הָֽאָסִ֔יף
of Ingathering
Art | N‑ms
8622 [e]
tə·qū·p̄aṯ
תְּקוּפַ֖ת
end
N‑fsc
  
 
.
 
 
 8141 [e]
haš·šā·nāh.
הַשָּׁנָֽה׃
of at the year
Art | N‑fs
7969 [e]   23
šā·lōš   23
שָׁלֹ֥שׁ   23
Three   23
Number‑fs   23
6471 [e]
pə·‘ā·mîm
פְּעָמִ֖ים
times
N‑fp
8141 [e]
baš·šā·nāh;
בַּשָּׁנָ֑ה
in the year
Prep‑b, Art | N‑fs
7200 [e]
yê·rā·’eh
יֵרָאֶה֙
shall appear
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
2138 [e]
zə·ḵū·rə·ḵā,
זְכ֣וּרְךָ֔
your men
N‑msc | 2ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
6440 [e]
pə·nê
פְּנֵ֛י
before
N‑cpc
136 [e]
hā·’ā·ḏōn
הָֽאָדֹ֥ן ׀
the Lord
Art | N‑ms
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
430 [e]
’ĕ·lō·hê
אֱלֹהֵ֥י
God
N‑mpc
  
 
.
 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl.
יִשְׂרָאֵֽל׃
of Israel
N‑proper‑ms
3588 [e]   24
kî-   24
כִּֽי־   24
For   24
Conj   24
3423 [e]
’ō·w·rîš
אוֹרִ֤ישׁ
I will cast out
V‑Hifil‑Imperf‑1cs
1471 [e]
gō·w·yim
גּוֹיִם֙
the nations
N‑mp
6440 [e]
mip·pā·ne·ḵā,
מִפָּנֶ֔יךָ
before you
Prep‑m | N‑cpc | 2ms
7337 [e]
wə·hir·ḥaḇ·tî
וְהִרְחַבְתִּ֖י
and enlarge
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑1cs
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 1366 [e]
gə·ḇū·le·ḵā;
גְּבוּלֶ֑ךָ
your borders
N‑msc | 2ms
3808 [e]
wə·lō-
וְלֹא־
and neither
Conj‑w | Adv‑NegPrt
2530 [e]
yaḥ·mōḏ
יַחְמֹ֥ד
will covet
V‑Qal‑Imperf‑3ms
376 [e]
’îš
אִישׁ֙
any man
N‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶֽת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 776 [e]
’ar·ṣə·ḵā,
אַרְצְךָ֔
your land
N‑fsc | 2ms
5927 [e]
ba·‘ă·lō·ṯə·ḵā,
בַּעֲלֹֽתְךָ֗
when you go up
Prep‑b | V‑Qal‑Inf | 2ms
7200 [e]
lê·rā·’ō·wṯ
לֵרָאוֹת֙
to appear
Prep‑l | V‑Nifal‑Inf
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
6440 [e]
pə·nê
פְּנֵי֙
before
N‑cpc
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֣ה
Yahweh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·he·ḵā,
אֱלֹהֶ֔יךָ
your God
N‑mpc | 2ms
7969 [e]
šā·lōš
שָׁלֹ֥שׁ
three
Number‑fs
6471 [e]
pə·‘ā·mîm
פְּעָמִ֖ים
times
N‑fp
  
 
.
 
 
 8141 [e]
baš·šā·nāh.
בַּשָּׁנָֽה׃
in the year
Prep‑b, Art | N‑fs
3808 [e]   25
lō-   25
לֹֽא־   25
Not   25
Adv‑NegPrt   25
7819 [e]
ṯiš·ḥaṭ
תִשְׁחַ֥ט
You shall offer
V‑Qal‑Imperf‑2ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
with
Prep
2557 [e]
ḥā·mêṣ
חָמֵ֖ץ
leaven
N‑ms
1818 [e]
dam-
דַּם־
the blood
N‑msc
  
 

 
 
 2077 [e]
ziḇ·ḥî;
זִבְחִ֑י
of My sacrifice
N‑msc | 1cs
3808 [e]
wə·lō-
וְלֹא־
nor
Conj‑w | Adv‑NegPrt
3885 [e]
yā·lîn
יָלִ֣ין
shall be left
V‑Qal‑Imperf‑3ms
1242 [e]
lab·bō·qer,
לַבֹּ֔קֶר
until morning
Prep‑l, Art | N‑ms
2077 [e]
ze·ḇaḥ
זֶ֖בַח
the sacrifice
N‑msc
2282 [e]
ḥaḡ
חַ֥ג
of the Feast
N‑msc
  
 
.
 
 
 6453 [e]
hap·pā·saḥ.
הַפָּֽסַח׃
of the Passover
Art | N‑ms
7225 [e]   26
rê·šîṯ,   26
רֵאשִׁ֗ית   26
The first   26
N‑fsc   26
1061 [e]
bik·kū·rê
בִּכּוּרֵי֙
of the firstfruits
N‑mpc
127 [e]
’aḏ·mā·ṯə·ḵā,
אַדְמָ֣תְךָ֔
of your land
N‑fsc | 2ms
935 [e]
tā·ḇî
תָּבִ֕יא
you shall bring to
V‑Hifil‑Imperf‑2ms
1004 [e]
bêṯ
בֵּ֖ית
the house
N‑msc
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֣ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·he·ḵā;
אֱלֹהֶ֑יךָ
your God
N‑mpc | 2ms
3808 [e]
lō-
לֹא־
Not
Adv‑NegPrt
1310 [e]
ṯə·ḇaš·šêl
תְבַשֵּׁ֥ל
You shall boil
V‑Piel‑Imperf‑2ms
1423 [e]
gə·ḏî
גְּדִ֖י
a young goat
N‑ms
2461 [e]
ba·ḥă·lêḇ
בַּחֲלֵ֥ב
in milk
Prep‑b | N‑msc
  
 
.
 
 
 517 [e]
’im·mōw.
אִמּֽוֹ׃
of its mother
N‑fsc | 3ms
 

פ
 - 
Punc
559 [e]   27
way·yō·mer   27
וַיֹּ֤אמֶר   27
And said   27
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   27
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָה֙
Yahweh
N‑proper‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 4872 [e]
mō·šeh,
מֹשֶׁ֔ה
Moses
N‑proper‑ms
3789 [e]
kə·ṯāḇ-
כְּתָב־
Write
V‑Qal‑Imp‑ms
 
lə·ḵā
לְךָ֖
to you
Prep | 2ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 1697 [e]
had·də·ḇā·rîm
הַדְּבָרִ֣ים
words
Art | N‑mp
  
 

 
 
 428 [e]
hā·’êl·leh;
הָאֵ֑לֶּה
these
Art | Pro‑cp
3588 [e]

כִּ֞י
for
Conj
5921 [e]
‘al-
עַל־
upon
Prep
6310 [e]

פִּ֣י ׀
the speech
N‑msc
1697 [e]
had·də·ḇā·rîm
הַדְּבָרִ֣ים
of words
Art | N‑mp
428 [e]
hā·’êl·leh,
הָאֵ֗לֶּה
these
Art | Pro‑cp
3772 [e]
kā·rat·tî
כָּרַ֧תִּי
I have made
V‑Qal‑Perf‑1cs
854 [e]
’it·tə·ḵā
אִתְּךָ֛
with you
Prep | 2ms
  
 

 
 
 1285 [e]
bə·rîṯ
בְּרִ֖ית
a covenant
N‑fs
854 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | Prep
  
 
.
 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl.
יִשְׂרָאֵֽל׃
Israel
N‑proper‑ms
1961 [e]   28
way·hî-   28
וַֽיְהִי־   28
So he was   28
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   28
8033 [e]
šām
שָׁ֣ם
there
Adv
5973 [e]
‘im-
עִם־
with
Prep
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֗ה
Yahweh
N‑proper‑ms
705 [e]
’ar·bā·‘îm
אַרְבָּעִ֥ים
forty
Number‑cp
3117 [e]
yō·wm
יוֹם֙
days
N‑ms
705 [e]
wə·’ar·bā·‘îm
וְאַרְבָּעִ֣ים
and forty
Conj‑w | Number‑cp
  
 

 
 
 3915 [e]
lay·lāh,
לַ֔יְלָה
nights
N‑ms
3899 [e]
le·ḥem
לֶ֚חֶם
bread
N‑ms
3808 [e]

לֹ֣א
neither
Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 398 [e]
’ā·ḵal,
אָכַ֔ל
he ate
V‑Qal‑Perf‑3ms
4325 [e]
ū·ma·yim
וּמַ֖יִם
and water
Conj‑w | N‑mp
3808 [e]

לֹ֣א
nor
Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 8354 [e]
šā·ṯāh;
שָׁתָ֑ה
drank
V‑Qal‑Perf‑3ms
3789 [e]
way·yiḵ·tōḇ
וַיִּכְתֹּ֣ב
And He wrote
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
3871 [e]
hal·lu·ḥōṯ,
הַלֻּחֹ֗ת
the tablets
Art | N‑mp
853 [e]
’êṯ
אֵ֚ת
 - 
DirObjM
1697 [e]
diḇ·rê
דִּבְרֵ֣י
the words
N‑mpc
  
 

 
 
 1285 [e]
hab·bə·rîṯ,
הַבְּרִ֔ית
of the covenant
Art | N‑fs
6235 [e]
‘ă·śe·reṯ
עֲשֶׂ֖רֶת
Ten
Number‑msc
  
 
.
 
 
 1697 [e]
had·də·ḇā·rîm.
הַדְּבָרִֽים׃
the Commandments
Art | N‑mp
The Radiant Face of Moses
  
 

 
 
 1961 [e]   29
way·hî,   29
וַיְהִ֗י   29
And it was so   29
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   29
3381 [e]
bə·re·ḏeṯ
בְּרֶ֤דֶת
when came down
Prep‑b | V‑Qal‑Inf
4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁה֙
Moses
N‑proper‑ms
2022 [e]
mê·har
מֵהַ֣ר
from Mount
Prep‑m | N‑msc
  
 

 
 
 5514 [e]
sî·nay,
סִינַ֔י
Sinai
N‑proper‑fs
8147 [e]
ū·šə·nê
וּשְׁנֵ֨י
and two
Conj‑w | Number‑mdc
3871 [e]
lu·ḥōṯ
לֻחֹ֤ת
the tablets
N‑mpc
5715 [e]
hā·‘ê·ḏuṯ
הָֽעֵדֻת֙
of the Testimony [were]
Art | N‑fs
3027 [e]
bə·yaḏ-
בְּיַד־
in hand
Prep‑b | N‑fsc
  
 

 
 
 4872 [e]
mō·šeh,
מֹשֶׁ֔ה
Moses'
N‑proper‑ms
3381 [e]
bə·riḏ·tōw
בְּרִדְתּ֖וֹ
when he came down
Prep‑b | V‑Qal‑Inf | 3ms
4480 [e]
min-
מִן־
from
Prep
  
 

 
 
 2022 [e]
hā·hār;
הָהָ֑ר
the mountain
Art | N‑ms
4872 [e]
ū·mō·šeh
וּמֹשֶׁ֣ה
that Moses
Conj‑w | N‑proper‑ms
3808 [e]
lō-
לֹֽא־
not
Adv‑NegPrt
3045 [e]
yā·ḏa‘,
יָדַ֗ע
did know
V‑Qal‑Perf‑3ms
3588 [e]

כִּ֥י
that
Conj
7160 [e]
qā·ran
קָרַ֛ן
shone
V‑Qal‑Perf‑3ms
5785 [e]
‘ō·wr
ע֥וֹר
the skin
N‑msc
  
 

 
 
 6440 [e]
pā·nāw
פָּנָ֖יו
of his face
N‑cpc | 3ms
1696 [e]
bə·ḏab·bə·rōw
בְּדַבְּר֥וֹ
while he talked
Prep‑b | V‑Piel‑Inf | 3ms
  
 
.
 
 
 854 [e]
’it·tōw.
אִתּֽוֹ׃
with Him
Prep | 3ms
7200 [e]   30
way·yar   30
וַיַּ֨רְא   30
So when saw   30
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   30
175 [e]
’a·hă·rōn
אַהֲרֹ֜ן
Aaron
N‑proper‑ms
3605 [e]
wə·ḵāl
וְכָל־
and all
Conj‑w | N‑msc
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֤י
the sons
N‑mpc
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵל֙
of Israel
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 4872 [e]
mō·šeh,
מֹשֶׁ֔ה
Moses
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2009 [e]
wə·hin·nêh
וְהִנֵּ֥ה
and behold
Conj‑w | Interjection
7160 [e]
qā·ran
קָרַ֖ן
shone
V‑Qal‑Perf‑3ms
5785 [e]
‘ō·wr
ע֣וֹר
the skin
N‑msc
  
 

 
 
 6440 [e]
pā·nāw;
פָּנָ֑יו
of his face
N‑cpc | 3ms
3372 [e]
way·yî·rə·’ū
וַיִּֽירְא֖וּ
and they were afraid
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
5066 [e]
mig·ge·šeṯ
מִגֶּ֥שֶׁת
to come
Prep‑m | V‑Qal‑Inf
  
 
.
 
 
 413 [e]
’ê·lāw.
אֵלָֽיו׃
near him
Prep | 3ms
7121 [e]   31
way·yiq·rā   31
וַיִּקְרָ֤א   31
And called   31
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   31
413 [e]
’ă·lê·hem
אֲלֵהֶם֙
to them
Prep | 3mp
  
 

 
 
 4872 [e]
mō·šeh,
מֹשֶׁ֔ה
Moses
N‑proper‑ms
7725 [e]
way·yā·šu·ḇū
וַיָּשֻׁ֧בוּ
and returned
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
413 [e]
’ê·lāw
אֵלָ֛יו
to him
Prep | 3ms
175 [e]
’a·hă·rōn
אַהֲרֹ֥ן
Aaron
N‑proper‑ms
3605 [e]
wə·ḵāl
וְכָל־
and all
Conj‑w | N‑msc
5387 [e]
han·nə·śi·’îm
הַנְּשִׂאִ֖ים
the rulers
Art | N‑mp
  
 

 
 
 5712 [e]
bā·‘ê·ḏāh;
בָּעֵדָ֑ה
of the congregation
Prep‑b, Art | N‑fs
1696 [e]
way·ḏab·bêr
וַיְדַבֵּ֥ר
and talked
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms
4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֖ה
Moses
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 413 [e]
’ă·lê·hem.
אֲלֵהֶֽם׃
with them
Prep | 3mp
310 [e]   32
wə·’a·ḥă·rê-   32
וְאַחֲרֵי־   32
And   32
Conj‑w | Prep   32
3651 [e]
ḵên
כֵ֥ן
afterward
Adv
5066 [e]
nig·gə·šū
נִגְּשׁ֖וּ
came near
V‑Nifal‑Perf‑3cp
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
the sons
N‑mpc
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl;
יִשְׂרָאֵ֑ל
of Israel
N‑proper‑ms
6680 [e]
way·ṣaw·wêm
וַיְצַוֵּ֕ם
and he gave them as commandments
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms | 3mp
853 [e]
’êṯ
אֵת֩
 - 
DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
that
Pro‑r
1696 [e]
dib·ber
דִּבֶּ֧ר
had spoken
V‑Piel‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֛ה
Yahweh
N‑proper‑ms
854 [e]
’it·tōw
אִתּ֖וֹ
with him
Prep | 3ms
2022 [e]
bə·har
בְּהַ֥ר
on Mount
Prep‑b | N‑msc
  
 
.
 
 
 5514 [e]
sî·nāy.
סִינָֽי׃
Sinai
N‑proper‑fs
3615 [e]   33
way·ḵal   33
וַיְכַ֣ל   33
And when had finished   33
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms   33
4872 [e]
mō·šeh,
מֹשֶׁ֔ה
Moses
N‑proper‑ms
1696 [e]
mid·dab·bêr
מִדַּבֵּ֖ר
speaking
Prep‑m | V‑Piel‑Inf
  
 

 
 
 854 [e]
’it·tām;
אִתָּ֑ם
with them
Prep | 3mp
5414 [e]
way·yit·tên
וַיִּתֵּ֥ן
and he put
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
6440 [e]
pā·nāw
פָּנָ֖יו
his face
N‑cpc | 3ms
  
 
.
 
 
 4533 [e]
mas·weh.
מַסְוֶֽה׃
a veil
N‑ms
935 [e]   34
ū·ḇə·ḇō   34
וּבְבֹ֨א   34
But whenever went in   34
Conj‑w, Prep‑b | V‑Qal‑Inf   34
4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֜ה
Moses
N‑proper‑ms
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵ֤י
before
Prep‑l | N‑cpc
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָה֙
Yahweh
N‑proper‑ms
1696 [e]
lə·ḏab·bêr
לְדַבֵּ֣ר
to speak
Prep‑l | V‑Piel‑Inf
  
 

 
 
 854 [e]
’it·tōw,
אִתּ֔וֹ
with Him
Prep | 3ms
5493 [e]
yā·sîr
יָסִ֥יר
he would take off
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4533 [e]
ham·mas·weh
הַמַּסְוֶ֖ה
the veil
Art | N‑ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 3318 [e]
ṣê·ṯōw;
צֵאת֑וֹ
he came out
V‑Qal‑Inf | 3ms
  
 

 
 
 3318 [e]
wə·yā·ṣā,
וְיָצָ֗א
And he would come out
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
1696 [e]
wə·ḏib·ber
וְדִבֶּר֙
and speak
Conj‑w | V‑Piel‑ConjPerf‑3ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
the sons
N‑mpc
3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֔ל
of Israel
N‑proper‑ms
853 [e]
’êṯ
אֵ֖ת
 - 
DirObjM
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
whatever
Pro‑r
  
 
.
 
 
 6680 [e]
yə·ṣuw·weh.
יְצֻוֶּֽה׃
he had been commanded
V‑Pual‑Imperf‑3ms
7200 [e]   35
wə·rā·’ū   35
וְרָא֤וּ   35
And whenever saw   35
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3cp   35
1121 [e]
ḇə·nê-
בְנֵֽי־
the sons
N‑mpc
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵל֙
of Israel
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
6440 [e]
pə·nê
פְּנֵ֣י
the face
N‑cpc
  
 

 
 
 4872 [e]
mō·šeh,
מֹשֶׁ֔ה
of Moses
N‑proper‑ms
3588 [e]

כִּ֣י
that
Conj
  
 
.
 
 
 7160 [e]
qā·ran,
קָרַ֔ן
shone
V‑Qal‑Perf‑3ms
5785 [e]
‘ō·wr
ע֖וֹר
The skin
N‑msc
6440 [e]
pə·nê
פְּנֵ֣י
of face
N‑cpc
  
 

 
 
 4872 [e]
mō·šeh;
מֹשֶׁ֑ה
Moses'
N‑proper‑ms
7725 [e]
wə·hê·šîḇ
וְהֵשִׁ֨יב
then would put
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3ms
4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֤ה
Moses
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4533 [e]
ham·mas·weh
הַמַּסְוֶה֙
the veil
Art | N‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
6440 [e]
pā·nāw,
פָּנָ֔יו
his face
N‑cpc | 3ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
again until
Prep
935 [e]
bō·’ōw
בֹּא֖וֹ
he went in
V‑Qal‑Inf | 3ms
1696 [e]
lə·ḏab·bêr
לְדַבֵּ֥ר
to speak
Prep‑l | V‑Piel‑Inf
  
 
.
 
 
 854 [e]
’it·tōw.
אִתּֽוֹ׃
with Him
Prep | 3ms
 
s
ס
 - 
Punc
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Exodus 33
Top of Page
Top of Page