Псалми 18
Bulgarian
1(По слав. 17). За първия певец. [Псалом] на Господния слуга Давид, който е говорил Господу думите на тая песен в деня, когато Господ го избавил от ръката на всичките му неприятели и от ръката на Саула. И рече: Любя Те, Господи, сило моя.

2Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой, Бог мой, канара моя, на Когото се надявам, Щит мой, рога на избавлението ми и високата ми кула.

3Ще призова Господа, Който е достохвален; Така ще бъда избавен от неприятелите си.

4Връзките на смъртта ме окръжиха; Порои от беззаконие ме уплашиха.

5Връзките на преизподнята ме обвиха; Примките на смъртта ме стигнаха.

6В утеснението си призовах Господа. И към Бога мой викнах; От храма Си Той чу гласа ми, И викането ми пред Него стигна в ушите Му.

7Тогава се поклати и потресе земята; Основите на планините се разлюляха И поклатиха се, защото се разгневи Той.

8Дим се издигаше от ноздрите Му, И огън из устата Му поглъщаше; Въглища се разпалиха от Него.

9Той сведе небесата и слезе; И мрак бе под нозете Му.

10Възседна на херувим и летя; Летя на ветрени крила.

11Положи за Свое скривалище тъмнината, За покров около Си тъмните води, Гъстите въздушни облаци.

12От святкането пред Него Преминаха през облаците Му Град и огнени въглища.

13И гръмна Господ от небето, Всевишният даде гласа Си, Град и огнени въглища.

14И прати стрелите Си та ги разпръсна, Да! светкавици в изобилие та ги смути.

15Тогава се явиха коритата на водите, Откриха се основите на вселената От Твоето изобличение, Господи, От духането на дъха на ноздрите Ти.

16Прати от височината, взе ме, Извлече ме из големи води.

17Избави ме от силния ми неприятел, От ония, които ме мразеха; Защото бяха по-силни от мене.

18Стигнаха ме в деня на бедствието ми; Но Господ ми стана подпорка.

19И изведе ме на широко, Избави ме, защото имаше благоволение към мене.

20Въздаде ми Господ според правдата ми; Според чистотата на ръцете ми възнагради ме,

21Защото съм опазил пътищата Господни, И не съм се отклонил от Бога мой в нечестие.

22Защото всичките Му съдби са били пред мене, И от повеленията Му не съм се отдалечил.

23Непорочен бях пред Него, И опазих се от беззаконието си.

24Затова Господ ми въздаде според правдата ми, Според чистотата на ръцете ми пред очите Му.

25Към милостивия, [Господи], милостив ще се явиш, Към непорочния, непорочен ще се явиш.

26Към чистия, чист ще се явиш, И към развратния, противен ще се явиш.

27Защото оскърбени люде Ти ще спасиш; А очи горделиви ще смириш.

28Защото Ти ще запалиш светилото ми; Господ Бог мой ще озари тъмнината ми.

29Защото чрез Тебе разбивам полк; Чрез Бога мой прескачам стена.

30Колкото за Бога, Неговият път е съвършен; Словото на Господа е опитано; Той е щит на всички, които уповават на Него.

31Защото кой е Бог освен Господа? И кой е канара, освен нашия Бог?

32Бог, Който ме препасва със сила, И прави съвършен пътя ми,

33Той прави нозете ми като [нозете] на елените, И ме поставя на високите ми места.

34Учи ръцете ми да воюват, Тъй щото мишците ми запъват меден лък.

35Ти си ми дал и щит на избавлението Си; Твоята десница ме е поддържала И Твоята благост ме е направила велик.

36Ти си разширил стъпките ми под мене; И нозете ми не се подхлъзнаха.

37Гоних неприятелите си и ги стигнах, И не се върнах, докато ги не довърших.

38Стрих ги, та не можаха да се подигнат; Паднаха под нозете ми.

39Защото си ме препасал със сила за бой; Повалил си под мене въставащите против мене.

40Сторил си да обърнат гръб към мене неприятелите ми, За да изтребя ония, които ме мразят.

41Извикаха, но нямаше избавител, Към Господа, но не ги послуша.

42Тогава ги стрих като прах пред вятъра; Изхвърлих ги като калта на пътищата.

43Ти си ме избавил и от съпротивленията на людете; Поставил си ме глава на народите: Народ, [когото] не познавах, слугува на мене,

44Щом чуха за мене, те ме и послушаха; [Даже] чужденците се преструваха, че ми се покоряват.

45Чужденците ослабнаха, И разтреперани излязоха из яките си скривалища.

46Жив е Господ, и благословена [да бъде] Канарата ми, И да се възвиси Бог на избавлението ми,

47Бог, Който мъздовъздава за мене, И покорява под мене племена,

48Който ме избавя от неприятелите ми. Да! Ти ме възвишаваш над въставащите против мене, Избавяш ме от насилника.

49Затова ще Те хваля, Господи, между народите, И на името Ти ще пея.

50[Ти си], който даваш велико избавление на царя Си, И показваш милосърдие към помазаника Си, Към Давида и към потомството му до века.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 17
Top of Page
Top of Page