Hebrews 8:3
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3956 [e]Πᾶς
Pas
EveryAdj-NMS
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
749 [e]ἀρχιερεὺς
archiereus
high priest,N-NMS
1519 [e]εἰς
eis
in orderPrep
3588 [e]τὸ
to
- Art-ANS
4374 [e]προσφέρειν
prospherein
to offerV-PNA
1435 [e]δῶρά
dōra
giftsN-ANP
5037 [e]τε
te
both,Conj
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2378 [e]θυσίας
thysias
sacrifices,N-AFP
2525 [e]καθίσταται·
kathistatai
is appointed;V-PIM/P-3S
3606 [e]ὅθεν
hothen
wherefore [it was]Conj
316 [e]ἀναγκαῖον
anankaion
necessaryAdj-NNS
2192 [e]ἔχειν
echein
to haveV-PNA
5100 [e]τι
ti
somethingIPro-ANS
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
3778 [e]τοῦτον
touton
[for] this OneDPro-AMS
3739 [e]
ho
thatRelPro-ANS
4374 [e]προσενέγκῃ.
prosenenkē
He might offer.V-ASA-3S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:3 Greek NT: Nestle 1904
Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσφέρειν δῶρά τε καὶ θυσίας καθίσταται· ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν τι καὶ τοῦτον ὃ προσενέγκῃ.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:3 Greek NT: Westcott and Hort 1881
πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσφέρειν δῶρά τε καὶ θυσίας καθίσταται· ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν τι καὶ τοῦτον ὃ προσενέγκῃ.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:3 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσφέρειν δῶρά τε καὶ θυσίας καθίσταται· ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν τι καὶ τοῦτον ὃ προσενέγκῃ.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:3 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσφέρειν δῶρά τε καὶ θυσίας καθίσταται· ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν τι καὶ τοῦτον ὃ προσενέγκῃ.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:3 Greek NT: Greek Orthodox Church
πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσφέρειν δῶρά τε καὶ θυσίας καθίσταται· ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν τι καὶ τοῦτον ὃ προσενέγκῃ.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:3 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
πᾶς γάρ ἀρχιερεύς εἰς ὁ προσφέρω δῶρον τέ καί θυσία καθίστημι ὅθεν ἀναγκαῖος ἔχω τὶς καί οὗτος ὅς προσφέρω

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:3 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσφέρειν δῶρά τε καὶ θυσίας καθίσταται· ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν τι καὶ τοῦτον ὃ προσενέγκῃ.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:3 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσφέρειν δῶρά τε καὶ θυσίας καθίσταται· ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν τι καὶ τοῦτον ὃ προσενέγκῃ

Hebrews 8:3 Hebrew Bible
כי כל כהן גדול הוא מפקד להקריב מנחות וזבחים ועל כן צריך שיהיה גם לזה דבר להקריב׃

Hebrews 8:3 Aramaic NT: Peshitta
ܟܠ ܪܒ ܟܘܡܪܐ ܓܝܪ ܕܩܐV ܕܢܩܪܒ ܩܘܪܒܢܐ ܘܕܒܚܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܙܕܩܐ ܗܘܬ ܐܦ ܠܗܢܐ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܕV ܕܢܩܪܒ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifices; so it is necessary that this high priest also have something to offer.

King James Bible
For every high priest is ordained to offer gifts and sacrifices: wherefore it is of necessity that this man have somewhat also to offer.

Holman Christian Standard Bible
For every high priest is appointed to offer gifts and sacrifices; therefore it was necessary for this priest also to have something to offer.
Treasury of Scripture Knowledge

serve. See on ch.

Hebrews 5:1 For every high priest taken from among men is ordained for men in …

Hebrews 7:27 Who needs not daily, as those high priests, to offer up sacrifice, …

have.

Hebrews 9:14 How much more shall the blood of Christ, who through the eternal …

Hebrews 10:9-12 Then said he, See, I come to do your will, O God. He takes away the …

John 6:51 I am the living bread which came down from heaven: if any man eat …

Ephesians 5:2 And walk in love, as Christ also has loved us…

Titus 2:14 Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, …

Links
Hebrews 8:3Hebrews 8:3 NIVHebrews 8:3 NLTHebrews 8:3 ESVHebrews 8:3 NASBHebrews 8:3 KJVHebrews 8:3 Bible AppsHebrews 8:3 Biblia ParalelaHebrews 8:3 Chinese BibleHebrews 8:3 French BibleHebrews 8:3 German BibleBible Hub
Hebrews 8:2
Top of Page
Top of Page