Псалми 19
Bulgarian
1(По слав. 18). За първия певец. Давидов псалом. Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му.

2Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание.

3Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им,

4Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената. В тях Той постави шатър за слънцето,

5Което, излизащо като младоженец из стаята си, Се радва като юнак да тича в попрището.

6То излиза от [единия] край на небето, И обикаля до [другия] му край; От топлината му нищо не се укрива.

7Законът Господен е съвършен, възвръща душата; Изявлението Господно е вярно, дава мъдрост на простия;

8Повеленията Господни са прави, веселят сърцето; Заповедта Господна е светла, просвещава очите;

9Страхът от Господа е чист, пребъдва до века; Съдбите Господни са истинни и, без изключение, справедливи.

10Желателни [са] повече от злато, Повече от изобилие чисто злато, И по-сладки от мед и от капките на медена пита.

11Слугата Ти още се и предупреждава чрез тях; В опазването им има голяма награда.

12Кой съзнава своите прегрешения? Очисти ме от тайните [прегрешения].

13Още и от гордост предпази слугата Си: Да ме не завладее; тогава ще бъда непорочен, И ще бъда чист от много престъпления.

14Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми Нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, канаро моя и избавителю мой.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 18
Top of Page
Top of Page