Йов 9
Bulgarian
1А Иов в отговор рече:

2Наистина зная, че това е така, Но как ще се оправдае човек пред Бога?

3Ако поиска да се съди с Него, Не може да Му отговори [за] едно от хиляда.

4Мъдро сърце и мощна сила има Бог; Кой, като е упорствувал против Него, е благоденствувал?

5Той премества планините, и те не усещат Когато ги е превърнал в гнева Си.

6Той поклаща земята от мястото й, Тъй щото стълбовете й треперят.

7Той заповядва на слънцето, и не изгрява; И туря под печат звездите.

8Той сам простира небесата, И стъпва на морските вълни.

9Той прави [съзвездията]- Мечката, Ориона и Плеядите, И скритите пространства на юг.

10Той прави велики и неизследими дела. И безбройни чудеса.

11Ето, минава край мене, и не Го виждам; Преминава и не Го съглеждам;

12Ако грабне [плячка], кой ще Му забрани? Кой ще Му рече: Що правиш?

13[Ако] Бог не оттегли гнева Си, Горделивите помощници се повалят под Него!

14Колко по-малко бих могъл аз да Му отговоря И да избера думите си, [за да разисквам] с Него!

15Комуто, и праведен ако бях, не можех отговори, Но щях да попрося милост от Съдията си.

16Ако извиках, и ми отговореше, Не щях да повярвам, че е послушал гласа ми.

17Защото ме смазва с вихрушка, И умножава раните ми без причина.

18Не ме оставя да си отдъхна, Но ме насища с горчивини.

19Ако е [дума] за силата на мощните; Ето ме! [би казал Той]; И ако за съд, [би казал]: Кой ще Ми определи време [да се съдя]?

20Даже ако бях праведен, осъдили ме биха собствените ми уста; Ако бях непорочен, Той би ме показал опърничав.

21Макар да бях непорочен, не бих зачитал себе си, Презрял бих живота си.

22Все едно е; затова казвам: Той погубва и непорочния и нечестивия,

23Ако бичът [Му] убива внезапно, Той се смее при изпитанията на невинните.

24Земята е предадена в ръцете на нечестивите; Той покрива лицата на съдиите й; Ако не, тогава кой е, [който прави това]?

25А моите дни са по-бързи от бързоходец; Бягат без да видят добро;

26Преминаха като леки кораби, Като орел, който се спуща върху лова.

27Ако река: Ще забравя оплакването си, Ще оставя жалеенето си, и ще се утеша.

28В ужас съм от всичките си скърби; Зная, че Ти няма да ме имаш за невинен;

29Нечестив ще се считам; Защо, прочее, да се трудя напразно?

30Ако се умия със снежна вода, И очистя със сапун ръцете си,

31Ти пак ще ме хвърлиш в тинята, Така щото и самите ми дрехи ще се гнусят от мене.

32Защото Той не е човек, както съм аз, та да Му отговоря И да дойдем заедно на съд.

33Няма посредник помежду ни, Който да тури ръката си върху двама ни.

34Нека оттегли от мене тоягата Си, И ужасът Му да не ме уплашва.

35Тогава ще говоря, и няма да се боя от Него; Защото в себе си не съм така [уплашен].Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Job 8
Top of Page
Top of Page