3 Царе 6
Bulgarian
1В четиристотин и осемдесетата година от изхода на израилтяните из Египетската земя, в четвъртата година на царуването си над Израиля, в месец Зив, който е вторият месец, Соломон почна да строи Господния дом. 2И дължината на дома, който цар Соломон построи за Господа, беше шестдесет лакътя, широчината му двадесет, а височината му тридесет лакътя. 3А предхрамието, откъм лицето на храма на дома, беше двадесет лакътя дълго, според широчината на дома, а десет лакътя широко пред дома. 4И направи за дома неподвижни прозорци с решетки. 5И пристрои етажи изоколо до стената на дома, изоколо до стените на дома, както на храма, така и на светилището; така направи странични стаи изоколо. 6На по-долния етаж широчината бе пет лакътя, на средния широчината бе шест лакътя, а на третия широчината бе седем лакътя; защото на външната страна [на стената] на дома той направи стеснения изоколо, за да не влизат [гредите] в стените на дома.

7И като се строеше домът иззида се с камъни приготвени на кариерата; така щото нито чук, нито топор, нито какво да е желязно сечиво не се чу в дома, като се строеше.

8Вратата за средните странични стаи беше в дясната страна на дома; и чрез витлообразна стълба се възкачваха в средния [етаж], и от средния в третия. 9Така построи дома и го свърши; и покри дома с кедрови греди и дъски. 10Пристрои етажите, по пет лакътя високи по целия дом; и те се държаха за дома чрез кедрови греди.

11Тогава Господното слово дойде до Соломона, и рече: 12Относно тоя дом, който строиш, [казвам ти]: Ако ходиш в повеленията Ми, изпълняваш съдбите Ми, и пазиш всичките Ми заповеди да ходиш в тях, тогава Аз ще утвърдя с тебе думата, която говорих на баща ти Давида; 13И ще обитавам всред израилтяните, и няма да оставя людете Си Израиля.

14Така Соломон построи дома и го свърши. 15И облече стените на дома извътре с кедрови дъски; облече стените с дърво извътре от пода на дома до покрива, а пода на дома покри с елхови дъски. 16Още в по-вътрешната част на дома облече [едно място от] двадесет лакътя с кедрови дъски от пода до [върха на] стените; облече го извътре за светилището- най-светото място. 17А домът, то ест, предхрамието, бе четиридесет лакътя [дълъг]. 18И по кедровите дървета, извътре дома, бяха изрязани пъпки и цъфнали цветове; всичко бе кедрово; камък не се виждаше. 19Той приготви светилище в по-вътрешната част на дома, за да положи там ковчега на Господния завет. 20Отвътре светилището беше двадесет лакътя дълго, двадесет лакътя широко и двадесет лакътя високо; и го обкова с чисто злато, обкова и кедровия олтар. 21Така Соломон обкова дома извътре с чисто злато; и прокара [завесата] на златни верижки пред светилището, и покри я със злато. 22Обковаваше със злато и целия дом, докато свърши целия дом; обкова със злато и целия олтар, който бе при светилището.

23И в светилището направи два херувима от маслинено дърво, по десет лакътя високи. 24Едното крило на единия херувим беше пет лакътя [дълго], и другото крило на единия херувим пет лакътя; от края на едното му крило, до края на другото му крило, имаше десет лакътя. 25Така и другият херувим имаше десет лакътя [между краищата на крилата си; защото] двата херувима имаха една мярка и една направа. 26Височината на единия херувим беше десет лакътя, така и на другия херувим. 27И той положи херувимите в средата на вътрешния дом; и крилата на херувимите бяха разперени, така щото крилото на единия достигаше едната стена, и крилото на другия херувим достигаше другата стена; и крилата им се допираха едно с друго в средата на дома. 28И обкова херувимите със злато.

29А по всичките стени на дома изоколо изряза образи на херувими и палми и цъфнали цветове, извътре и извън. 30Също и пода на дома обкова със злато извътре и извън.

31За входа на светилището направи врата от маслинено дърво; и горният праг със стълбовете на вратата бяха една пета [от дължината на стената]. 32И двете [крила] на вратата бяха от маслинено дърво; и по тях [Соломон] изряза херувими и палми и цъфнали цветове, и обкова ги със злато, като разстла златото върху херувимите и върху палмите.

33Така и за храмовата врата направи вратни стълбове от маслинено дърво, [ограждайки отверстие широко] една четвърт [от дължината на стената]. 34И две врати от елхово дърво; двете крила на едната врата се сгъваха и двете крила на другата врата се сгъваха. 35И изряза на тях херувими и палми и цъфнали цветове; и покри ги със злато натъкмено върху изрязаното, 36Съгради вътрешния двор с три реда дялани камъни и с един ред кедрови греди.

37През четвъртата година, в месец Зив, се положиха основите на Господния дом; 38И през единадесетата година, в месец Вул, който е осмият месец, домът се свърши във всичките си части и съвършено по плана си. Така, за седем години той го построи.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Kings 5
Top of Page
Top of Page