Йов 8
Bulgarian
1Тогава шуахецът Валдад в отговор каза:

2До кога ще говориш така, И думите на устата ти ще бъдат [като] силен вятър?

3Бог променя ли съда? Или Всемогъщият променя правдата?

4Ако Му са съгрешили чадата ти, И Той ги е предал на последствията от беззаконието им;

5Ако би ти прилежно потърсил Бога, Ако би се помолил на Всемогъщия,

6Тогава, ако беше ти чист и правдив, Непременно сега Той би се събудил [да работи] за тебе, И би направил да благоденствува праведното ти жилище;

7И при все да е било малко началото ти, Пак сетнините ти биха се уголемили много.

8Понеже, попитай, моля, предишните родове, И внимавай на изпитаното от бащите им;

9(Защото ние сме вчерашни и не знаем нищо, Тъй като дните на земята са сянка);

10Не щат ли те да те научат и да ти явят, И да произнесат думи от сърцата си?

11Никне ли рогоза без тиня? Расте ли тръстиката без вода?

12Догде е още зелена и неокосена Изсъхва преди всяка [друга] трева.

13Така са пътищата на всички, които забравят Бога; И надеждата на нечестивия ще загине.

14Надеждата му ще се пресече; Упованието му е паяжина.

15Той ще се опре на къщата си, но тя не ще устои; Ще се хване за нея, но не ще утрае.

16Той зеленее пред слънцето, И клончетата му се простират в градината му;

17Корените му се сплитат в грамадата камъни; Той гледа на камъните [като] дом;

18[Но пак], ако го изтръгне някой от мястото му, Тогава [мястото] ще се отрече от него, [казвайки]: Не съм те видял.

19Ето, това е радостта на пътя му! И от пръстта други ще поникнат.

20Ето, Бог няма да отхвърли непорочния, Нито ще подири ръката на злотворците.

21Все пак ще напълни устата ти със смях И устните ти с възклицание.

22Ония, които те мразят, ще се облекат със срам; И шатърът на нечестивите няма вече да съществува.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Job 7
Top of Page
Top of Page