Исая 3
Bulgarian
1Защото, ето, Господ, Иеова на Силите, Ще отнеме от Ерусалим и от Юда подкрепата и подпорката,- Всяка подкрепа от хляб и всяка подкрепа от вода.

2[Всеки] силен и [всеки] ратник, Съдията и пророка, чародея и стареца,

3Петдесетника и почтения и съветника, Изкусния художник и вещия баяч.

4И ще им дам деца за князе, Които детински ще владеят над тях

5И людете ще бъдат угнетявани човек от човека, И всеки от ближния си; Детето ще се големее против стареца, И нищожният против почтения.

6Когато човек улови брата си [от] бащиния си дом, [и му каже]: Ти имаш облекло, стани ни управител, И нека бъде под твоя ръка това разорено [място],-

7В същия ден той ще се закълне, казвайки: Не ща да стана поправач, Защото в къщата ми няма ни хляб ни облекло; Няма да ме поставите управител на людете.

8Защото Ерусалим рухна, Юда падна, Понеже и каквото говорят и каквото правят са противни на Господа, И дразнят славните Му очи.

9Изгледът на лицето им свидетелствува против тях; И те, като Содом, вършат греха си явно, не го крият. Горко на душата им! защото сами на себе си въздадоха зло.

10Кажете на праведника, че [ще му бъде] добре, Защото всеки [такъв] ще яде плода на делата си.

11Горко на беззаконника! [нему ще бъде] зле, Защото въздаянието му ще бъдат делата на ръцете му.

12А за Моите люде,- деца ги угнетяват, И жени владеят над тях. Люде Мои, вашите водители ви правят да заблуждавате, И развалят пътя, [по който] ходите.

13Господ става за съд, И застава да съди племената.

14Господ ще влезе в съд със старейшините на людете Си и с князете им, [И ще им каже]: Вие сте, които сте похабили лозето! Ограбеното от сиромаха е в къщите ви!

15Защо разломявате людете Ми и смилате лицата на сиромасите? Казва Господ Иеова на силите.

16При това, казва Господ: Понеже сионските дъщери са горди, И ходят с надигната шия и с безсрамни очи, Ходят тоже ситно, и дрънкат с нозете си,

17Затова Господ ще удари с краста темето на сионските дъщери, И Господ ще открие голотата им.

18В същия ден Господ ще отнеме Славата на дрънкалките, Мрежените забрадки и луничките 19Обеците, гривните и тънките була, 20И главовръзките, верижките около глезените и поясите, Парфюмните кутии и хамайлиите, 21Пръстените и обеците на носа, 22Мантелата и туниките, шаловете и кесиите, 23Огледалата и тънките ризи, чалмите и покривалата.

24И вместо благоухание ще има гнилота, Вместо пояс, въже, Вместо накъдрени коси, плешивост, Вместо нагръдник, опасване с вретище, И вместо красота, [белези от] изгаряне.

25Мъжете ти ще паднат от нож, И силата ти във война.

26И портите на [Сиона] ще охкат и ще плачат; И той ще седи на земята изоставен.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Isaiah 2
Top of Page
Top of Page