Еклесиаст 7
Bulgarian
1[Добро] име струва повече от скъпоценно миро. И денят на смъртта [повече] от деня на раждането.

2По-добре да отиде някой в дом на жалеене, Отколкото да отиде в дом на пируване; Защото това е сетнината на всеки човек, И живият може да го вложи в сърцето си.

3По-полезна е печалта от смеха; Защото от натъжеността на лицето сърцето се развеселява.

4Сърцето на мъдрите е в дома на жалеене; А сърцето на безумните е в дома на веселие.

5По-добре е човек да слуша изобличение от мъдрия, Нежели да слуша песен от безумните;

6Защото какъвто е шумът на тръните под котела, Такъв е смехът на безумния. И това е суета.

7Наистина изнудването прави мъдрия да избезумява; И подарък разтлява сърцето.

8По-предпочително е свършването на работата, нежели започването й; По-добър е дълготърпеливият, нежели високоумният.

9Не бързай да се досадиш в духа си; Защото досадата почива на гърдите на безумните.

10Да не речеш: Коя е причината Дето предишните дни бяха по-добри от сегашните? Защото не питаш разумно за това.

11Мъдростта е равноценна с едно наследство, Даже и по-ценна е на ония, които гледат слънцето;

12Защото, [не само че] мъдростта е защита [както] и парите [са] защита, Но предимството на знанието е, че мъдростта запазва живота на ония, които я имат.

13Разгледай делото Божие; Защото кой може да изправи онова, което Той е направил криво?

14Във време на благоденствие бъди весел, А във време на злополука бъди разсъдлив; Защото Бог постави едното до другото, За да не може човек да открие нищо, което ще бъде подир него.

15Всичко това видях в суетните си дни: Има праведен, който загива в правдата си, И има нечестив, който дългоденствува в злотворството си. 16Не ставай прекалено праведен, И не мисли себе си чрезмерно мъдър; Защо да се погубиш? 17Не ставай прекалено зъл, и не бивай безумен; Защо да умреш преди времето си? 18Добре е да се придържаш за едното, И да не оттегляш ръката си от другото; Защото който се бои от Бога ще се отърве от двете.

19Мъдростта крепи мъдрия повече От десетина началника, които са в града. 20Наистина няма праведен човек на земята, Който да струва добро и да не греши. 21И не обръщай внимание на всичките думи, които се говорят, Да не би да чуеш слугата си да те кълне; 22Защото сърцето ти познава, че и ти подобно Си проклинал други много пъти.

23Всичко това опитах чрез мъдростта. Рекох: Ще бъда мъдър; но [мъдростта] се отдалечи от мене. 24Онова, което е, е много далеч и твърде дълбоко; Кой може да го намери? 25Аз изново се предадох от сърцето си Да науча, и да издиря, и да изследвам мъдростта и разума, И да позная, че нечестието е безумие, и че глупостта е лудост; 26И намирам, че е по-горчива от смърт Оная жена, чието сърце е примки и мрежи, и ръцете й окови; Който е добър пред Бога ще се отърве от нея; А грешникът ще бъде хванат от нея.

27Виж, това намерих, казва проповедникът, [Като изпитвах] нещата едно по едно, за да намеря причината; 28(И душата ми още го изследва, но не съм [го] намерил); Един мъж между хиляда намерих; Но ни една жена между толкова [жени] не намерих. 29Ето, това само намерих, Че Бог направи човека праведен, Но те изнамериха много измишления.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Ecclesiastes 6
Top of Page
Top of Page