Mezmurlar 18
Turkish
1Seni seviyorum, gücüm sensin, ya RAB!

2RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır,
Tanrım, kayam, sığınacak yerimdir,
Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır!

3Övgüye değer RABbe seslenir,
Kurtulurum düşmanlarımdan.

4Ölüm iplerine dolanmıştım,
Yıkım selleri basmıştı beni,

5Ölüler diyarının bağları sarmıştı,
Ölüm tuzakları çıkmıştı karşıma.

6Sıkıntı içinde RABbe yakardım,
Yardıma çağırdım Tanrımı.
Tapınağından sesimi duydu,
Haykırışım kulaklarına ulaştı.

7O zaman yeryüzü sarsılıp sallandı,
Titreyip sarsıldı dağların temelleri,
Çünkü RAB öfkelenmişti.

8Burnundan duman yükseldi,
Ağzından kavurucu ateş
Ve korlar fışkırdı.

9Kara buluta basarak
Gökleri yarıp indi.

10Bir Keruva binip uçtu,
Rüzgar kanatlar takarak hızla geldi.

11Karanlığı örtündü,
Kara bulutları kendine çardak yaptı.

12Varlığının parıltısından,
Bulutlardan dolu ve korlar savruluyordu.

13RAB göklerden gürledi,
Duyurdu sesini Yüceler Yücesi,
Dolu ve alevli korlarla.

14Savurup oklarını düşmanlarını dağıttı,
Şimşek çaktırarak onları şaşkına çevirdi.

15Denizin dibi göründü,
Yeryüzünün temelleri açığa çıktı, ya RAB,
Senin azarlamandan,
Burnundan çıkan güçlü soluktan.

16RAB yukarıdan elini uzatıp tuttu,
Çıkardı beni derin sulardan.

17Beni zorlu düşmanımdan,
Benden nefret edenlerden kurtardı,
Çünkü onlar benden güçlüydü.

18Felaket günümde karşıma dikildiler,
Ama RAB bana destek oldu.

19Beni huzura kavuşturdu,
Kurtardı, çünkü benden hoşnut kaldı.

20RAB doğruluğumun karşılığını verdi,
Beni temiz ellerime göre ödüllendirdi.

21Çünkü RABbin yolunda yürüdüm,
Tanrımdan uzaklaşarak kötülük yapmadım.

22Onun bütün ilkelerini göz önünde tuttum,
Kurallarından ayrılmadım.

23Onun gözünde kusursuzdum,
Suç işlemekten sakındım.

24Bu yüzden RAB beni doğruluğuma
Ve gözünde pak olan ellerime göre ödüllendirdi.

25Sadık kuluna sadakat gösterir,
Kusursuz olana kusursuz davranırsın.

26Pak olanla pak olur,
Eğriye eğri davranırsın.

27Alçakgönüllüleri kurtarır,
Gururluların başını eğersin.

28Işığımın kaynağı sensin, ya RAB, Tanrım!
Karanlığımı aydınlatırsın.

29Desteğinle akıncılara saldırır,
Seninle surları aşarım, Tanrım.

30Tanrının yolu kusursuzdur,
RABbin sözü arıdır.
O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır.

31Var mı RABden başka tanrı?
Tanrımızdan başka kaya var mı?

32Tanrı beni güçle donatır,
Yolumu kusursuz kılar.

33Ayaklar verdi bana, geyiklerinki gibi,
Doruklarda tutar beni.

34Bana savaşmayı öğretti,
Kollarımla tunç bir yayı gereyim diye.

35Bana zafer kalkanını bağışlarsın,
Sağ elin destekler,
Alçakgönüllülüğün yüceltir beni.

36Bastığım yerleri genişletirsin,
Burkulmaz bileklerim.

37Kovalayıp yetiştim düşmanlarıma,
Hepsi yok olmadan geri dönmedim.

38Ezdim onları, kalkamaz oldular,
Ayaklarımın altına serildiler.

39Savaş için beni güçle donattın,
Bana başkaldıranları önümde yere serdin.

40Düşmanlarımı kaçmak zorunda bıraktın,
Benden nefret edenleri yok ettim.

41Feryat ettiler, ama kurtaran çıkmadı;
RABbi çağırdılar, ama O yanıt vermedi.

42Ezdim onları, rüzgarın savurduğu toza döndüler,
Sokak çamuru gibi savurup attım.

43Halkımın çekişmelerinden beni kurtardın,
Ulusların önderi yaptın,
Tanımadığım halklar bana kulluk ediyor.

44Duyar duymaz sözümü dinlediler,
Yabancılar bana yaltaklandılar.

45Yabancıların betleri benizleri attı,
Titreyerek çıktılar kalelerinden.

46RAB yaşıyor! Kayama övgüler olsun!
Yücelsin kurtarıcım Tanrı!

47Odur öcümü alan,
Halkları bana bağımlı kılan.

48Düşmanlarımdan kurtarır,
Başkaldıranlardan üstün kılar beni,
Zorbaların elinden alır.

49Bunun için uluslar arasında sana şükredeceğim, ya RAB,
Adını ilahilerle öveceğim.

50RAB kralını büyük zaferlere ulaştırır,
Meshettiği krala, Davut'a ve soyuna
Sonsuza dek sevgi gösterir.Turkish

Bible Hub

Psalm 17
Top of Page
Top of Page