Еклесиаст 6
Bulgarian
1Има зло, което видях под слънцето, И е тежко върху човеците: 2Човек, на когото Бог дава богатство и имот и почест, Така щото душата му не се лишава от нищо що би пожелал, На когото, обаче, Бог не дава власт да яде от тях, Но чужденец ги яде. Това е суета и лоша болест. 3Ако роди човек сто чада, И живее много години, Така щото дните на годините му да станат много, А душата му [да] не се насити с благо, И още той не приема [прилично] погребение,- Казвам, че пометничето е по-щастливо от него; 4Защото то е дошло в нищожество, и отива в тъмнина, И името му се покрива с тъмнина; 5При туй, то не е видяло слънцето, и не е познало [нищо],- По-добре е на него, отколкото на онзи. 6Дори два пъти по хиляда години, ако би живял някой, и не види добро, Не отиват ли те всички в едно място?

7Всичкият труд на човека е за устата му; Душата обаче не се насища. 8Защото какво предимство има мъдрият над безумния? Или какво [предимство] има сиромахът, който умее как да се обхожда пред живите? 9По-добре е да гледаш [нещо] с очите [си], Отколкото да блуждаеш с желанието [си]. И това е суета и гонене на вятър.

10Всяко нещо, което е съществувало, вече си е получило името; И известно е, че оня, [чието име] е Човек, Не може да се състезава с по-силния от него. 11Понеже има много неща, които умножават суетата, То каква полза за човека? 12Защото кой знае кое [е] добро за човека В живота, във всичките дни на суетния му живот; Който минава като сянка? Понеже кой ще извести на човека Какво ще бъде подир него под слънцето?Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Ecclesiastes 5
Top of Page
Top of Page