Езекил 16
Bulgarian
1Пак дойде към мене Господното слово и рече: 2Сине човешки, направи да познае Ерусалим мерзостите си, като речеш: 3Така казва Господ Иеова на ерусалимската [дъщеря]: Произходът ти и рождението ти е от Ханаанската земя; Баща ти бе амореец, а майка ти хетейка. 4А при раждането ти, В деня, когато си се родила, пъпът ти не е бил отрязан, Нито си била къпана във вода за да се очистиш, Със сол не си била насолявана, нито в пелени повивана. 5Око не те е пощадило Та да ти направи някое от тия неща и да те пожали; Но в деня, когато си се родила, Понеже са се погнусили от тебе, Била си изхвърлена по лицето на полето.

6И когато заминах край тебе и те видях, че се валяше в кръвта си, Рекох ти [като беше] в кръвта си: Да си жива; Да! рекох ти [като беше] в кръвта си: Да си жива. 7Направих те да нарастеш извънредно, като полската трева; И ти порасна и стана голяма, И достигна превъзходна красота; Гърдите ти се образуваха, и космите ти растяха; Но ти беше гола и непокрита.

8И когато заминах край тебе и те погледнах, Ето, възрастта ти беше любовна възраст; И тъй, като прострях полата Си върху тебе та покрих голотата ти, Клех ти се и стъпих в завет с тебе, Казва Господ Иеова; и ти стана Моя. 9Тогава те окъпах с вода; Да! измих кръвта ти от тебе, И помазах те с миро. 10Облякох те още във везани [дрехи], И те обух с чехли от язовски кожи, Опасах те с висон, И те покрих с копринена покривалка. 11Украсих те още с накити, Турих гривни на ръцете ти И огърлица около шията ти, 12Турих и колелце на ноздрите ти, Обеци на ушите ти, И славен венец на главата ти. 13Така ти се украси със злато и сребро; И дрехите ти бяха от висон, коприна и везано; Ти ядеше чисто брашно, мед и масло; И стана превъзходно красива, И напреднала си дори до царско положение. 14Ти още се прочу между народите по твоята хубост, Защото тя стана съвършена чрез Моето величие, С което те облякох, казва Господ Иеова.

15Но поради известността си Ти си уповавала на хубостта си и си блудствувала, И към всеки, който минаваше, си изливала блудството си; и то е станало негово. 16И взела си от дрехите си, И като си украсила издигнатите си места с пъстри шарки Си блудствувала на тях. [Такова нещо] не е било нито ще бъде. 17Тоже си взела лъскавите накити От Моето злато и от Моето сребро, което Аз бях ти дал, И като си си направила [от тях] мъжки образи Си блудствувала с тях; 18Взела си и везаните си дрехи та си ги покрила, И турила си пред тях Моето масло и Моя темян; 19Също и Моя хляб, който ти дадох,- Чистото брашно, маслото и меда, с които те хранех,- Дори тия си положила пред тях за благоухание. Така стана, казва Господ Иеова. 20При това, си взела синовете и дъщерите, Които си Ми родила, И тях си им пожертвувала да бъдат изядени. Малко ли бяха [тия] твои блудства 21Та си заклала [и] чадата Ми, и си ги предала Да бъдат преведени през [огъня] за тях? 22И във всичките си мерзости и блудства Не си помнила дните на младостта си, Когато ти беше гола и непокрита и се валяше в кръвта си.

23И над всички [тия] си злини, (Горко, горко ти! казва Господ Иеова), 24Съградила си за себе си и блудилище, И на всяка улица си направила за себе си издигнато място. 25На всеки кръстопът си съградила издигнато място, Направила си хубостта си гнусна, И като си разтворила краката си на всеки, който минаваше, Блудствувала си твърде много. 26Блудствувала си и с египтяните, Едрите си съседи, И като си блудствувала твърде много си Ме разгневила. 27Ето, прочее, прострях ръката Си върху тебе, Намалих определената ти храна, и те предадох на волята на ония, Които те мразят,- на филистимските дъщери, Които се срамуват от твоите позорни постъпки. 28Блудствувала си и с асирийците, Защото не си се наситила; Да! блудствувала си с тях, Но пак не си се наситила. 29При това, блудствувала си твърде много. Дори до оная търговска земя, до Халдейската; И пак нито така си се наситила.

30Колко е слабо сърцето ти, казва Господ Иеова, Като вършиш всички тия работи, Дело на безочлива блудница! 31Защото си съградила блудилището си на всеки кръстопът, И си направила издигнатото си място във всяка улица, А [пък] не си станала като блудница, защото си презряла заплата, 32[Но си била като] жена прелюбодейца, Която приема чужди мъже, вместо своя си. 33На всичките блудници дават заплата; Но ти даваш даровете си на всичките си любовници, И ги подкупваш, за да дохождат при тебе отвред И да блудствуват с тебе. 34Тъй че в блудствата ти става с тебе противното на [онова що става с другите] жени, Защото никой не те следва за да блудствува [с тебе]; И понеже ти даваш заплата, а на тебе заплата не дават, [Пак], поради това, става с тебе противното.

35Затова, чуй, блуднице, словото Господно. 36Така казва Господ Иеова: Понеже си изливала парите си, И голотата ти се е открила в блудствата ти с любовниците ти, И поради всичките твои мерзостни идоли, И поради кръвта на чадата ти, които си им принесла,- 37Поради тия неща, ето, Аз ще събера всичките твои любовници, С които си се наслаждавала, И всички, които си възлюбила, Заедно с всички, които си намразила,- Ще ги събера против тебе отвред, И ще им открия голотата ти, За да видят всичката ти голота. 38И ще те съдя Според както се съдят такива жени, Които прелюбодействуват и проливат кръв; И ще нанеса върху тебе кръвно [наказание] с ярост и ревнование. 39Тоже ще те предам в ръката им; И те ще съборят блудилището ти, Ще разорят издигнатите ти места, Ще те съблекат още от дрехите ти, Ще отнемат лъскавите ти накити, И ще те оставят гола и непокрита. 40И ще доведат против тебе много народ, Които ще те убият с камъни И ще те прободат със сабите си. 41Ще изгорят с огън къщите ти, И ще извършат съдби над тебе пред очите на много жени; И Аз ще те направя да се оставиш от блудството, И няма да даваш вече заплата. 42Така ще се уталожи яростта Ми против тебе, И ревнованието Ми спрямо тебе ще престане; И Аз ще утихна, и няма вече да се гневя, 43Понеже не си си спомнила за дните на младостта си, Но си Ме дразнила с всичко това, Затуй, ето, и Аз ще възвърна върху главата ти постъпките ти, Казва Господ Иеова; И няма да извършиш [тоя] разврат Над всичките си мръсни дела.

44Ето, всеки, който си служи с поговорки, Ще употреби [тая] поговорка против тебе, Като рече: Каквато майката, такава и дъщерята. 45Ти си дъщеря на майка си, [На оная], която отметна мъжа си и чадата си; Ти си сестра на сестрите си, Които отметнаха мъжете си и чадата си; Майка ви бе хетейка, и баща ви амореец. 46По-голямата ти сестра е Самария, Тя и дъщерите й, които живеят от ляво ти; А по-малката ти сестра е Содом и дъщерите й, Които живеят отдясно ти. 47А ти не си ходила [само] по техните пътища, Нито си направила [само] по техните мерзости, Но, като да беше това много малко, Си надминала разврата им във всичките си пътища. 48В живота Си [се заклевам], казва Господ Иеова, Ни сестра ти Содом направи, ни дъщерите й, Както направи ти и твоите дъщери. 49Ето що беше беззаконието на сестра ти Содом, Нейното и на дъщерите й: Гордост, пресищане с храна и безгрижно спокойствие; А сиромахът и немощният не подкрепяше; 50Те се и възгордяха и вършеха мерзости пред Мене; Затуй, като видях това, махнах ги. 51Също и Самария не е извършила нито половината от твоите грехове; Но ти си извършила много повече мерзости от тях, И оправда сестрите си с всичките мерзости, които си извършила. 52Ти, която съдеше сестрите си, понеси сега срама си: Поради съгрешенията, които си извършила, по-гнусни от техните, Те са по-праведни от тебе; Затова засрами се и ти, и понеси срама си, Понеже си оправдала сестрите си.

53И Аз като възвърна техните пленници, Пленниците на Содом и на дъщерите й, И пленниците на Самария и на дъщерите й, [Ще възвърна] тогава и твоите пленници заедно с тях, 54За да понасяш безчестието си, И да се срамуваш за всичко що си извършила, Като си станала утеха за тях. 55Когато сестрите ти Содом и дъщерите й се върнат в предишното си състояние, И Самария и дъщерите й се върнат в предишното си състояние, Тогава ще се върнеш и ти и дъщерите ти в предишното си състояние. 56Защото в дните на гордостта ти [Името на] сестра ти Содом не се чуваше от устата ти, 57Преди да се открие твоето нечестие, Както [се откри] във времето, когато те укоряваха сирийските дъщери, И всички наоколо тях, [и] филистимските дъщери, Които те презираха отвред. 58Ти трябва да понесеш [наказанието за] разврата си И мерзостите си, казва Господ. 59Защото така казва Господ Иеова: Аз ще постъпя с тебе, както постъпи ти, Която си презряла клетвата и нарушила завета.

60Обаче, ще помня завета Си [Сключен] с тебе в дните на младостта ти, И ще ти утвърдя вечен завет. 61Тогава ще си спомниш за пътищата си и ще се засрамиш, Когато приемеш сестрите си, по-големите си и по-малките си; И ще ти ги дам за дъщери, Но не по завета [Ми с] тебе. 62А Моя завет с тебе ще утвърдя; И ще познаеш, че Аз съм Господ, 63За да си спомниш, и да се засрамиш, И да не отвориш вече устата си от срам, Когато ти простя за всичко що си сторила, Казва Господ Иеова.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Ezekiel 15
Top of Page
Top of Page