Псалми 106
Bulgarian
1(По слав. 105). Алилуя. Славете Господа, защото е благ. Защото Неговата милост [трае] до века.

2Кой може да изкаже мощните дела на Господа, Или да разгласи всичките Негови хвали?

3Блажени ония, които пазят правосъдие; [Блажен] оня, който върши правда на всяко време.

4Помни ме, Господи, с благоволението, което питаеш към людете Си; Посети ме със спасението Си;

5За да видя благоденствието на Твоите избрани, За да се радвам във веселието на народа Ти, За да се хваля заедно с Твоето наследство.

6Съгрешихме ние и бащите ни, Беззаконие и нечестие сторихме.

7Бащите ни не разсъждаваха за Твоите чудесни дела в Египет, Не си спомняха многото Твои милости, Но се възпротивиха при морето, при Червеното море.

8При все това [Бог] ги избави заради името Си, За да направи познато могъществото Си.

9Смъмра Червеното море, и то изсъхна; И така ги преведе през дълбочините като през пасбище,

10И ги спаси от ръката на ненавистника им, И ги изкупи от ръката на неприятеля.

11Водите покриха противниците им; Не остана ни един от тях.

12Тогава повярваха думите Му, Пееха хвалата Му.

13[Но] скоро забравиха делата Му, Не чакаха [изпълнението на] намерението Му,

14Но се полакомиха твърде много в пустинята, И изпитаха Бога в безводната страна;

15И Той им даде това, което искаха; Прати, обаче, мършавост на душите им.

16Също и на Моисея те завидяха в стана. [И] на Господния светия Аарон.

17Земята се разтвори та погълна Датана, И покри Авироновата дружина;

18И огън се запали всред дружината им; Пламък изгори нечестивите.

19Те направиха теле в Хорив, И поклониха се на излеян идол;

20Така размениха Славата си Срещу подобие на вол, който яде трева!

21Забравиха своя избавител Бог, Който беше извършил велики дела в Египет,

22Чудесни дела в Хамовата земя, Страшни неща около Червеното море.

23Затова Той каза, че ще ги изтреби; [Само че] избраният му Моисей застана пред Него в пролома За да отвърне гнева Му, да не би да [ги] погуби.

24Дори те презряха желаната земя, Не повярваха Неговото слово,

25А пороптаха в шатрите си, И не послушаха гласа на Господа.

26Затова Той им се закле, Че ще ги повали в пустинята,

27И че ще повали потомството им между народите, И ще ги разпръсне по [разни] страни,

28Тоже те се прилепиха към Ваалфегора, И ядоха жертви [принесени] на мъртви [богове].

29И тъй, предизвикаха [Бога] с делата си До толкова щото язвата направи пролом между тях.

30Но стана Финеес и извърши посредничество, Та язвата престана;

31И това му се вмени за правда Из род в род до века.

32Също и при водите на Мерива те Го разгневиха, Така щото стана зле с Моисея поради тях;

33Защото се възбунтуваха против Духа Му, Та [Моисей] говори несмислено с устните си.

34[При това], те не изтребиха племената Според както Господ им бе заповядал,

35Но се смесиха с [тия] народи, И се научиха на техните дела;

36Тъй щото служиха на идолите им, Които станаха примка за тях.

37Да! синовете си и дъщерите си Принесоха в жертва на бесовете,

38И проляха невинна кръв, кръвта на синовете си и на дъщерите си, Които пожертвуваха на ханаанските идоли; И земята се оскверни от кръвопролития.

39Така те се оскверниха от делата си, И блудствуваха в деянията си.

40Затова гневът на Господа пламна против людете Му И Той се погнуси от наследството Си.

41Предаде ги в ръцете на народите; И завладяха ги ненавистниците им.

42Неприятелите им още ги притесняваха; И те останаха подчинени под ръката им.

43Много пъти Той ги избавя; Но, понеже намеренията им бяха бунтовнически, [Затова] се и унижиха поради беззаконието си.

44Въпреки това, обаче, Той погледна на утеснението им Когато чу вика им;

45Спомни си за тях Своя завет, И разкая се според голямата Си милост;

46Тоже стори да ги съжаляват Всички, които ги бяха пленили.

47Избави ни, Господи Боже наш, И събери ни измежду народите, За да славословим Твоето свето име, И да тържествуваме с Твоята хвала.

48Благословен да е Господ Израилевият Бог от века и до века; И всичките люде да рекат: Амин. Алилуя.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 105
Top of Page
Top of Page