3 Царе 7
Bulgarian
1А Соломон строеше своята къща тринадесет години, докато свърши цялата си къща. 2Защото построи къщата Ливански лес, на която дължината бе сто лакътя, широчината петдесет лакътя, и височината тридесет лакътя, върху четири реда кедрови стълбове, с кедрови греди върху стълбовете. 3И тя биде покрита с кедър отгоре на четиридесет и петте стаи които се подпираха на стълбовете, по петнадесет в един етаж. 4И имаше решетки в трите етажа, така че светене беше поставено срещу светене в трите етажа. 5И всичките врати и вратни стълбове, и решетките, бяха четириъгълни; и светене беше поставено срещу светене в трите етажа.

6Направи и трем от стълбове, на който дължината беше петнадесет лакътя, а широчината тридесет лакътя; и тремът беше пред [стълбовете на къщата], така щото стълбовете и стъпалата му бяха към лицето на тия.

7Направи още престолния трем, гдето щеше да съди, то ест, съдилищния трем; и той бе облечен с кедър от пода до върха.

8А къщата му, в която живееше, [поставена] в един друг двор по-навътре от трема, имаше същата направа. И подобна на тоя трем Соломон направи къща и за Фараоновата дъщеря, която бе взел за жена.

9Всички тия [постройки], от вътрешното и от външното им лице, от основата до върха им, а отвън дори до големия двор, бяха от скъпи камъни, от камъни дялани според мярка, претрити с трион.

10Тоже и основата бе от скъпи камъни, големи камъни, камъни, от десет лакътя и камъни от осем лакътя. 11И отгоре имаше скъпи камъни, камъни дялани според мярка, и кедрови [греди]. 12Също и около големия двор имаше три реда дялани камъни и един ред кедрови греди, подобно на вътрешния двор на Господния дом и [подобно] на трема на къщата.

13А цар Соломон бе пратил да доведат Хирама от Тир. 14Той бе син на една вдовица от Нефталимовото племе, а баща му беше тирянин, който работеше мед; и той бе твърде изкусен, разумен, вещ да изработва всякаква медна работа. И така, той дойде при цар Соломона та му изработи всичката му работа.

15Защото изля двата медни стълба, всеки стълб осемнадесет лакътя висок; и окръжността на всеки стълб се измерваше с връв от дванадесет лакътя. 16И направи от леяна мед два капитела, за да ги тури на върховете на стълбовете; височината на единия капител беше пет лакътя и височината на другия капител пет лакътя. 17[Направи още] мрежи от плетена изработка и венцеобразни верижки за капителите, които бяха на върховете на стълбовете, седем за единия капител и седем за другия капител. 18Така направи стълбовете, и два реда [нарове], изоколо върху всяка мрежа, за да покрие с нарове капителите, които бяха на върховете [на стълбовете]; и направи същото на другия капител. 19И капителите, които бяха на върховете на стълбовете в трема, бяха от по четири лакътя, изработени във вид на кремове. 20И капителите, които бяха на двата стълба, имаха [нарове] и отгоре, близо до изпъкналата част, която бе при мрежата; и наровете бяха двеста, наредени изоколо върху всеки капител. 21И [Соломон] изправи стълбовете за трема на храма; и като изправи десния стълб, нарече го Яхин; а като изправи левия стълб, нарече го Воаз. 22И на върховете на стълбовете имаше изработени кремове. Така се свърши направата на стълбовете.

23Направи още и леяното море, с устие десет лакътя [широко], кръгло изоколо, а с височина пет лакътя; и връв от тридесет лакътя го измерваше околовръст. 24Наоколо под устието му имаше [цветни] пъпки, които го обикаляха, по десет на един лакът; те обикаляха морето изоколо; пъпките бяха на два реда, излеяни в едно цяло с него. 25И [морето] стоеше на дванадесет вола, три гледащи към север, три гледащи към запад, три гледащи към юг, и три гледащи към изток; а морето стоеше върху тях; и задните части на всичките бяха навътре. 26Дебелината му беше една длан; а устието му беше направено като устие на чаша, [във вид на] кремов цвят; и побираше две хиляди вати [вода].

27Направи още и десет медни подножия, всяко подножие четири лакътя дълго, четири лакътя широко и три лакътя високо. 28А ето каква беше направата на подножията: имаха странични плочи, и страничните плочи бяха между стълбчета. 29А върху страничните плочи, които бяха между стълбчетата, имаше лъвове, волове и херувими; и над стълбчетата беше подпорката; а под лъвовете и воловете имаше висящи ресни. 30Всяко подножие имаше четири медни колела и медни оси, и четирите му крака имаха рамена; рамената, които бяха леяни, се намираха под умивалницата всяко срещу ресните. 31Отверстието на [подножието], извътре капитела и нагоре, беше един лакът, а отверстието му беше кръгло, закрепено върху подпорката, един лакът и половина; също и по отверстието му имаше ваяния; а страничните плочи бяха четвъртити, а не кръгли. 32Под страничните плочи имаше четири колела; и осите на колелата се съединяваха с подножието; а височината на всяко колело бе лакът и половина. 33Направата на колелата бе като направата на колеснично колело; осите им, наплатите им, спиците им и главините им,- всичките бяха леяни. 34При четирите ъгъла на всяко подножие имаше четири рамена, и рамената бяха част от самото подножие. 35На върха на подножието имаше кръгла препаска половин лакът висока; а отверстието и страничните плочи на върха на подножието съставляваха едно цяло с него. 36И по плочите на отверстието му и по страничните му плочи [Хирам] издълба херувими, лъвове и палми, съразмерно [големината на] всяко, с ресни наоколо. 37Така направи десетте подножия, които имаха всички същото леяне, същата мярка и същия образ.

38Направи още десет медни умивалници; всеки умивалник побираше четиридесет вати [вода]; всеки умивалник беше четири лакътя [широк]; и върху всяко от десетте подножия [се постави] един умивалник. 39И постави подножията, пет от дясната страна на дома, и пет от лявата страна на дома; а морето постави от дясната страна на дома, към изток, къде юг.

40Хирам направи и умивалниците, лопатите и легените. Така Хирам свърши изработването на всичките работи, които направи на цар Соломона за Господния дом. 41Двата стълба; изпъкналата част на капителите, които бяха на върховете на двата стълба; двете мрежи, които да покриват двете изпъкналости на капителите, които бяха на върховете на стълбовете; 42Четирите стотин нарове за двете мрежи- два реда нарове за всяка мрежа, които да покриват двете изпъкналости на капителите; 43Десетте подножия, и десетте умивалници върху подножията; 44едното море и дванадесетте вола под морето; 45котлите, лопатите и легените- всички тия вещи, които Хирам направи на цар Соломона за Господния дом, бяха от лъскава мед. 46На Иорданското поле царят ги изля, в глинената земя между Сокхот и Царетан. 47И Соломон остави всички тия вещи [непретеглени], защото бяха твърде много; теглото на медта не можеше да се пресметне.

48И Соломон направи всичките принадлежности, които бяха за Господния дом,- златния олтар; златната трапеза, на която [се полагаха] присътствените хлябове; 49светилниците, пет отдясно и пет отляво пред светилището, от чисто злато; с цветята, светилата и клещите от злато; 50чашите, щипците, легените, темянниците и кадилниците, от чисто злато и резета от злато, за вратата на най-вътрешния дом, [то ест], пресветото място, и за вратата на дома, [сиреч], на храма.

51Така се свърши всичката работа, която цар Соломон направи за Господния дом. И Соломон внесе нещата, посветени от баща му Давида,- среброто, златото и вещите,- и ги положи в съкровищниците на Господния дом.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Kings 6
Top of Page
Top of Page