Битие 21
Bulgarian
1И Господ посети Сара според както беше рекъл; и Господ стори на Сара както бе казал. 2Защото Сара зачна и роди син на Авраама в старините му, в определения му от Бога срок. 3И Авраам наименува сина, който му се роди, когото Сара му роди, Исаак. 4И на осмия ден Авраам обряза сина си Исаака, според както Бог му беше заповядал. 5А Авраам беше на сто години, когато се роди син му Исаак. 6И Сара каза: Бог ме направи за смях; всеки който чуе, ще ми се смее. 7Каза още: Кой би рекъл на Авраама, че Сара ще кърми чада?- защото му родих син в старините му.

8А като порасна детето, отбиха го; и в деня когато отбиха Исаака, Авраам направи голямо угощение.

9А Сара видя, че синът на египтянката Агар, когото бе родила на Авраама се присмива; 10затова рече на Авраама: Изпъди тая слугиня и сина й; защото синът на тая слугиня няма наследство с моя син Исаак. 11Обаче тая дума се видя на Авраама твърде тежка, поради сина му [Исмаил]. 12Но Бог каза на Авраама: Да не ти се види тежко за момчето и за слугинята ти; относно всичко, което ти рече Сара, послушай думите й, защото по Исаака ще се наименува твоето потомство. 13Но и от сина на слугинята ще направя да стане народ, понеже е твое чадо. 14Тогава на сутринта Авраам стана рано, взе хляб и мех с вода и даде ги на Агар, като ги тури на рамото й; [даде] й още детето и я изпрати. А тя отиде и се заблуди в пустинята Вирсавее.

15Но изчерпи се водата в меха; и [майка му] хвърли детето под един храст 16и отиде та седна насреща, далеч колкото един хвърлей на стрела, защото си рече: Да не гледам, като умира детето. И като седна насреща, издигна глас и заплака. 17И Бог чу гласа на момчето; и ангел Божий извика към Агар от небето и рече й: Що ти е, Агар? Не бой се, защото Бог чу гласа на момчето от мястото гдето е. 18Стани, дигни момчето и крепи го с ръката си, защото ще направя от него велик народ. 19Тогава Бог й отвори очите, и тя видя кладенец с вода; и отиде да напълни меха с вода и даде на момчето да пие.

20Бог беше с момчето, което като порасна, засели се в пустинята и стана стрелец. 21Засели се във Фаранската пустиня; и майка му му взе жена от Египетската земя.

22По онова време Авимелех, с военачалника си Фихола, говори на Авраама, казвайки: Бог е с тебе във всичко що правиш. 23Сега, прочее, закълни ми се тук в Бога, че не ще постъпваш неверно с мене, ни със сина ми, нито с внука ми; но, според благостта, която съм показал към тебе, ще показваш и ти към мене и към земята, в която си пребивавал. 24И рече Авраам: Заклевам се. 25Подир това Авраам изобличи Авимелеха за водния кладенец, който Авимелеховите слуги бяха отнели на сила. 26Но рече Авимелех: Не знам кой е сторил това нещо; нито ти ми си явил за това, нито аз съм чул, освен днес.

27Тогава Авраам взе овци и говеда и ги даде на Авимелеха, та двамата сключиха договор [помежду си]. 28А Авраам отдели седем женски агнета от стадото. 29И Авимелех каза на Авраама: Какви са тия женски агнета, които си отделил? 30А той рече: Тия седем женски агнета ще вземеш от мене, да ми бъдат за свидетелство, че аз съм изкопал тоя кладенец. 31Затова той наименува онова място Вирсавее, защото там се заклеха двамата. 32Така те сключиха договор във Вирсавее: и [след това] станаха Авимелех и военачалникът му Фихол и се върнаха във Филистимската земя. 33И [Авраам] посади дъбрава във Вирсавее и там призва Името на Иеова, Вечния Бог. 34И Авраам престоя във Филистимската земя много дни.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Genesis 20
Top of Page
Top of Page