Deuteronomy 10
Interlinear Bible
The New Tablets of Stone
6256 [e]   1
bā·‘êṯ   1
בָּעֵ֨ת   1
At time   1
Prep‑b, Art | N‑cs   1
1931 [e]
ha·hi·w
הַהִ֜וא
that
Art | Pro‑3fs
559 [e]
’ā·mar
אָמַ֧ר
said
V‑Qal‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֣ה
Yahweh
N‑proper‑ms
413 [e]
’ê·lay,
אֵלַ֗י
to me
Prep | 1cs
6458 [e]
pə·sāl-
פְּסָל־
Hew
V‑Qal‑Imp‑ms
 
lə·ḵā
לְךָ֞
for yourself
Prep | 2ms
8147 [e]
šə·nê-
שְׁנֵֽי־
two
Number‑mdc
3871 [e]
lū·ḥōṯ
לֻוחֹ֤ת‪‬‪‬‪‬
tablets
N‑mpc
68 [e]
’ă·ḇā·nîm
אֲבָנִים֙
of stone
N‑fp
  
 

 
 
 7223 [e]
kā·ri·šō·nîm,
כָּרִ֣אשֹׁנִ֔ים
like the first
Prep‑k, Art | Adj‑mp
5927 [e]
wa·‘ă·lêh
וַעֲלֵ֥ה
and come up
Conj‑w | V‑Qal‑Imp‑ms
413 [e]
’ê·lay
אֵלַ֖י
to Me
Prep | 1cs
  
 

 
 
 2022 [e]
hā·hā·rāh;
הָהָ֑רָה
on the mountain
Art | N‑ms | 3fs
6213 [e]
wə·‘ā·śî·ṯā
וְעָשִׂ֥יתָ
and make
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑2ms
 
lə·ḵā
לְּךָ֖
yourself
Prep | 2ms
727 [e]
’ă·rō·wn
אֲר֥וֹן
an ark
N‑csc
  
 
.
 
 
 6086 [e]
‘êṣ.
עֵֽץ׃
of wood
N‑ms
3789 [e]   2
wə·’eḵ·tōḇ   2
וְאֶכְתֹּב֙   2
And I will write   2
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑1cs   2
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
3871 [e]
hal·lu·ḥōṯ,
הַלֻּחֹ֔ת
the tablets
Art | N‑mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
1697 [e]
had·də·ḇā·rîm,
הַדְּבָרִ֔ים
the words
Art | N‑mp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
that
Pro‑r
1961 [e]
hā·yū
הָי֛וּ
were
V‑Qal‑Perf‑3cp
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
3871 [e]
hal·lu·ḥōṯ
הַלֻּחֹ֥ת
the tablets
Art | N‑mp
7223 [e]
hā·ri·šō·nîm
הָרִאשֹׁנִ֖ים
first
Art | Adj‑mp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
which
Pro‑r
  
 

 
 
 7665 [e]
šib·bar·tā;
שִׁבַּ֑רְתָּ
you broke
V‑Piel‑Perf‑2ms
7760 [e]
wə·śam·tām
וְשַׂמְתָּ֖ם
and you shall put them
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑2ms | 3mp
  
 
.
 
 
 727 [e]
bā·’ā·rō·wn.
בָּאָרֽוֹן׃
in the ark
Prep‑b, Art | N‑cs
6213 [e]   3
wā·’a·‘aś   3
וָאַ֤עַשׂ   3
So I made   3
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑1cs   3
727 [e]
’ă·rō·wn
אֲרוֹן֙
an ark
N‑csc
  
 

 
 
 6086 [e]
‘ă·ṣê
עֲצֵ֣י
of wood
N‑mpc
7848 [e]
šiṭ·ṭîm,
שִׁטִּ֔ים
acacia
N‑fp
6458 [e]
wā·’ep̄·sōl
וָאֶפְסֹ֛ל
and hewed
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑1cs
8147 [e]
šə·nê-
שְׁנֵי־
two
Number‑mdc
3871 [e]
lu·ḥōṯ
לֻחֹ֥ת
tablets
N‑mpc
68 [e]
’ă·ḇā·nîm
אֲבָנִ֖ים
of stone
N‑fp
  
 

 
 
 7223 [e]
kā·ri·šō·nîm;
כָּרִאשֹׁנִ֑ים
like the first
Prep‑k, Art | Adj‑mp
5927 [e]
wā·’a·‘al
וָאַ֣עַל
and went up
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑1cs
  
 

 
 
 2022 [e]
hā·hā·rāh,
הָהָ֔רָה
the mountain
Art | N‑ms | 3fs
8147 [e]
ū·šə·nê
וּשְׁנֵ֥י
and [having the] two
Conj‑w | Number‑mdc
3871 [e]
hal·lu·ḥōṯ
הַלֻּחֹ֖ת
tablets
Art | N‑mp
  
 
.
 
 
 3027 [e]
bə·yā·ḏî.
בְּיָדִֽי׃
in my hand
Prep‑b | N‑fsc | 1cs
3789 [e]   4
way·yiḵ·tōḇ   4
וַיִּכְתֹּ֨ב   4
And He wrote   4
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   4
5921 [e]
‘al-
עַֽל־
on
Prep
  
 

 
 
 3871 [e]
hal·lu·ḥōṯ
הַלֻּחֹ֜ת
the tablets
Art | N‑mp
  
 

 
 
 4385 [e]
kam·miḵ·tāḇ
כַּמִּכְתָּ֣ב
according to the writing
Prep‑k, Art | N‑ms
7223 [e]
hā·ri·šō·wn,
הָרִאשׁ֗וֹן
first
Art | Adj‑ms
853 [e]
’êṯ
אֵ֚ת
 - 
DirObjM
6235 [e]
‘ă·śe·reṯ
עֲשֶׂ֣רֶת
Ten
Number‑msc
  
 

 
 
 1697 [e]
had·də·ḇā·rîm,
הַדְּבָרִ֔ים
the Commandments
Art | N‑mp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
which
Pro‑r
1696 [e]
dib·ber
דִּבֶּר֩
had spoken
V‑Piel‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֨ה
Yahweh
N‑proper‑ms
413 [e]
’ă·lê·ḵem
אֲלֵיכֶ֥ם
to you
Prep | 2mp
2022 [e]
bā·hār
בָּהָ֛ר
in the mountain
Prep‑b, Art | N‑ms
8432 [e]
mit·tō·wḵ
מִתּ֥וֹךְ
from the midst
Prep‑m | N‑msc
784 [e]
hā·’êš
הָאֵ֖שׁ
of the fire
Art | N‑cs
3117 [e]
bə·yō·wm
בְּי֣וֹם
in the day
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 6951 [e]
haq·qā·hāl;
הַקָּהָ֑ל
of the assembly
Art | N‑ms
5414 [e]
way·yit·tə·nêm
וַיִּתְּנֵ֥ם
and gave them
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms | 3mp
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 413 [e]
’ê·lāy.
אֵלָֽי׃
to me
Prep | 1cs
6437 [e]   5
wā·’ê·p̄en,   5
וָאֵ֗פֶן   5
And I turned   5
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑1cs   5
3381 [e]
wā·’ê·rêḏ
וָֽאֵרֵד֙
and came down
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑1cs
4480 [e]
min-
מִן־
from
Prep
  
 

 
 
 2022 [e]
hā·hār,
הָהָ֔ר
the mountain
Art | N‑ms
7760 [e]
wā·’ā·śim
וָֽאָשִׂם֙
and put
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑1cs
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3871 [e]
hal·lu·ḥōṯ,
הַלֻּחֹ֔ת
the tablets
Art | N‑mp
727 [e]
bā·’ā·rō·wn
בָּאָר֖וֹן
in the ark
Prep‑b, Art | N‑cs
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
which
Pro‑r
  
 

 
 
 6213 [e]
‘ā·śî·ṯî;
עָשִׂ֑יתִי
I had made
V‑Qal‑Perf‑1cs
  
 

 
 
 1961 [e]
way·yih·yū
וַיִּ֣הְיוּ
and they are
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
8033 [e]
šām,
שָׁ֔ם
there
Adv
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּאֲשֶׁ֥ר
just as
Prep‑k | Pro‑r
6680 [e]
ṣiw·wa·nî
צִוַּ֖נִי
commanded me
V‑Piel‑Perf‑3ms | 1cs
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
יְהוָֽה׃
Yahweh
N‑proper‑ms
1121 [e]   6
ū·ḇə·nê   6
וּבְנֵ֣י   6
And the sons   6
Conj‑w | N‑mpc   6
3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֗ל
of Israel
N‑proper‑ms
5265 [e]
nā·sə·‘ū
נָֽסְע֛וּ
journeyed
V‑Qal‑Perf‑3cp
 
mib·bə·’ê·rōṯ
מִבְּאֵרֹ֥ת
from
Prep
 
bə·nê-
בְּנֵי־
at
Prep
885 [e]
ya·‘ă·qān
יַעֲקָ֖ן
Beeroth Bene-jaakan
Prep | N‑proper‑fs
  
 
.
 
 
 4149 [e]
mō·w·sê·rāh;
מוֹסֵרָ֑ה
to Moserah
N‑proper‑fs
8033 [e]
šām
שָׁ֣ם
Where
Adv
  
 

 
 
 4191 [e]
mêṯ
מֵ֤ת
died
V‑Qal‑Perf‑3ms
175 [e]
’a·hă·rōn
אַהֲרֹן֙
Aaron
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 6912 [e]
way·yiq·qā·ḇêr
וַיִּקָּבֵ֣ר
and he was buried
Conj‑w | V‑Nifal‑ConsecImperf‑3ms
8033 [e]
šām,
שָׁ֔ם
where
Adv
3547 [e]
way·ḵa·hên
וַיְכַהֵ֛ן
and ministered as priest
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms
499 [e]
’el·‘ā·zār
אֶלְעָזָ֥ר
Eleazar
N‑proper‑ms
1121 [e]
bə·nōw
בְּנ֖וֹ
his son
N‑msc | 3ms
  
 
.
 
 
 8478 [e]
taḥ·tāw.
תַּחְתָּֽיו׃
in his stead
Prep | 3ms
8033 [e]   7
miš·šām   7
מִשָּׁ֥ם   7
From there   7
Prep‑m | Adv   7
5265 [e]
nā·sə·‘ū
נָסְע֖וּ
they journeyed
V‑Qal‑Perf‑3cp
  
 

 
 
 1412 [e]
hag·guḏ·gō·ḏāh;
הַגֻּדְגֹּ֑דָה
to Gudgodah
Art | N‑proper‑fs | 3fs
4480 [e]
ū·min-
וּמִן־
and from
Conj‑w | Prep
1412 [e]
hag·guḏ·gō·ḏāh
הַגֻּדְגֹּ֣דָה
Gudgodah
Art | N‑proper‑fs | 3fs
  
 

 
 
 3193 [e]
yā·ṭə·ḇā·ṯāh,
יָטְבָ֔תָה
to Jotbathah
N‑proper‑fs
776 [e]
’e·reṣ
אֶ֖רֶץ
a land
N‑fsc
5158 [e]
na·ḥă·lê
נַ֥חֲלֵי‪‬
of rivers
N‑mpc
  
 
.
 
 
 4325 [e]
mā·yim.
מָֽיִם׃
of water
N‑mp
6256 [e]   8
bā·‘êṯ   8
בָּעֵ֣ת   8
At time   8
Prep‑b, Art | N‑cs   8
1931 [e]
ha·hi·w,
הַהִ֗וא
that
Art | Pro‑3fs
914 [e]
hiḇ·dîl
הִבְדִּ֤יל
separated
V‑Hifil‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָה֙
Yahweh
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
7626 [e]
šê·ḇeṭ
שֵׁ֣בֶט
the tribe of
N‑msc
  
 

 
 
 3878 [e]
hal·lê·wî,
הַלֵּוִ֔י
Levi
Art | N‑proper‑ms
5375 [e]
lā·śêṯ
לָשֵׂ֖את
to bear
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
727 [e]
’ă·rō·wn
אֲר֣וֹן
the ark
N‑csc
1285 [e]
bə·rîṯ-
בְּרִית־
of the covenant
N‑fsc
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh;
יְהוָ֑ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
5975 [e]
la·‘ă·mōḏ
לַעֲמֹד֩
to stand
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵ֨י
before
Prep‑l | N‑cpc
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֤ה
Yahweh
N‑proper‑ms
8334 [e]
lə·šā·rə·ṯōw
לְשָֽׁרְתוֹ֙
to minister to Him
Prep‑l | V‑Piel‑Inf | 3ms
1288 [e]
ū·lə·ḇā·rêḵ
וּלְבָרֵ֣ךְ
and to bless
Conj‑w, Prep‑l | V‑Piel‑Inf
  
 

 
 
 8034 [e]
biš·mōw,
בִּשְׁמ֔וֹ
in His name
Prep‑b | N‑msc | 3ms
5704 [e]
‘aḏ
עַ֖ד
to
Prep
3117 [e]
hay·yō·wm
הַיּ֥וֹם
day
Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 2088 [e]
haz·zeh.
הַזֶּֽה׃
this
Art | Pro‑ms
5921 [e]   9
‘al-   9
עַל־   9
Upon   9
Prep   9
3651 [e]
kên
כֵּ֞ן
thus
Adv
3808 [e]
lō-
לֹֽא־
no
Adv‑NegPrt
1961 [e]
hā·yāh
הָיָ֧ה
has
V‑Qal‑Perf‑3ms
3881 [e]
lə·lê·wî
לְלֵוִ֛י
Levi
Prep‑l | N‑proper‑ms
2506 [e]
ḥê·leq
חֵ֥לֶק
portion
N‑ms
5159 [e]
wə·na·ḥă·lāh
וְנַחֲלָ֖ה
nor inheritance
Conj‑w | N‑fs
5973 [e]
‘im-
עִם־
with
Prep
  
 

 
 
 251 [e]
’e·ḥāw;
אֶחָ֑יו
his brothers
N‑mpc | 3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָה֙
Yahweh
N‑proper‑ms
1931 [e]

ה֣וּא
is
Pro‑3ms
  
 

 
 
 5159 [e]
na·ḥă·lā·ṯōw,
נַחֲלָת֔וֹ
his inheritance
N‑fsc | 3ms
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּאֲשֶׁ֥ר
just as
Prep‑k | Pro‑r
1696 [e]
dib·ber
דִּבֶּ֛ר
promised
V‑Piel‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֥ה
Yahweh
N‑proper‑ms
430 [e]
’ĕ·lō·he·ḵā
אֱלֹהֶ֖יךָ
your God
N‑mpc | 2ms
  
 
.
 
 
  
lōw.
לֽוֹ׃
him
Prep | 3ms
595 [e]   10
wə·’ā·nō·ḵî   10
וְאָנֹכִ֞י   10
And I   10
Conj‑w | Pro‑1cs   10
5975 [e]
‘ā·maḏ·tî
עָמַ֣דְתִּי
stayed
V‑Qal‑Perf‑1cs
  
 

 
 
 2022 [e]
ḇā·hār,
בָהָ֗ר
in the mountain
Prep‑b, Art | N‑ms
  
 

 
 
 3117 [e]
kay·yā·mîm
כַּיָּמִים֙
as at the time
Prep‑k, Art | N‑mp
7223 [e]
hā·ri·šō·nîm,
הָרִ֣אשֹׁנִ֔ים
first
Art | Adj‑mp
705 [e]
’ar·bā·‘îm
אַרְבָּעִ֣ים
forty
Number‑cp
3117 [e]
yō·wm,
י֔וֹם
days
N‑ms
705 [e]
wə·’ar·bā·‘îm
וְאַרְבָּעִ֖ים
and forty
Conj‑w | Number‑cp
  
 

 
 
 3915 [e]
lā·yə·lāh;
לָ֑יְלָה
nights
N‑ms
8085 [e]
way·yiš·ma‘
וַיִּשְׁמַ֨ע
and heard
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֜ה
Yahweh
N‑proper‑ms
413 [e]
’ê·lay,
אֵלַ֗י
me
Prep | 1cs
  
 

 
 
 1571 [e]
gam
גַּ֚ם
also
Conj
6471 [e]
bap·pa·‘am
בַּפַּ֣עַם
at time
Prep‑b, Art | N‑fs
1931 [e]
ha·hi·w,
הַהִ֔וא
that
Art | Pro‑3fs
3808 [e]
lō-
לֹא־
not
Adv‑NegPrt
14 [e]
’ā·ḇāh
אָבָ֥ה
chose
V‑Qal‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
[and] Yahweh
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 7843 [e]
haš·ḥî·ṯe·ḵā.
הַשְׁחִיתֶֽךָ׃
to destroy you
V‑Hifil‑Inf | 2ms
559 [e]   11
way·yō·mer   11
וַיֹּ֤אמֶר   11
And said   11
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   11
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָה֙
Yahweh
N‑proper‑ms
413 [e]
’ê·lay,
אֵלַ֔י
to me
Prep | 1cs
  
 

 
 
 6965 [e]
qūm
ק֛וּם
Arise
V‑Qal‑Imp‑ms
1980 [e]
lêḵ
לֵ֥ךְ
begin
V‑Qal‑Imp‑ms
4550 [e]
lə·mas·sa‘
לְמַסַּ֖ע
[your] journey
Prep‑l | N‑ms
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵ֣י
before
Prep‑l | N‑cpc
  
 

 
 
 5971 [e]
hā·‘ām;
הָעָ֑ם
the people
Art | N‑ms
935 [e]
wə·yā·ḇō·’ū
וְיָבֹ֙אוּ֙
that they may go in
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑3mp
3423 [e]
wə·yir·šū
וְיִֽרְשׁ֣וּ
and possess
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑3mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ,
הָאָ֔רֶץ
the land
Art | N‑fs
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
which
Pro‑r
7650 [e]
niš·ba‘·tî
נִשְׁבַּ֥עְתִּי
I swore
V‑Nifal‑Perf‑1cs
1 [e]
la·’ă·ḇō·ṯām
לַאֲבֹתָ֖ם
to their fathers
Prep‑l | N‑mpc | 3mp
5414 [e]
lā·ṯêṯ
לָתֵ֥ת
to give
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
  
 
.
 
 
  
lā·hem.
לָהֶֽם׃
them
Prep | 3mp
 

פ
 - 
Punc
A Call to Obedience
  
 

 
 
 6258 [e]   12
wə·‘at·tāh   12
וְעַתָּה֙   12
Now   12
Conj‑w | Adv   12
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֔ל
Israel
N‑proper‑ms
4100 [e]
māh
מָ֚ה
what
Interrog
3069 [e]
Yah·weh
יְהוָ֣ה
Yahweh
N‑proper‑ms
430 [e]
’ĕ·lō·he·ḵā,
אֱלֹהֶ֔יךָ
your God
N‑mpc | 2ms
7592 [e]
šō·’êl
שֹׁאֵ֖ל
does require
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
5973 [e]
mê·‘im·māḵ;
מֵעִמָּ֑ךְ
of you
Prep‑m | 2ms
3588 [e]

כִּ֣י
for
Conj
518 [e]
’im-
אִם־
but
Conj
3372 [e]
lə·yir·’āh
לְ֠יִרְאָה
to fear
Prep‑l | V‑Qal‑Inf | 3fs
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3069 [e]
Yah·weh
יְהוָ֨ה
Yahweh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·he·ḵā
אֱלֹהֶ֜יךָ
your God
N‑mpc | 2ms
1980 [e]
lā·le·ḵeṯ
לָלֶ֤כֶת
to walk
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
3605 [e]
bə·ḵāl
בְּכָל־
in all
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 1870 [e]
də·rā·ḵāw
דְּרָכָיו֙
His ways
N‑cpc | 3ms
157 [e]
ū·lə·’a·hă·ḇāh
וּלְאַהֲבָ֣ה
and to love
Conj‑w, Prep‑l | V‑Qal‑Inf | 3fs
853 [e]
’ō·ṯōw,
אֹת֔וֹ
Him
DirObjM | 3ms
5647 [e]
wə·la·‘ă·ḇōḏ
וְלַֽעֲבֹד֙
and to serve
Conj‑w, Prep‑l | V‑Qal‑Inf
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3069 [e]
Yah·weh
יְהוָ֣ה
Yahweh
N‑proper‑ms
430 [e]
’ĕ·lō·he·ḵā,
אֱלֹהֶ֔יךָ
your God
N‑mpc | 2ms
3605 [e]
bə·ḵāl
בְּכָל־
with all
Prep‑b | N‑msc
3824 [e]
lə·ḇā·ḇə·ḵā
לְבָבְךָ֖
your heart
N‑msc | 2ms
3605 [e]
ū·ḇə·ḵāl
וּבְכָל־
and with all
Conj‑w, Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 5315 [e]
nap̄·še·ḵā.
נַפְשֶֽׁךָ׃
your soul
N‑fsc | 2ms
8104 [e]   13
liš·mōr   13
לִשְׁמֹ֞ר   13
[and] to keep   13
Prep‑l | V‑Qal‑Inf   13
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4687 [e]
miṣ·wōṯ
מִצְוֺ֤ת
the commandments
N‑fpc
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
יְהוָה֙
of Yahweh
N‑proper‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 2708 [e]
ḥuq·qō·ṯāw,
חֻקֹּתָ֔יו
His statutes
N‑fpc | 3ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֛ר
which
Pro‑r
595 [e]
’ā·nō·ḵî
אָנֹכִ֥י
I
Pro‑1cs
6680 [e]
mə·ṣaw·wə·ḵā
מְצַוְּךָ֖
command you
V‑Piel‑Prtcpl‑msc | 2ms
3117 [e]
hay·yō·wm;
הַיּ֑וֹם
today
Art | N‑ms
2896 [e]
lə·ṭō·wḇ
לְט֖וֹב
for good
Prep‑l | Adj‑ms
  
 
؟
 
 
  
lāḵ.
לָֽךְ׃
your
Prep | 2ms
  
 

 
 
 2005 [e]   14
hên   14
הֵ֚ן   14
indeed   14
Interjection   14
3068 [e]
Yah·weh
לַיהוָ֣ה
belong to Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·he·ḵā,
אֱלֹהֶ֔יךָ
your God
N‑mpc | 2ms
8064 [e]
haš·šā·ma·yim
הַשָּׁמַ֖יִם
heaven
Art | N‑mp
8064 [e]
ū·šə·mê
וּשְׁמֵ֣י
and heavens
Conj‑w | N‑mpc
8064 [e]
haš·šā·mā·yim;
הַשָּׁמָ֑יִם
the highest
Art | N‑mp
776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָאָ֖רֶץ
the earth
Art | N‑fs
3605 [e]
wə·ḵāl
וְכָל־
and [also] with all
Conj‑w | N‑msc
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
that [is]
Pro‑r
  
 
.
 
 
  
bāh.
בָּֽהּ׃
in it
Prep | 3fs
7535 [e]   15
raq   15
רַ֧ק   15
Only   15
Adv   15
1 [e]
ba·’ă·ḇō·ṯe·ḵā
בַּאֲבֹתֶ֛יךָ
in your fathers
Prep‑b | N‑mpc | 2ms
2836 [e]
ḥā·šaq
חָשַׁ֥ק
delighted
V‑Qal‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
157 [e]
lə·’a·hă·ḇāh
לְאַהֲבָ֣ה
to love
Prep‑l | V‑Qal‑Inf | 3fs
853 [e]
’ō·w·ṯām;
אוֹתָ֑ם
them
DirObjM | 3mp
977 [e]
way·yiḇ·ḥar
וַיִּבְחַ֞ר
and He chose
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
2233 [e]
bə·zar·‘ām
בְּזַרְעָ֣ם
their descendants
Prep‑b | N‑msc | 3mp
310 [e]
’a·ḥă·rê·hem,
אַחֲרֵיהֶ֗ם
after them
Prep | 3mp
 
bā·ḵem
בָּכֶ֛ם
you
Prep | 2mp
3605 [e]
mik·kāl
מִכָּל־
above all
Prep‑m | N‑msc
  
 

 
 
 5971 [e]
hā·‘am·mîm
הָעַמִּ֖ים
peoples
Art | N‑mp
3117 [e]
kay·yō·wm
כַּיּ֥וֹם
as [it is] day
Prep‑k, Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 2088 [e]
haz·zeh.
הַזֶּה׃‪‬
this
Art | Pro‑ms
4135 [e]   16
ū·mal·tem   16
וּמַלְתֶּ֕ם   16
Therefore circumcise   16
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑2mp   16
853 [e]
’êṯ
אֵ֖ת
 - 
DirObjM
6190 [e]
‘ā·rə·laṯ
עָרְלַ֣ת
the foreskin
N‑fsc
  
 

 
 
 3824 [e]
lə·ḇaḇ·ḵem;
לְבַבְכֶ֑ם
of your heart
N‑msc | 2mp
  
 
.
 
 
 6203 [e]
wə·‘ā·rə·pə·ḵem,
וְעָ֨רְפְּכֶ֔ם
and
Conj‑w | N‑msc | 2mp
3808 [e]

לֹ֥א
No
Adv‑NegPrt
7185 [e]
ṯaq·šū
תַקְשׁ֖וּ
be stiff-necked
V‑Hifil‑Imperf‑2mp
  
 
.
 
 
 5750 [e]
‘ō·wḏ.
עֽוֹד׃
longer
Adv
3588 [e]   17
   17
כִּ֚י   17
For   17
Conj   17
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֣ה
Yahweh
N‑proper‑ms
430 [e]
’ĕ·lō·hê·ḵem,
אֱלֹֽהֵיכֶ֔ם
your God
N‑mpc | 2mp
1931 [e]

ה֚וּא
is
Pro‑3ms
430 [e]
’ĕ·lō·hê
אֱלֹהֵ֣י
God
N‑mpc
  
 

 
 
 430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm,
הָֽאֱלֹהִ֔ים
of gods
Art | N‑mp
136 [e]
wa·’ă·ḏō·nê
וַאֲדֹנֵ֖י
and Lord
Conj‑w | N‑mpc
113 [e]
hā·’ă·ḏō·nîm;
הָאֲדֹנִ֑ים
of lords
Art | N‑mp
  
 

 
 
 410 [e]
hā·’êl
הָאֵ֨ל
the God
Art | N‑ms
1419 [e]
hag·gā·ḏōl
הַגָּדֹ֤ל
great
Art | Adj‑ms
  
 

 
 
 1368 [e]
hag·gib·bōr
הַגִּבֹּר֙
mighty
Art | Adj‑ms
  
 

 
 
 3372 [e]
wə·han·nō·w·rā,
וְהַנּוֹרָ֔א
and awesome
Conj‑w, Art | V‑Nifal‑Prtcpl‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁר֙
who
Pro‑r
3808 [e]
lō-
לֹא־
not
Adv‑NegPrt
5375 [e]
yiś·śā
יִשָּׂ֣א
regards
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 6440 [e]
p̄ā·nîm,
פָנִ֔ים
persons
N‑mp
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֥א
nor
Conj‑w | Adv‑NegPrt
3947 [e]
yiq·qaḥ
יִקַּ֖ח
takes
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 
.
 
 
 7810 [e]
šō·ḥaḏ.
שֹֽׁחַד׃
a bribe
N‑ms
6213 [e]   18
‘ō·śeh   18
עֹשֶׂ֛ה   18
He administers   18
V‑Qal‑Prtcpl‑ms   18
4941 [e]
miš·paṭ
מִשְׁפַּ֥ט
justice for
N‑msc
3490 [e]
yā·ṯō·wm
יָת֖וֹם
the fatherless
N‑ms
  
 

 
 
 490 [e]
wə·’al·mā·nāh;
וְאַלְמָנָ֑ה
and the widow
Conj‑w | N‑fs
157 [e]
wə·’ō·hêḇ
וְאֹהֵ֣ב
and loves
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 1616 [e]
gêr,
גֵּ֔ר
the stranger
N‑ms
5414 [e]
lā·ṯeṯ
לָ֥תֶת
giving
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
 
lōw
ל֖וֹ
him
Prep | 3ms
3899 [e]
le·ḥem
לֶ֥חֶם
food
N‑ms
  
 
.
 
 
 8071 [e]
wə·śim·lāh.
וְשִׂמְלָֽה׃
and clothing
Conj‑w | N‑fs
157 [e]   19
wa·’ă·haḇ·tem   19
וַאֲהַבְתֶּ֖ם   19
Therefore love   19
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑2mp   19
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 1616 [e]
hag·gêr;
הַגֵּ֑ר
the stranger
Art | N‑ms
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
for
Conj
1616 [e]
ḡê·rîm
גֵרִ֥ים
strangers
N‑mp
1961 [e]
hĕ·yî·ṯem
הֱיִיתֶ֖ם
you were
V‑Qal‑Perf‑2mp
776 [e]
bə·’e·reṣ
בְּאֶ֥רֶץ
in the land
Prep‑b | N‑fsc
  
 
.
 
 
 4714 [e]
miṣ·rā·yim.
מִצְרָֽיִם׃
of Egypt
N‑proper‑fs
853 [e]   20
’eṯ-   20
אֶת־   20
 -    20
DirObjM   20
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֧ה
Yahweh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·he·ḵā
אֱלֹהֶ֛יךָ
your God
N‑mpc | 2ms
3372 [e]
tî·rā
תִּירָ֖א
You shall fear
V‑Qal‑Imperf‑2ms
853 [e]
’ō·ṯōw
אֹת֣וֹ
Him
DirObjM | 3ms
  
 

 
 
 5647 [e]
ṯa·‘ă·ḇōḏ;
תַעֲבֹ֑ד
you shall serve
V‑Qal‑Imperf‑2ms
 
ū·ḇōw
וּב֣וֹ
and to Him
Conj‑w | Prep | 3ms
  
 

 
 
 1692 [e]
ṯiḏ·bāq,
תִדְבָּ֔ק
you shall hold fast
V‑Qal‑Imperf‑2ms
8034 [e]
ū·ḇiš·mōw
וּבִשְׁמ֖וֹ
and in His name
Conj‑w, Prep‑b | N‑msc | 3ms
  
 
.
 
 
 7650 [e]
tiš·šā·ḇê·a‘.
תִּשָּׁבֵֽעַ׃
take oaths
V‑Nifal‑Imperf‑2ms
1931 [e]   21
   21
ה֥וּא   21
He [is]   21
Pro‑3ms   21
  
 

 
 
 8416 [e]
ṯə·hil·lā·ṯə·ḵā
תְהִלָּתְךָ֖
your praise
N‑fsc | 2ms
1931 [e]
wə·hū
וְה֣וּא
and He [is]
Conj‑w | Pro‑3ms
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·he·ḵā;
אֱלֹהֶ֑יךָ
your God
N‑mpc | 2ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
who
Pro‑r
6213 [e]
‘ā·śāh
עָשָׂ֣ה
has done
V‑Qal‑Perf‑3ms
853 [e]
’it·tə·ḵā,
אִתְּךָ֗
for you
DirObjM | 2ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
1419 [e]
hag·gə·ḏō·lōṯ
הַגְּדֹלֹ֤ת
great
Art | Adj‑fp
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 3372 [e]
han·nō·w·rā·’ōṯ
הַנּֽוֹרָאֹת֙
awesome things
Art | V‑Nifal‑Prtcpl‑fp
428 [e]
hā·’êl·leh,
הָאֵ֔לֶּה
these
Art | Pro‑cp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
which
Pro‑r
7200 [e]
rā·’ū
רָא֖וּ
have seen
V‑Qal‑Perf‑3cp
  
 
.
 
 
 5869 [e]
‘ê·ne·ḵā.
עֵינֶֽיךָ׃
your eyes
N‑cdc | 2ms
7657 [e]   22
bə·šiḇ·‘îm   22
בְּשִׁבְעִ֣ים   22
With seventy   22
Prep‑b | Number‑cp   22
  
 

 
 
 5315 [e]
ne·p̄eš,
נֶ֔פֶשׁ
persons
N‑fs
3381 [e]
yā·rə·ḏū
יָרְד֥וּ
went down
V‑Qal‑Perf‑3cp
1 [e]
’ă·ḇō·ṯe·ḵā
אֲבֹתֶ֖יךָ
Your fathers
N‑mpc | 2ms
4714 [e]
miṣ·rā·yə·māh;
מִצְרָ֑יְמָהּ‪‬‪‬
to Egypt
N‑proper‑fs | 3fs
6258 [e]
wə·‘at·tāh,
וְעַתָּ֗ה
now
Conj‑w | Adv
7760 [e]
śā·mə·ḵā
שָֽׂמְךָ֙
has made you
V‑Qal‑Perf‑3ms | 2ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֣ה
Yahweh
N‑proper‑ms
430 [e]
’ĕ·lō·he·ḵā,
אֱלֹהֶ֔יךָ
your God
N‑mpc | 2ms
3556 [e]
kə·ḵō·wḵ·ḇê
כְּכוֹכְבֵ֥י
as the stars
Prep‑k | N‑mpc
8064 [e]
haš·šā·ma·yim
הַשָּׁמַ֖יִם
of heaven
Art | N‑mp
  
 
.
 
 
 7230 [e]
lā·rōḇ.
לָרֹֽב׃
in multitude
Prep‑l | N‑ms
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Deuteronomy 9
Top of Page
Top of Page