Левит 11
Bulgarian
1И Господ говори на Моисея и Аарона, като им каза: 2Говорете на израилтяните, казвайки: Ето животните, които можете да ядете измежду всичките животни, които са по земята. 3Измежду животните всяко що има раздвоени копита и е с разцепени копита, и преживя, него да ядете. 4Обаче от ония, които преживят, или от ония, които имат раздвоени копита, да не ядете следните: камилата, защото преживя, но няма раздвоени копита; тя е нечиста за вас; 5питомния заек, защото преживя, но няма раздвоени копита, той е нечист за вас; 6дивия заек, защото преживя, но няма раздвоени копита; той е нечист за вас; 7и свинята, защото има раздвоени копита, и е с разцепени копита, но не преживя; тя е нечиста за вас. 8От тяхното месо да не ядете, и до мършата им да не се допирате; те са нечисти за вас.

9Измежду всичките, които са във водите, да ядете следните: всички във водите, които имат перки и люспи, в моретата и в реките, тях да ядете. 10А измежду всичко, което се движи във водите, и измежду всяко одушевено животно, което е във водите, всички в моретата и в реките, които нямат перки и люспи, те са отвратителни за вас. 11Непременно да бъдат отвратителни за вас; от месото им да не ядете, и от мършата им да се отвращавате. 12Всичко във водите, което няма ни перки ни люспи, да бъде отвратително за вас.

13Измежду птиците да се отвращавате от следните; да се не ядат, [понеже] са отвратителни: орелът, грифата, морският орел, 14пилякът, соколът по видовете му, 15всяка врана по видовете й, 16камилоптицата, бухалът, кукувицата, ястребът по видовете му, 17малкият бухал, рибарят, ибисът, 18лебедът, пеликанът, лешоядът, 19щъркът, цаплята по видовете й, папунякът и прилепът.

20Всички крилати пълзящи, които ходят на четири нозе, да бъдат отвратителни за вас. 21Обаче измежду всичките пълзящи крилати, можете да ядете ония, които, като ходят на четири нозе имат пищяли над нозете си, за да скачат с тях по земята. 22Измежду тях можете да ядете следните: скакалеца по видовете му, солама по видовете му, харгола по видовете му, и акридата по видовете й. 23А всички [други] крилати пълзящи, които имат четири нозе, да бъдат отвратителни за вас.

24От тях ще бъдат нечисти: всеки, който се допира до мършата им, ще бъде нечист до вечерта; 25и всеки, който понесе нещо от мършата им, да изпере дрехите си, и да бъде нечист до вечерта. 26Всяко животно що има раздвоени копита, но не е с разцепени копита нито преживя, е нечисто за вас; всеки, който се допира до такова, ще бъде нечист. 27И измежду всичките четвероноги животни, ония, които ходят на лапите си, ще бъдат нечисти за вас; всеки, който се допира до мършата им, ще бъде нечист до вечерта. 28И който понесе мършата им нека изпере дрехите си, и да бъде нечист до вечерта; те са нечисти за вас.

29Измежду пълзящите, които пълзят по земята, следните да бъдат нечисти за вас: невестулката, мишката, гущерът по видовете му, 30ящерът, ящерицата, саврата, самиамитът и хамелионът. 31Тия са, които са нечисти за вас измежду всичките пълзящи; всеки, който се допира до мършата им, ще бъде нечист до вечерта. 32И всяко нещо, върху което те биха паднали мъртви, ще бъде нечисто: било дървен съд, дреха, кожа, вретище, или какъв да е съд, който се употребява в работа, всеки трябва да се тури във вода, и ще бъде нечист до вечерта; тогава ще бъде чист. 33И ако някое от тях падне в някой пръстен съд, то всичко що е вътре в него ще бъде нечисто; а него да строшите. 34Всяка храна [в него], която се яде, върху която се сипва вода, [когато се сготви], ще бъде нечиста; и всяко питие, което се пие, във всеки такъв съд ще бъде нечисто. 35Каквото и да било нещо, върху което би паднало нещо от мършата им, ще бъде нечисто; било пещ или огнище, трябва да се строшат; нечисти са, и нечисти ще бъдат за вас. 36Обаче извор или кладенец, гдето има събрана вода, ще си бъде чист; но каквото се допре до мършата на тия [животни] ще бъде нечисто. 37Но ако падне нещо от мършата им върху някое семе за сеене, което ще се посее, то си е чисто. 38Обаче, ако са полели семето с вода, и падне нещо от мършата им на него, тогава е нечисто за вас.

39Ако умре някое от животните, които бива да ядете, който се допре до мършата му ще бъде нечист до вечерта. 40И който яде от мършата му трябва да изпере дрехите си, и ще бъде нечист до вечерта; и който понесе мършата му нека изпере дрехите си, и ще бъде нечист до вечерта.

41Всяка гадина, която пълзи по земята, е отвратителна; да ги не ядете. 42Всичко, което се влачи по корема си, и всичко, което ходи на четири нозе, или всичко, което има много нозе, сиреч, всички гадини, които пълзят по земята,- тях да не ядете, защото са отвратителни. 43Да се не омърсите с никакви пълзящи гадини, нито да се оскверните с тях, та да бъдете нечисти чрез тях. 44Защото Аз съм Иеова, вашият Бог; осветете се, прочее, и бъдете свети, понеже Аз съм свет; и да се не оскверните с никаква гадина пълзяща по земята. 45Защото Аз съм Господ, който ви изведох из Египетската земя, за да ви бъда Бог; бъдете, прочее, свети, защото Аз съм свет.

46Това е законът за животните, за птиците, за всяко одушевено, което се движи във водите, и за всяко одушевено, което пълзи по земята, 47за да правите разлика между чистото и нечистото, и между одушевеното, което бива да се яде, и одушевеното, което не бива да се яде.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Leviticus 10
Top of Page
Top of Page