Йов 7
Bulgarian
1Земният [живот] на човека не е ли воюване? И дните му не са ли като дни на наемник?

2Както на слуга, който желае сянка, И както на наемник, който очаква заплатата си,

3Така на мене се даде за притежание месеци на разочарование, И нощи на печал ми се определиха.

4Когато си лягам, казвам: Кога ще стана? Но нощта се протака; И непрестанно се тласкам насам-натам до зори.

5Снагата ми е облечена с червеи и пръстни буци; Кожата ми се пука и тлее.

6Дните ми са по-бързи от совалката на тъкача, И чезнат без надежда.

7Помни, че животът ми е дъх; И че окото ми няма вече да се върне да види добро.

8Окото на оногова, който ме гледа, няма да ме види вече; Твоите очи ще бъдат върху мене, а, ето, не ще ме има.

9Както облакът се разпръсва и изчезва, Така и слизащият в преизподнята няма да възлезе пак;

10Няма да се върне вече у дома си. И мястото му няма да го познае вече.

11Затова аз няма да въздържа устата си; Ще говоря в утеснението на духа си; Ще плача в горестта на душата си.

12Море ли съм аз, или морско чудовище, Та туряш над мене стража?

13Когато си казвам: Леглото ми ще ме утеши, Постелката ми ще облекчи оплакването ми,

14Тогава ме плашиш със сънища, И ме ужасяваш с видения;

15Така, че душата ми предпочита удушване И смърт, а не тия мои кости.

16Додея ми се; не ща да живея вечно; Оттегли се от мене, защото дните ми са суета.

17Що е човек, та да го възвеличаваш, И да си наумяваш за него,

18Да го посещаваш всяка заран, И да го изпитваш всяка минута?

19До кога не ще отвърнеш погледа Си от мене, И не ще ме оставиш ни колкото плюнката си да погълна?

20Ако съм съгрешил, що правя [с това] на Тебе, о Наблюдателю на човеците? Защо си ме поставил за Своя прицел, Така щото станах тегота на себе си?

21И защо не прощаваш престъплението ми, И не отнемаш беззаконието ми? Защото още сега ще спя в пръстта; И сутринта ще ме търсиш, а няма да ме има.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Job 6
Top of Page
Top of Page