Псалми 89
Bulgarian
1(По слав. 88). Поучение на Етана Езраева. Господи, до века ще възпявам Твоите милости; С устата си ще известявам Твоята вярност из род в род.

2Защото рекох: Милостта [Ти] ще се съгради за до века; На самите небеса ще утвърдиш верността Си.

3[Ти каза]: Направил съм завет с избрания Си, Заклел съм се на слугата Си Давида, [казвайки]:

4Ще утвърдя потомството ти за винаги, И ще съзидам престола ти из род в род. (Села).

5И небесата ще възпяват Твоите чудеса, Господи, Също и Твоята вярност, в събранието на светиите.

6Защото на небето кой може да се сравни с Господа? Между синовете на силните кой може да се уподоби Господу?

7Бог е твърде ужасен в съвета на светиите, И достопочитаем повече от всички, които са около Него.

8Господи Боже на Силите, кой е могъщ Господ като Тебе? Твоята вярност Те окръжава.

9Ти владееш над надигането на морето; Когато се подигат вълните му, Ти ги укротяваш.

10Ти си съкрушил Египет като някого смъртно ранен; С мощната Си мишца си разпръснал враговете Си.

11Твои са небесата, Твоя и земята; Вселената и всичко що има в нея- Ти си ги основал.

12Север и юг- Ти си ги създал; Тавор и Ермон се радват в името Ти.

13Ти имаш крепка мишца; Силна е ръката Ти, и издигната десницата Ти.

14Правда и правосъдие са основа на престола Ти; Милост и истина ходят пред Твоето лице.

15Блажени людете, които познават възклицанието [на тръбите]; Те ходят, Господи, в светлината на Твоето лице.

16В Твоето име се радват всеки ден, И с правдата Ти се въздигат;

17Защото Ти си славата на силата им; И с Твоето благоволение ще се въздигне нашият рог.

18Понеже на Господа принадлежи [да бъде] наша защита, И на Светия Израилев [да бъде] наш Цар.

19Тогава Ти говори на светиите Си чрез видение, Като каза: Възложих на един силен [да даде] помощ, Възвисих едного избран между людете.

20Намерих слугата Си Давида; Със светото Си миро го помазах.

21Ръката Ми ще го поддържа, И мишцата Ми ще го укрепява.

22Неприятелят няма да го изнудва, Нито предадения на нечестие ще го наскърби.

23Но Аз ще съкруша пред него противниците му, И ще поразя ония, които го мразят.

24А верността Ми и милостта Ми [ще бъдат] с него; И с Моето име ще се издигне рогът му.

25Тоже ще туря ръката му над морето, И десницата му над реките.

26Той ще извика към Мене: Отец ми си, Бог мой и спасителната ми канара.

27При това Аз ще го поставя [в положение] на първороден, По-горе от земните царе.

28Вечно ще пазя милостта Си за него; И заветът Ми ще бъде верен спрямо него.

29Също и потомството му ще направя да продължава до века, И престолът му като дните на небето.

30Чадата му ако оставят закона Ми, И не ходят в съдбите Ми,

31Ако престъпят повеленията Ми. И не опазят заповедите Ми,-

32Тогава ще накажа с тояга престъпленията им, И с бич беззаконията им;

33Но милостта Си не ще оттегля от него, Нито ще изневеря на верността Си.

34Няма да наруша завета Си, Нито ще променя това, що е излязло из устните Ми.

35[За] едно [нещо] се заклех в светостта Си. И няма да излъжа Давида,

36[Че] потомството му ще трае до века, И престолът му като слънцето пред мене,

37Като луната, която е утвърдена до века, И е вярна свидетелка на небето. (Села.)

38Но Ти си отхвърлил помазаника Си, Отказал си се от него, и си [му] се разгневил.

39Погнусил си се от завета със слугата Си; Унизил си короната му до земята.

40Съсипал си всичките му огради; Превърнал си крепостите му в развалини. Да! делото на ръцете ни утвърждавай го.

41Разграбват го всички, които минават по пътя; Стана за укор на съседите си.

42Възвисил си десницата на противниците му; Зарадвал си всичките му неприятели.

43Още си упътил острото на меча му, И не си го укрепил в боя.

44Направил си да престане блясъкът му, И тръшнал си престола му на земята.

45Съкратил си дните на младостта му; Покрил си го със срам. (Села.)

46До кога, Господи? ще се криеш ли винаги? Ще гори ли като огън гневът Ти?

47Помни колко е кратко времето ми; За каква суета си създал всичките човешки чада!

48Кой човек ще живее без да види смърт, И ще избави душата си от ръката на преизподнята? (Села.)

49Где са предишните Твои милости, Господи, Които с клетва си обещал на Давида във верността Си?

50Помни, Господи, [как] са укорявани слугите Ти, Как нося в пазухата си [укор от] толкова многочислени племена,

51С който враговете Ти, Господи, укоряваха, С който укоряваха постъпките на Твоя помазаник.

52Благословен да бъде Господ до века. Амин и амин!Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 88
Top of Page
Top of Page