Исая 2
Bulgarian
1Словото, което се откри на Амосовия син Исаия за Юда и Ерусалим:

2В послешните дни Хълмът на дома Господен Ще се утвърди по-високо от [всичките] хълмове, И ще се издигне над бърдата; И всичките народи ще се стекат на него.

3И много племена ще отидат и ще рекат: Дойдете, да възлезем на хълма Господен, В дома на Якововия Бог; Той ще ни научи на пътищата Си, И ние ще ходим в пътеките Му, Защото от Сион ще излезе поуката, И словото Господно от Ерусалим.

4[Бог] ще съди между народите, И ще решава между много племена; И те ще изковат ножовете си на палешници, И копията си на сърпове; Народ против народ няма да дигне нож, Нито ще се учат вече на война.

5Доме Яковов, дойдете, И нека ходим в Господната светлина.

6Понеже Ти си оставил людете Си, Якововия дом, Защото те се напълниха [с обичаи] от изток, И станаха предвещатели като филистимците, И направиха завет с чадата на иноплеменниците.

7И земята им се напълни със сребро и злато, Та няма край на съкровищата им; Напълни им се земята и с коне, Та няма край на колесниците им;

8И напълни се земята им с идоли; Поклониха се на делата на своите си ръце, И онова, което самите им пръсти направиха;

9И наведе се долният човек, И сниши се големец; Затова недей им прощава.

10Влез в скалата и скрий се в пръстта Поради страха от Господа, И поради славата на Неговото величие.

11Гордите погледи на човеците ще се унижат, И високоумието на човеците ще се наведе; А само Господ ще се възвиси в оня ден.

12Защото ще има ден, [когато] Господ на Силите [ще бъде] Против всеки горделив и надменен [човек], И против всичко, което се надига, (и ще се унижи),

13Против всичките ливански кедри, високи и издигнати, И против всичките васански дъбове,

14Против всичките високи планини, И против всичките възвишени бърда,

15Против всяка висока кула, И против всяка укрепена стена,

16Против всичките тарсийски кораби, И против всичко що е приятно да се гледа.

17Гордото носене на човека ще се наведе, И надменността ще се унижи; А само Господ ще се възвиси в оня ден.

18И идолите съвсем ще изчезнат,

19И човеците ще влязат в пещерите на скалите И в дупките на земята, Поради страха от Господа, и поради славата на величието Му, Когато стане да разтърси земята.

20В оня ден човек ще хвърли на къртовете и на прилепите Сребърните идоли и златните идоли, Които си е направил за да им се кланя,

21За да влезе в канаристите подземия И в пукнатините на скалите, Поради страха от Господа и поради славата на величието Му, Когато стане да разтърси земята.

22Оставете се от човека, в чиито ноздри е лъх; Защото за какво може да се разчита на него?Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Isaiah 1
Top of Page
Top of Page